Diplomaterv és Szakdolgozat
BSc szakdolgozat és MSc diplomaterv információk
Szakdolgozat és diplomaterv készítési, záróvizsga és szakmai gyakorlat szervezési szabályzat
1. számú melléklet: Irányelvek a plagizálás ellenőrzéséhez
2. számú melléklet: Értékelő pontozólap
3. számú melléklet: Szakdolgozat feladatkiírási lap (magyar nyelvű)
3/E. számú melléklet: Szakdolgozat feladatkiírási lap (angol nyelvű)
4. számú melléklet: Diplomaterv feladatkiírási lap (magyar nyelvű)
4. számú melléklet: Diplomaterv A feladatkiírási lap (magyar nyelvű)
4/E. számú melléklet: Diplomaterv feladatkiírási lap (angol nyelvű)
4/E. számú melléklet: Diplomaterv A feladatkiírási lap (angol nyelvű)
5. számú melléklet: Konzultációs napló
6. számú melléklet: Útmutató a szakdolgozatok és diplomatervek készítéséhez
7. számú melléklet: Szakdolgozat/Diplomaterv sablon
8. számú melléklet: A szöveges bírálat elkészítésének szempontjai és tartalmi elemei
9. számú melléklet: A korlátozott hozzáférés záradékának szövege
10. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat
11. számú melléklet: Együttműködési megállapodás szakmai gyakorlat szervezéséhez (BSc)
11. számú melléklet: Együttműködési megállapodás szakmai gyakorlat szervezéséhez (MSc)
11. számú melléklet: Háromoldalú megállapodás iskolaszövetkezet közreműködésével szervezett gyakorlatra
12. számú melléklet: Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra (a hallgató tölti ki)
13. számú melléklet: Szakmai gyakorlat befogadó nyilatkozat (a gyakorlóhely tölti ki)
14. számú melléklet: Beszámoló a szakmai gyakorlatról (a hallgató tölti ki)
15. számú melléklet: Igazolás és értékelés a szakmai gyakorlatról (a gyakorlóhely tölti ki)
Kérelem Szakdolgozat/Diplomaterv zárt kezelésére (titkosítására)
Megállapodás Szakdolgozat/Diplomaterv zárt kezeléséről

Szakdolgozat és Diplomaterv feladatkiírás feltöltése
Szakdolgozat/Diplomaterv feltöltése
Szakdolgozat témák
Mechatronika, robottechnika, rendszer- és irányítástechnika
 • Gazdájához kötődő mobiltelefon
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens: Dr. Korondi Péter, DSc

  Általános leírás

  Megfigyelhető, hogy sok ember kötődik a mobiltelefonjához. A feladat az, hogy ezt a jelenleg egyoldalú érzelmi viszonyt kölcsönössé tegyük. Etológusok és mérnökök a kutya megfigyelésére alapozva kidolgoztak egy absztrakt kötődés modellt, és ezt a modellt kell a mobiltelefonra átültetni. Ez leginkább a megfelelő kommunikációs csatornák kiépítését jelenti. A kutya az érzelmeit leginkább a farok mozgásával fejezi ki. A mobiltelefon esetén meg kell találni azt a formát, ami átveheti a kutya farok mozgásának szerepét.

   

  Részletesen

  1.      Tanulmányozza az etológusok és mérnökök által kidolgozott kötődés modellt.

  2.      Tanulmányozza, hogy a mobiltelefon milyen érzékelőkkel, illetve információ beviteli lehetőségekkel rendelkezik, és azok milyen formában használhatók a tulajdonos érzelmeinek közlésére.

  3.      Tanulmányozza, hogy technikai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a mobiltelefon milyen érzékelőkkel, illetve információ beviteli lehetőségekkel egészíthető ki, amelyekkel a tulajdonos természetes módon kifejezheti kötődését a mobiltelefonhoz.

  4.      Tanulmányozza, hogy a mobiltelefon milyen mechanikai, audio és vizuális aktuátorokkal, illetve kijelzőkkel rendelkezik, és azok milyen formában használhatók a mobiltelefon érzelmi állapotainak közlésére.

  5.      Tanulmányozza, hogy technikai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a mobiltelefon milyen mechanikai, audio és vizuális aktuátorokkal, illetve kijelzőkkel egészíthető ki az érzelmi állapotának kifejezésére.

  6.      Javaslatairól készítsen esettanulmányt.


 • Demonstrációs feladatok kidolgozása oktatási célra fejlesztett mechatronikai rendszerre
  Témavezető: Dr. Czmerk András, PhD, Konzulens:

  A címben megfogalmazott feladat egy már összeállított korszerű ipari automatizálástechnikai elemekből álló, oktatási célra kifejlesztett rendszer vizsgálatát, PLC-programjának didaktikai szempontokat szem előtt tartó továbbfejlesztését célozza meg. Ezen túlmenően a berendezés alkalmas mobilapplikációval történő kommunikációra is. 

  A feladat a témavezetővel egyeztetve a választott tématerületre hangsúlyosan is kiírható (PLC programnyelvek előnyei-hátrányai, vagy egyéb rendszerekkel történő kommunikáció, vagy applikációfejlesztés, stb.).

 • Esztétikus markerek robot lokalizációhoz
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens: Dr. Korondi Péter, DSc

  Általános leírás

  A robotok a közeljövőben meg fognak jelenni az otthonainkban. Jelenleg az egyik legnagyobb problémát a robotok önálló helyváltoztatása (tájékozódás, helymeghatározás, akadálykerülés, pályatervezés stb.). A helymeghatározást sokszor optikai markerek segítik. A létező markereket inkább praktikus, mint esztétikai szempontok alapján tervezték, így az emberek nem szívesen látnák az otthonunkban.

   

  Részletesen

  1. Tanulmányozza a robotok helymeghatározásához használt markerek szakirodalmát.
  2. Gyűjtse össze, hogy milyen jellegű információt lehet közvetíteni markerek segítségével, és állítson össze egy kódrendszert
  3. Tervezzen meg egy esztétikus, lakásdíszként is használható robotmarker rendszert.
  4. Végezzen ellenőrző számításokat, hogy különböző képfelbontásokkal a különböző irányokban és távolságokban milyen pontosság érhető el a helymeghatározáskor.
 • Érzelmeket kifejező robot
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens: Dr. Korondi Péter, DSc

  Általános leírás

  Elkészült egy intelligens tér koncepcióra épült mobilrobot keretrendszert. Ezt a keretrendszert használva kell kísérleteket elvégezni. Etológusokkal egyeztetni kell, hogy a különböző érzelmeket miként fejezik ki a kutyák és azokat a testtartásokat, mozgásokat kell implementálni az adott robot hardver korlátait figyelembe véve.

   

  Részletesen

  1. Tanulmányozza robotvezérlő keretrendszert.
  2. Etológusokkal egyeztetve keressen érzelmeket kifejező testtartásokat és egyszerű mozgásokat
  3. A robotot programozza be ezekre a testtartásokra és egyszerű mozgásokra
  4. Dolgozzon ki egy kérdőívet, amellyel mérhető, hogy az emberekben az adott robot testtartás milyen érzelmeket közvetít.
  5. Értékelje ki a tesztek eredményét.
 • 3D virtuális valóságból vezérelt robot
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens:

  Általános leírás

  Az MTA SZTAKI vezetésével és a MOGI tanszék részvételével több demonstráció valósult meg, ahol a MOGI tanszék kuka robotját egy távoli virtuális valóságból vezérelték. Ezt a létező rendszert kell implementálni a MOGI tanszék 3D megjelenítő eszközeire.

   

  Részletesen

  1. Tanulmányozza a VIRCA keretszoftert.
  2. Implementálja a VIRCA rendszert a tanszéki 3D megjelenítő eszközeire.
  3. A rendszert egészítse ki néhány új modullal.
  4. Készítse el egy demonstráció forgatókönyvét.
  5. Végezze el a demonstrációt dokumentálja
 • Etorobotikai kutatások
  Témavezető: Dr. Fekete Róbert Tamás, Konzulens: Dr. Korondi Péter, DSc

  Különböző etorobotikai feladatok implementálása. Témavezetőnél lehet érdeklődni a konkrét feladatokkal kapcsolatban.

 • Elektropneumatikai tesztpad kiépítése digitális gyártókörnyezet támogatásával
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Műszaki diagnosztikai eszközök egy elektropneumatikai gyártócellánál
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Prediktív analitika a karbantartás világában
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Sűrített levegős ellátórendszerek felmérése, optimalizálása
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Félautomata szerelőcella layout-optimalizálása lean eszközök segítségével
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Robotviselkedés tesztelő rendszer (játékprogramozás)
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens: Tajti Ferenc

  Az eto-robotok emberi környezetben működnek, ahol az emberekkel interakcióba lépnek. A feladat egy 3D-s rendszer kidolgozása ennek vizsgálatára. A játékos személyeseíti meg a robotot, miközben különböző szituációkat kell vépgig játszani. Eközben a program rögzíti, hogy a robot hogyan mozog, kire néz, stb. Ezek alapján a röhzített viselkedés később igazi robotrais átültethető lesz.

 • Oktatási célú demonstrációs eszköz fejlesztése egyenáramú motor szabályozásához
  Témavezető: Dr. Budai Csaba, PhD, Konzulens: Szakály Norbert

  A rendelkezésre álló alkatrészek felhasználásával tervezzen egy olyan kísérleti berendezést, amely alkalmas egyenáramú motorok szabályozási lehetőségeinek bemutatására.

 • Kollaboratív robotok célorientált fejlesztése, tervezése low runner termékcsaládok platformizálása céljából.
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Pneumatikus munkahengerek élettartamának elemzése rezgésdiagnosztikai módszerekkel real-time környezetben
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Szerelő tesztelő automata/félautomata kiválasztott moduljának tervezése
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Univerzális motorvezérlő fejlesztése egyenáramú motor szabályozásához
  Témavezető: Dr. Budai Csaba, PhD, Konzulens:

  A feladat során a cél egy olyan univerzális motorvezérlő elektronika tervezése és programozása, amely alkalmas mind kefés, mind pedig kefe nélküli egyenáramú motorok szabályozására, illetve lehetőséget biztosít többféle érzékelő (pl. enkóder, hall-szenzor) jelének feldolgozására.
  Konzulens: Dr. Stumpf Péter

 • Pneumatikus munkahenger pozíciószabályozása csúszómód szabályozási algoitmusok összehasonlításával
  Témavezető: Dr. Czmerk András, PhD, Konzulens:

  A pneumatikus rendszerek (tipikusan munkahenger) pozíciószabályozása robusztus szabályozó algoritmust igényel. Ennek egyik tipikus módszere a csúszómó szabályozó. A csúszómód szabályozásoknak a klasszikustól kezdve számos variánsa létezik, melyek elemzése és mérésekkel való összehasonlítása képezi a feladat részét.

  Amennyiben a téma felkeltette érdeklődését egyeztessen a témavezetővel!

 • Automatizálástechnika fejlődésének elemzése az aktuális kutatási eredmények tükrében
  Témavezető: Dr. Czmerk András, PhD, Konzulens:

  Az automatizálástechnika napjainban gyors fejlődésen megy keresztül, amely nem csak önmagában a számítási kapacitás növekedésének hanem új módszereknek és technológiák megjelenésének is köszönhető. A feladat tárgyát ezen technológiák feltérképezése, elemzése, és az oktatásban való implementálhatóságának vizsgálata esetleg egyes elemeinek bemutatása (konkrét feladat megvalósítás) képezi.

  Részleteket a témavezetővel személyesen egyeztesse. 

 • Kísérleti berendezés tervezése: Furuta inga
  Témavezető: Dr. Budai Csaba, PhD, Konzulens:

  A feladat elsődleges célkitűzése egy oktatásban felhasználható Furuta-inga szerkezetének megtervezése a hozzá tartozó aktuátorok és szenzorok kiválasztásával.

 • Oktatási anyagok kidolgozása CoDeSys szabványon alapuló PLC oktatásához
  Témavezető: Dr. Szabó Tibor, Konzulens:

  A Gépészeti automatizálás- Szervopneumatika tárgykörben a következő tanévben bevezetendő IEC 61131-3 szabványon alapuló (CoDeSys v3) PLC oktatását támogató feladatok, segédletek kidolgozása. 

  Részletes feladatok:

  1.  Az IEC 61131-3 szabvány tanulmányozása (irodalomkutatás).
  2. Az oktatandó PLC hardverének, lehetőségeonek megismerése.
  3. Laboratóriumi gyakorló munkahely kialakítása virtuális berendezés emulátor (WEEP) felhasználásával.
  4. A hallgatói munkahelyek CAN open kommunikációval hálózatba történő szervezése.
  5. Példafeladatok kudolgozása.
  6. Oktatási segédlet elkészítése.
 • PLC-vel vezérelt pneumatikus hallgatói munkahely kialakítása
  Témavezető: Dr. Szabó Tibor, Konzulens:

  A Gépészti automatizálás tantárgy keretében a hallgatók a félév utolsó negyedében önálló projekt feladatot oldanak meg. A rendelkezésre álló 2 db munkahely bővítése aktuálissá vált. Megtervezendő, és megépítendő egy legalább 4 munkahelyes manipulátor jellegű, munkadarabok rakodására/pakolgatására szolgáló célgép oktatási célra. A berendezés hagyományos kezelőfelülettel (nyomógomb, üzemállapotjelző lámpák) rendelkezzen. A berendezés digitális (logikai) I/O csatornái egy csatlakozóra legyenek kivezetve, amit tetszóleges PLC-hez csatlakoztatni lehet.

  A feladatra két együtt dolgozó hallgató is jelentkezhet. Ebben az eseben PLC-t is csatlakoztatunk az elkészült célgéphez, és példaprogramok is készülnek.

  A feladat pontosítása a hallgató/hallgatókkal együtt történik.

 • AUTOMATE-200 automatizálástechnikai oktató válogató cella továbbfejlesztése biztonságtechnikai szempontok figyelembevételével
  Témavezető: Dr. Czmerk András, PhD, Konzulens:

  A meglévő berendezés megismerését, valamint az ISO 13849 szabványsorozat áttekintését követő feladat az optimális elektronikus biztonsági funkciók meghatározása. A szakdolgozat feladat lényegi része a a gyakorlati megvalósítás, a rendelkezésre álló eszközpark használatba vételével. A végső cél a beépítendő biztonságtechnikai elemekkel kiegészült rendszer PLC programjának továbbfejlesztése.

   

  Részletes leírás a feladat kiírójánál.

Informatika
 • Számítógépes kontrasztérzékenység vizsgálat Gabor foltokkal
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens: Dr. habil Wenzelné Gerőfy Klára
  1. Kellő mélységig tanulmányozza át az emberi látással és a kontrasztérzékenység vizsgálatokkal kapcsolatos szakirodalmat.
  2. Hozza létre a Gabor foltok többparaméteres számítógépes változatát.
  3. Végezzen vizuális méréseket a létrehozott Gabor foltokkal!
 • Adatgyűjtés ipari környezetben, kommunikációs protokollok platformizálása
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Kapacitiv érzékelés alapú kapcsolók használata IoT-s világitástechnikai alkalmazásokban
  Témavezető: Zsellér Viktor, Konzulens: Zsellér Viktor

  A ‘dolgok internete’ (internet of things) robbanásszerű fejlődésével olyan új irányitási és eszközkezelési megoldások kidolgozására van szükség, amik egyszerűségükben képesek teljes funkcionlitást biztositani a jövő intelligens alkalmazásiahoz. Egy kiemelkedő fejlődést mutató terület ezen a téren az intelligens világitások világa. Ebben az iparban megfigyelhető, hogy mig a piacon megjelenő termékek száma magas, az ezeket kiszolgálni képes fali kapcsolók elérhetősége limitált. Egyre több publikáció igazolja, hogy a távirányitású vagy mobil eszközökről vezérelhető kapcsolók tradicionális okokból nem preferáltak az európai felhasználók körében.
  A szakdolgozat célja egy sor olyan prototipus kapcsoló kifejlesztése, amelyeken személyi preferenciák vizsgálata végezhető el ergonómiai és funkcionalitás-beli szempontok alapján. A hallgató a munka során részletes ismereteket szerez elektromos terekről, szenzorok jelének feldolgozásáról és kiértékeléséről, miközben egy érdekes és populáris témán dolgozhat a mérnöki tudományok egy speciális határterületéről. A fejlesztési eszközöket a témakiiró biztositja.

  LINK

 • Mérési eredmények interpolációja genetikus algoritmussal
  Témavezető: Gräff József, Konzulens:

  Egy tetszőleges, méréssel meghatározott pontsorhoz keressen megfelelő közelítő függvényt és határozza meg a paramétereit genetikus algoritmussal!

 • H-x diagram kezelése számítógéppel
  Témavezető: Gräff József, Konzulens:

  A hőtani, klimatechnikai számítások elengedhetetlen kelléke ah-x diagram. "Bármiből-bármit" számoló programok azonban még nincsenek.

 • Paraméteres gerincoszlop-modell kialakítása
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  Dolgozzon ki módszert a gerincoszlop, illetve a csigolyák paraméteres, térbeli modellezésére! A feladat elvégzéséhez rendelkezésre áll átlagos gerincoszlop CAD modellje. Készítsen a paraméteres gerincoszlop adatainak megadására és megjelenítésére modellező programot!

 • Gerincoszlop térbeli alakját leíró paraméterek meghatározása
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  Dolgozzon ki módszert a gerincoszlop, vagy az annak alakját közelítő görbe térbeli rekonstrukciójára, ha rendelkezésre áll a hát felületi modellje, több nézetből készített röntgenfelvétel és egy átlagos gerincoszlop CAD modellje. A feladat a fenti elven működő berendezés egyes kezelőprogram funkcióinak megvalósítása.

 • A csontos gerinc 3D modellje
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  A dolgozat célja a gerinc egyszerűsített, egészségügyi vizsgálatokban alkalmazható geometriai és funkcionális modelljének kialakítása. A modellt szakirodalmi tájékozódás alapján célszerű megalkotni. Cél az elkészített modell adatainak definíciója a különböző vizsgálatok alapján és a modell alkalmazhatóságának mérésekkel történő igazolása.

 • Kinect-re alapozott 3D-s térmegfigyelő rendszer kialakítása
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  A feladat  célja adott zárt helyiségben a szereplők mozgásának rögzítése és későbbi elemzésre való előkészítése.

 • Szálas anyagok deformációjának vizsgálata többirányú igénybevétel hatására
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  Az anizotrop statisztikai jellemzőkkel bíró szálas anyagok (textíliák szálerősítéses műanyagok) viselkedésének szimulációja komoly kihívást jelent. A világban kidolgozott eljárások áttekintéseután ismerkedjen meg a többirányú szakító berendezés működésével és a méréskiértékelés optikai-informatikai hátterével! Keresse meg a próbadarab optikai úton rekonstruált deformációja és mért erőadatok közti összefüggéseket és a meghatározható anyagparamétereket! Vizsgálja meg, módszere mennyire válik be a gyakorlatban!

 • Lapszerű hajlékony kompozitok biaxiális húzásra kialakuló deformációjának elemzése
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  A lapszerű hajlékony kompozitok, más néven ponyvák a felhasználás során rendszerint 2D-s terhelésnek vannak kitéve. 2D-s terhelés hatása vizsgálható például biaxiális húzással. A biaxiális húzás során a biaxiálisan terhelt rész deformációját optikai úton regisztráljuk. A keresztalakú próbatest biaxiálisan terhelt részének deformációja azonban nem homogén, különösen akkor, ha a húzás iránya nem esik egybe a száliránnyokkal. A deformáció függ attól, hogy a biaxiálisan terhelt rész melyik pontját vizsgáljuk. Feladat: Első lépésben a vizsgáló berendezés optikai részét úgy átalakítani, hogy az a teljes vizsgált tartomány deformációját rögzítse. Második lépésben a rögzített képekből a hely függvényében képfeldolgozással kinyerni a deformációkat. Harmadik lépésben elemezni a kapott eredményeket, és összefüggéseket keresni az anyagtulajdonságokkal (modellezés).

 • End of Line tesztelők Minolta Chroma Meter PC kezelőszoftverének elkészítése
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

Biomechatronika
 • Optitrack kamerarendszer hitelesítése járásvizsgálatra különböző biomechanikai modellek tükrében
  Témavezető: Dr. Kiss Rita, DSc, Konzulens: Nagymáté Gergely

  Járásvizsgálatok során különböző biomechanikai modellek alkalmazhatók, melyek infrareflexiós markereket helyeznek anatómiai pontokra. Az anatómiai pontok térbeli mozgásából meghatározhatóak a mozgás kinematikai paraméterei, az ízületi szögek változásai. Alternatív megközelítés szerint a testszegmensekre merev marker klasztereket rögzítenek, melyek koordinátarendszerében homogén koordinátatranszformációval veszik fel a virtuális anatómiai pontokat. Ennek nagy előnye, hogy markerek pillanatnyi takarásból eredő elveszítését követően a merev test markereit a geometriai konfiguráció alapján ismeri fel a rendszer, míg az anatómiai pontokra helyezett markert ilyenkor újra manuálisan be kell azonosítani. A dolgozat célja a különböző megközelítésekből eredő mérési hibák feltárása és azon hibák vonatkoztatása a különböző biomechanikai modellekre.

 • Dynair párnás propriocepciós gyakorlóeszköz fejlesztése
  Témavezető: Dr. Kiss Rita, DSc, Konzulens: Nagymáté Gergely

  A dynair párna elengedhetetlen sporteszközzé vált az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő propriocepciós edzések során. A kezdetben legfőképp gyógytornászok által használt instabilitáson alapuló tréningeket előbb az élsport, majd a hobbisport is felkapta, mert számos pozitív hatással van az emberi szervezetre (főleg sajáttestsúlyos köredzéseknél lehet velük találkozni). A feladat egy kiegészítő eszköz pontos megtervezése/kivitelezése dynair párnához. A tárgy feladata a dynair párna mozgathatóvá tétele lenne, ezzel nagyban kibővítve a rajta végzett gyakorlatok számát, illetve megemelné azoknak nehézségi fokát/ intenzitását. A tervezésnél azonban számos dolgot figyelembe kéne venni, mind edzéselméleti, mind tervezéselméleti szempontból, ezért a munka egy humánkieziológus/ személyiedzővel együttműködve történne. Lehetőség lenne a kész termék olimpiai bajnokokkal való tesztelésére is.

 • Robusztus síkdetektálás mélységképen mozgásvizsgálati markerek detektálásához
  Témavezető: Dr. Kiss Rita, DSc, Konzulens: Nagymáté Gergely

  Járásvizsgálatok során különböző biomechanikai modellek alkalmazhatók, melyek infrareflexiós markereket helyeznek anatómiai pontokra. Az anatómiai pontok térbeli mozgásából meghatározhatóak a mozgás kinematikai paraméterei, az ízületi szögek változásai. Alternatív megközelítés szerint a testszegmensekre merev marker klasztereket rögzítenek, melyek koordinátarendszerében homogén koordinátatranszformációval veszik fel a virtuális anatómiai pontokat. A dolgozat célja marker klaszter helyett egy geometriailag beazonosítható marker megtalálása Kinect v2 szenzorból származó mélységképen. A marker három egymást metsző síkból áll, melyek metszéspontjába helyezendő a marker koordinátarendszere. Orientációt az egyik metsző egyenes és annak egyik síkja határozza meg. A síkok detektálásra a szakirodalom számos módszer leírását adja, melyek közül pontosság és sebesség szempontjából kiválasztottat kell implementálni. A feladathoz jó programozási készségek elengedhetetlenek, és lehetőleg C#, esetleg c++ programozási nyelv ismerte. Előbbihez gyorstalpaló tananyag biztosított.

 • Optitrack mozgásvizsgáló kamerarendszer UDP szerver alapú kommunikációs interfészének implementálása LabVIEW real-time kliensként és C# szerverként
  Témavezető: , Konzulens: Nagymáté Gergely

  Mozgásvizsgálatok során fontos, hogy ne csak utófeldolgozásra legyen lehetőség, de valós idejű visszacsatolásra is. Kiváló példa erre egy robot pozíciószabályozása, mely így teljesíti az intelligens tér definícióját is, ahol a pozícióadatokat külső megfigyelő rendszer szolgáltatja. Ilyen rendszer található a MOGI mozgáslaboratóriumában is, mely infrareflexiós markerek vagy marker klaszterek pozícióját és orientációját UDP szerveren keresztül képes 120 fps sebességgel szórni. A gyártó biztosít példa klines programot C++ és C# nyelvekhez, valamint a szerver imitáló példa programot C++-hoz. A dolgozat ilyen kliens program implementálása az elterjedt LabVIEW programnyelven valamint szerver alkalmazás fejlesztése C# programnyelvre. A megvalósításban segítség, hogy a bináris UDP csomagok szerkezete ismert és visszafejthető, melynek segítségével portolható az említett programnyelvekre.

 • Emberi mozgás által vezérelt futószalag tervezése
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:
 • Idős, egészséges személyek járásvizsgálata és feldolgozása
  Témavezető: Dr. Kiss Rita, DSc, Konzulens: Nagymáté Gergely
 • Nyirok ödémás betegek járásvizsgálatának feldolgozása
  Témavezető: Dr. Kiss Rita, DSc, Konzulens: Nagymáté Gergely
 • Állásstabilitást vizsgáló stabilometriás mérőrendszer fejlesztése erőszenzorok felhasználásával
  Témavezető: Dr. Kiss Rita, DSc, Konzulens: Nagymáté Gergely

  Állásstabilitási mérésekhez erőeloszlás mérő berendezést, vagy több tengelyes erőmérő cellát használnak, de mindegyik esetben a talpnyomás középpont mozgására redukálódik a mérés. Ennek a méréséhez egy három erőmérő cellával alátámasztott mérőfelület is elegendő lehet, mely során a talpnyomás eloszlás középpont koordinátája a három erőmérő szenzor elhelyezkedéséből és terheléséből számolható. A szakdolgozat célja egy ilyen mérőeszköz prototípusának megtervezése és megépítése.

 • iPiSoft Kinect alapú mozgásrögzítő rendszer biomechanikai moduljának hitelesítése Optitrack kamerarendszer segítségével
  Témavezető: Dr. Kiss Rita, DSc, Konzulens: Nagymáté Gergely

  Drága motion capture rendszerek alternatívájaként léteznek Kinect szenzor alapú rendszerek is, melyeket biomechanikai célú mozgásvizsgálatra is lehet használni. Erre példa az iPiSoft rendszere, mely több Kinect adatát dolgozza fel a pontosabb eredmény érdekében. Létezik hozzá biomechanikai kiegészítő szoftver is. A dolgozat délja az iPiSoft biomechanikai szoftver megismerése, és összehasonlító mérések végzése a MOGI tanszék motion capture rendszerével a Kinect alapú mérések biomechanikai validálása céljából.

 • Mikroperimetriás szemvizsgálat adatelemzése és értékelése
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1.       Végezzen irodalomkutatást a szemvizsgálatok, szembetegségek körében a mikroperimetriás vizsgálatok terén.

  2.       Ismerje meg a SE Szemklinkán található MAIA mikroperimetriás szemvizsgálati berendezést. Végezzen próbaméréseket.

  3.       A berendezés adat file-jai alapján rendszerezze a kimenő adatokat, készítsen automatizmust a file-ok adatrendszerezésére.

  4.       Értékelje a folyamatosan érkező szemvizsgálati és fókusz áthangolási adatokat és hasonlítsa össze őket az egészséges kontrollszemélyek adataival (szórás, kiugró értékek, stb.)

  5.       Foglalja össze az eredményeket és adjon ajánlást további vizsgálati módszerek kidolgozására.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Elektrofiziológiás berendezés fejlesztése
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1.       Ismerje meg a vizuális elektrofiziológia berendezéseit, szakirodalmát.

  2.       Ismerje meg és kalibrálja a hordozható, ún. Ganzfeld stimulátort. Szükség esetén végezze el a módosításokat Arduino környezetben.

  3.       Szinkronizálja a stimulátort a professzionális biológiai jelfelvevővel és erősítővel.

  4.       Segédkezzen a tesztméréseknél. Értékelje a kapott eredményeket és vesse össze a laboratóriumi berendezésen végzett mérések eredményeivel.

  5.       Összegezze a fejlesztés eredményeit és jelölje ki a továbbfejlesztési lehetőségeket.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Látásvizsgálati tesztek fejlesztése hordozható eszközre gyengén látók vizsgálatára
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1.     Ismerje meg az emberi látás, látásvizsgálat, gyengén látás, kontrasztérzékenység, színlátás szakirodalmát.

  2.     Készítsen dinamikus és/vagy interaktív programot Android környezetben kontrasztérzékenység és színlátás vizsgálatára. Készítse el a programot laboratóriumi berendezésen is Visual Basic nyelvben.

  3.     Kalibrálja a hordozható eszközt fotometriai és színtechnikai módszerekkel.

  4.     Végezzen látás vizsgálatokat az elkészült programokkal egészséges és gyengén látó személyeken.

  5.     Vesse össze a kapott eredményeket és minősítse a hordozható eszközön használt programot általános látásvizsgálati célokra.

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

Optika
 • Optikailag érzékeny fröccsöntött alkatrészek gyártás-paramétereinek optimalizálása
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

   

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Szálas anyagok anyagparamétereinek meghatározása szimuláció alapján optikai kihajlásmérő berendezéssel
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  Az anizotrop statisztikai jellemzőkkel bíró szálas anyagok (textíliák, szálerősítéses műanyagok) anyagparamétereinek meghatározása komoly kihívást jelent. A világban kidolgozott eljárások áttekintése után ismerkedjen meg a kihajlásmérő berendezés informatikai hátterével! Keresse meg a próbadarab optikai úton rekonstruált térbeli geometriája és a mechanikai szimulációs modell eredményeinek összevetéséből meghatározható anyagparamétereket! Vizsgálja meg, módszere mennyire válik be a gyakorlatban!

 • Testfelületek vizsgálata osztott rácsos moiré módszerrel ortopédiai alkalmazásokhoz
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  A dolgozat célja az osztott rácsos moiré módszer alkalmazásának kidolgozása ortopédiai vizsgálatokban. Cél moiré módszeren alapuló gerincferdülést diagnosztizáló berendezés modelljének kialakítása és alkalmazhatóságának mérésekkel való vizsgálata.

 • Optikai személy
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  A feladat egy adott irodába belépő személyek azonosítási lehetőségeinek vizsgálata.

 • Nyalábosztós 3D megjelenítő tervezése és megépítése kompakt meghajtó hardver illesztésével
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  Feladatok:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a meglévő 3D megjelenítési technológiákat, az ilyen eszközök működését, elemezze és értékelje az egyes technológiák előnyeit és hátrányait, valamint a jelenlegi fejlesztési irányokat.
  2. Gyűjtse össze és értékelje a nyalábosztós 3D megjelenítőkre ill. annak alkatrészeire vonatkozó specifikációkat, pontossági követelményeket, és specifikálja egy full HD felbontású 3D megjelenítő megépítéséhez beszerzendő kulcsalkatrészeket.
  3. Tekintse át a 3D digitális tartalmak formátumait, a kompakt adattárolás lehetséges módjait és eszközeit, különös tekintettel a két monitor szinkronban történő és gazdaságosan kivitelezhető meghajtására.
  4. Specifikálja a megépítendő 3D megjelenítő hardvereszközeit.
  5. Tervezze és építse meg a berendezést.
  6. Értékelje a berendezés működését és jelöljön ki továbbfejlesztési lehetőségeket

  Konzulens:         dr. G. Szabó István, OPTIKA Mérnökiroda Kft

  Adatlap

 • End of Line tesztelők: optikai paraméterek változása a fizikai paraméterek változásának függvényében
  Témavezető: , Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Látásvizsgálati tesztek fejlesztése hordozható eszközre gyengén látók vizsgálatára
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1. Ismerje meg az emberi látás, látásvizsgálat, gyengén látás, kontrasztérzékenység, színlátás szakirodalmát.

  2.     Készítsen dinamikus és/vagy interaktív programot Android környezetben kontrasztérzékenység és színlátás vizsgálatára. Készítse el a programot laboratóriumi berendezésen is Visual Basic nyelvben.

  3.     Kalibrálja a hordozható eszközt fotometriai és színtechnikai módszerekkel.

  4.     Végezzen látás vizsgálatokat az elkészült programokkal egészséges és gyengén látó személyeken.

  5.     Vesse össze a kapott eredményeket és minősítse a hordozható eszközön használt programot általános látásvizsgálati célokra.

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

   

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Spektrálisan hangolható mérőállomás installációja és kalibrációja
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

   

  1.       Ismerje meg a spektrális optika és a LED-ek szakirodalmát és a vonatkozó kalibrációs és mérő eszközök működését.

  2.       A meglévő RGBWA LED-es összeállítás felhasználásával installálja a spektrálisan hangolható fényforrást laboratóriumi környezetben, a megfelelő sötét környezet kialakításával együtt. Végezze el a vezérlő szoftver beállításait Arduino panel Java alapú kezelésével.

  3.       Kalibrálja a fényforrást spektrális műszerekkel.

  4.       Az eredmények alapján módosítsa a vezérlő szoftver paramétereit.

  5.       Értékelje a kapott eredményeket.

 • Mikroperimetriás szemvizsgálat adatelemzése és értékelése
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:       

  1. Végezzen irodalomkutatást a szemvizsgálatok, szembetegségek körében a mikroperimetriás vizsgálatok terén.

  2.       Ismerje meg a SE Szemklinkán található MAIA mikroperimetriás szemvizsgálati berendezést. Végezzen próbaméréseket.

  3.       A berendezés adat file-jai alapján rendszerezze a kimenő adatokat, készítsen automatizmust a file-ok adatrendszerezésére.

  4.       Értékelje a folyamatosan érkező szemvizsgálati és fókusz áthangolási adatokat és hasonlítsa össze őket az egészséges kontrollszemélyek adataival (szórás, kiugró értékek, stb.)

  5.       Foglalja össze az eredményeket és adjon ajánlást további vizsgálati módszerek kidolgozására.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Elektrofiziológiás berendezés fejlesztése
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1.       Ismerje meg a vizuális elektrofiziológia berendezéseit, szakirodalmát.

  2.       Ismerje meg és kalibrálja a hordozható, ún. Ganzfeld stimulátort. Szükség esetén végezze el a módosításokat Arduino környezetben.

  3.       Szinkronizálja a stimulátort a professzionális biológiai jelfelvevővel és erősítővel.

  4.       Segédkezzen a tesztméréseknél. Értékelje a kapott eredményeket és vesse össze a laboratóriumi berendezésen végzett mérések eredményeivel.

  5.       Összegezze a fejlesztés eredményeit és jelölje ki a továbbfejlesztési lehetőségeket.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

Mérés- és műszertechnika, finommechanika
Diplomaterv témák
Informatika
 • Szakértői rendszer fejlesztése vércukorszint elemzéséhez
  Témavezető: Dr. Fekete Róbert Tamás, Konzulens: Dr. Aradi Petra, PhD

  A feladat egy szakértői rendszer fejlesztése, amely képes a vércukorszint és az azt befolyásoló szénhidrát, inzulin és testmozgás értékek rögzítésére és ábrázolására, továbbá képes a különböző faktorok alapján a vércukorszint előrejelzésére és a fiziológiás szinten tartás érdekében történő szénhidrát, ill. inzulin bevitel becslésére. A rendszert mobil eszközön kell implementálni. Fontos, hogy a felhasználó az adatbevitelt könnyen el tudja végezni. A fejlesztést C# nyelven kell elvégezni. (A fejlesztés alatt NEM tesztelheti a rendszert valós helyzetben, kísérleti személyekkel, csupán meglévő értékekkel, számadatokkal dolgozhat!)

 • Affektív modellezés és szimuláció
  Témavezető: Dr. Fekete Róbert Tamás, Konzulens: Korcsok Beáta

  A feladat mesterséges entitások érzelmi és viselkedési szimulációja. Olyan viselkedésmotort kell fejleszteni a MOGI Tanszéken megtalálható ETHON mobilrobot számára, amellyel az képes mozgásával és helyváltoztatásával érzelmi állapotokat szimulálni a külső megfigyelőknek. A munka az affektív modell megalkotásából és implementálásából áll. A fejlesztést LabVIEW nyelven kell elvégezni.

 • Térbeli rugómodellek összehasonlítása textil anyagok szimulációja esetén
  Témavezető: Gräff József, Konzulens:

  Textíliák rugalmas viselkedését különböző rugómódszerekkel is lehet vizsgálni. A különböző modellek más-más tulajdonságú anyagok leírására alkalmasak. Vizsgálja meg az esetleges elhanyagolások , egyszerűsítések lehetőségeit!

 • Változó frekvencia-felbontású Short-Time Fourer-Transzformáció (VFR-STFT) létrehozása, majd alkalmazása belsőégésű motor rezgésjelein
  Témavezető: Manhertz Gábor, Konzulens:

  A feladat, hogy a hallgató áttanulmányozza a VFT-STFT módszer elméleti alapjait, majd implementálja az eljárást szoftveres környezetbe (lehetőleg LabVIEW alapon, de más környezetben is elkészíthető). Az elkészített mószer segítségével a hallgatónak ezt követően jelanalízisre alkalmas rendszert kell készítenie, majd az általa létrehozott módszer segítségével kell elemzéseket végrehajtania különféle üzemállapotban működtetett belsőégésű motor rezgésjelein. Cél az eljárás kifejlesztése, validálása, valamint a kapott mérési adatsorokon végrehajtott elemzésekből következtetés levonása.

Mechatronika, robottechnika, rendszer- és irányítástechnika
 • Etorobotikai kutatások
  Témavezető: Dr. Fekete Róbert Tamás, Konzulens: Dr. Korondi Péter, DSc

  Különböző etorobotikai feladatok implementálása. Témavezetőnél lehet érdeklődni a konkrét feladatokkal kapcsolatban.

 • Injektor vizsgáló berendezés tervezése és kivitelelzése
  Témavezető: Tajti Ferenc, Konzulens:

  Hallgató vegyen résztaz elektromos befecskendezésű Otto motoros gépjárművek injektorához készülő tesztberendezés fejlesztésében! Feladata, hogy az eddig elkészült terveket és a megkezdett programot befejezze, a gépet elkészítse. Az eszközök nagy része már elérhető. A berendezés hiányzó alkatrészeihez és a gép megépítéséhez szükséges anyago keret biztosított.

Optika
 • LED-es lámpatestek zárt hurkú szabályozása az öregedésből származó degradációs hatások kompenzálására
  Témavezető: Zsellér Viktor, Konzulens: Zsellér Viktor

  A modern világitástechnikai alkalmazásokban a LEDes fényforrások bevezetésével ugrásszerű minőségbeli növekedés figyelhető meg az embercentrikus alkalmazások terén. Az előrehaladott kutatások a személyi preferenciák és adaptációs állapotok, valamit a jelenleg igen felkapott – az emberi teljesitési potenciál és a megvilágitás kapcsolatát vizsgáló kutatások alkalmazásbeli megjelenése azonban továbbra is korlátozott.
  Ezen diplomamunka célja egy olyan rendszer kifejlesztése, amellyel a felhasználói szinbeállitás a fényforrás öregedését figyelembe véve is adott minőségi követelmények mellet teljesülhet. A fejlesztési eszközöket a témakiiró biztositja.

  LINK

 • Színtévesztést diagnosztizáló mérési eljárások validálása
  Témavezető: Dr. habil Ábrahám György, DSc, Konzulens:

  Két különböző módszer kifejlesztésébe lehet bekapcsolódni. Az egyik egy anomal teszter nevű mérőműszer, amelynek a modellezése jelent szép feladatot. A modellezés és színtésztévesztő pácienseken való kalibrálás eredményeienk egyezése esetén eredményes a munka. A másik feladat egy monitoros diagnosztizáló szoftver kalibrálása, amit szintén páciens mérésekkel kell validálni.

 • Nagy sebességű és más tudományos fotográfiai módszerek alkalmazása Dávidházy András professzor (Rochester) munkássága nyomán
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  Feladatok:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a tudományos fotográfiában használt módszereket, foglalja össze az egyes módszerek fizikai alapjait, az egyes módszerek tipikus felhasználási területeit és a megjeleníthető fizikai paramétereket.
  2. Tanulmányozza a Dávidházy professzor által összeállított, igen tartalmas és részletes szakmai anyagú honlap anyagát (https://people.rit.edu/andpph/) és vesse össze az ott látható eredményeket más kutatók (pl. Harald Edgerton) eredményeivel.
  3. Válasszon ki a fenti honlapról egy tudományos fotográfiai módszert, állítson össze egy kísérleti összeállítást és végezzen méréseket az összeállítással.
  4. Elemezze és értékelje az eredményeket.
  5. Tegyen javaslatot a módszerek digitális technikával történő továbbfejlesztési lehetőségeire.

  Konzulens:         dr. G. Szabó István, OPTIKA Mérnökiroda Kft

  Adatlap

 • Egy majdnem elfeledett sztereó technika: Bálint István forgótárcsás 3D felvevő és vetítőgépének felújítása
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  Feladatok:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a meglévő 3D megjelenítési technológiákat, az ilyen eszközök működését, különös tekintettel a 3D megjelenítők történetére! Elemezze és értékelje az egyes technológiák előnyeit és hátrányait, valamint a jelenlegi fejlesztési irányokat!
  2. Tanulmányozza a Bálint István-féle forgótárcsás 3D rendszert, elemezze a rendszer működéséhez szükséges paramétereket és pontossági követelményeket!
  3. Vizsgálja át a berendezéseket, tekintse át a működőképessé tétel érdekében tisztítandó, javítandó vagy újragyártandó ill. pótolandó alkatrészeket! A munka során tartsa be azt a fő irányelvet, hogy a berendezés lehetőség szerint az eredetivel azonos vagy attól csak a legszükségesebb mértékben eltérő, működőképes állapotát nyerje vissza!
  4. Tervezze újra a szükséges alkatrészeket! Vegyen részt az alkatrészek legyártásában vagy legyártatásában!
  5. Végezze el a készülékek felújítását, javítását és helyezze üzembe azokat! Tartson bemutatót a vetítőkészülékkel, esetleg a felvevő készülékkel is!
  6. Értékelje a készülékeket, ill. a felújítás során elvégzett feladatokat.

  Konzulens:         dr. G. Szabó István, OPTIKA Mérnökiroda Kft.

  Adatlap