Final Projects
BSc - Final project
Requirements for enrolling this subject:
 • All subjects in the 5th semester must be fulfilled
 • Fulfillment of all comprehensive exams
 • At most one subject can be back from semester 6th

MSc - Thesis

Final Project Proposals
Mechatronics
 • Gazdájához kötődő mobiltelefon
  Supervisor: Péter Korondi, DSc , Consultant: Péter Korondi, DSc

  Általános leírás

  Megfigyelhető, hogy sok ember kötődik a mobiltelefonjához. A feladat az, hogy ezt a jelenleg egyoldalú érzelmi viszonyt kölcsönössé tegyük. Etológusok és mérnökök a kutya megfigyelésére alapozva kidolgoztak egy absztrakt kötődés modellt, és ezt a modellt kell a mobiltelefonra átültetni. Ez leginkább a megfelelő kommunikációs csatornák kiépítését jelenti. A kutya az érzelmeit leginkább a farok mozgásával fejezi ki. A mobiltelefon esetén meg kell találni azt a formát, ami átveheti a kutya farok mozgásának szerepét.

   

  Részletesen

  1.      Tanulmányozza az etológusok és mérnökök által kidolgozott kötődés modellt.

  2.      Tanulmányozza, hogy a mobiltelefon milyen érzékelőkkel, illetve információ beviteli lehetőségekkel rendelkezik, és azok milyen formában használhatók a tulajdonos érzelmeinek közlésére.

  3.      Tanulmányozza, hogy technikai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a mobiltelefon milyen érzékelőkkel, illetve információ beviteli lehetőségekkel egészíthető ki, amelyekkel a tulajdonos természetes módon kifejezheti kötődését a mobiltelefonhoz.

  4.      Tanulmányozza, hogy a mobiltelefon milyen mechanikai, audio és vizuális aktuátorokkal, illetve kijelzőkkel rendelkezik, és azok milyen formában használhatók a mobiltelefon érzelmi állapotainak közlésére.

  5.      Tanulmányozza, hogy technikai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a mobiltelefon milyen mechanikai, audio és vizuális aktuátorokkal, illetve kijelzőkkel egészíthető ki az érzelmi állapotának kifejezésére.

  6.      Javaslatairól készítsen esettanulmányt.


 • Demonstrációs feladatok kidolgozása oktatási célra fejlesztett mechatronikai rendszerre
  Supervisor: András Czmerk PhD, Consultant:

  A címben megfogalmazott feladat egy már összeállított korszerű ipari automatizálástechnikai elemekből álló, oktatási célra kifejlesztett rendszer vizsgálatát, PLC-programjának didaktikai szempontokat szem előtt tartó továbbfejlesztését célozza meg. Ezen túlmenően a berendezés alkalmas mobilapplikációval történő kommunikációra is. 

  A feladat a témavezetővel egyeztetve a választott tématerületre hangsúlyosan is kiírható (PLC programnyelvek előnyei-hátrányai, vagy egyéb rendszerekkel történő kommunikáció, vagy applikációfejlesztés, stb.).

 • Esztétikus markerek robot lokalizációhoz
  Supervisor: Péter Korondi, DSc , Consultant: Péter Korondi, DSc

  Általános leírás

  A robotok a közeljövőben meg fognak jelenni az otthonainkban. Jelenleg az egyik legnagyobb problémát a robotok önálló helyváltoztatása (tájékozódás, helymeghatározás, akadálykerülés, pályatervezés stb.). A helymeghatározást sokszor optikai markerek segítik. A létező markereket inkább praktikus, mint esztétikai szempontok alapján tervezték, így az emberek nem szívesen látnák az otthonunkban.

   

  Részletesen

  1. Tanulmányozza a robotok helymeghatározásához használt markerek szakirodalmát.
  2. Gyűjtse össze, hogy milyen jellegű információt lehet közvetíteni markerek segítségével, és állítson össze egy kódrendszert
  3. Tervezzen meg egy esztétikus, lakásdíszként is használható robotmarker rendszert.
  4. Végezzen ellenőrző számításokat, hogy különböző képfelbontásokkal a különböző irányokban és távolságokban milyen pontosság érhető el a helymeghatározáskor.
 • Érzelmeket kifejező robot
  Supervisor: Péter Korondi, DSc , Consultant: Péter Korondi, DSc

  Általános leírás

  Elkészült egy intelligens tér koncepcióra épült mobilrobot keretrendszert. Ezt a keretrendszert használva kell kísérleteket elvégezni. Etológusokkal egyeztetni kell, hogy a különböző érzelmeket miként fejezik ki a kutyák és azokat a testtartásokat, mozgásokat kell implementálni az adott robot hardver korlátait figyelembe véve.

   

  Részletesen

  1. Tanulmányozza robotvezérlő keretrendszert.
  2. Etológusokkal egyeztetve keressen érzelmeket kifejező testtartásokat és egyszerű mozgásokat
  3. A robotot programozza be ezekre a testtartásokra és egyszerű mozgásokra
  4. Dolgozzon ki egy kérdőívet, amellyel mérhető, hogy az emberekben az adott robot testtartás milyen érzelmeket közvetít.
  5. Értékelje ki a tesztek eredményét.
 • 3D virtuális valóságból vezérelt robot
  Supervisor: Péter Korondi, DSc , Consultant:

  Általános leírás

  Az MTA SZTAKI vezetésével és a MOGI tanszék részvételével több demonstráció valósult meg, ahol a MOGI tanszék kuka robotját egy távoli virtuális valóságból vezérelték. Ezt a létező rendszert kell implementálni a MOGI tanszék 3D megjelenítő eszközeire.

   

  Részletesen

  1. Tanulmányozza a VIRCA keretszoftert.
  2. Implementálja a VIRCA rendszert a tanszéki 3D megjelenítő eszközeire.
  3. A rendszert egészítse ki néhány új modullal.
  4. Készítse el egy demonstráció forgatókönyvét.
  5. Végezze el a demonstrációt dokumentálja
 • Robotviselkedés tesztelő rendszer (játékprogramozás)
  Supervisor: Péter Korondi, DSc , Consultant: Ferenc Tajti

  Az eto-robotok emberi környezetben működnek, ahol az emberekkel interakcióba lépnek. A feladat egy 3D-s rendszer kidolgozása ennek vizsgálatára. A játékos személyeseíti meg a robotot, miközben különböző szituációkat kell vépgig játszani. Eközben a program rögzíti, hogy a robot hogyan mozog, kire néz, stb. Ezek alapján a röhzített viselkedés később igazi robotrais átültethető lesz.

 • Oktatási célú demonstrációs eszköz fejlesztése egyenáramú motor szabályozásához
  Supervisor: Csaba Budai, PhD, Consultant:

  A rendelkezésre álló alkatrészek felhasználásával tervezzen egy olyan kísérleti berendezést, amely alkalmas egyenáramú motorok szabályozási lehetőségeinek bemutatására.

 • Kutatási célú szabályozási algoritmusok implementálása mozgásszabályozási rendszerekhez cikkírás céljából
  Supervisor: Péter Korondi, DSc , Consultant:

  Szakdolgozat készítés helye: MOGITanszék

 • Ipar 4.0 alkalmazási lehetőségei automatizált rendszereken (szakdolgozat/diplomaterv)
  Supervisor: András Czmerk PhD, Consultant:

  Az automatizálástechnika napjainban gyors fejlődésen megy keresztül (RFID azonosítás, digital twin, mobilapplikációs távfelügyelet, stb.). Ez egyrészt új technológiák megjelenésével, másrészt pedig a már korábban meglévők alkalmazásával valósul meg. A feladat ezeknek az alkalmazásoknak áttekintése, ismertetése, egyes alkalmazások fejlesztése.

  Amennyiben a téma felkeltette érdeklődését érdeklődjön a téma kiírójánál.

 • Egyenáramú motorok kísérleti vizsgálata
  Supervisor: Csaba Budai, PhD, Consultant:

  Különböző egyenáramú motorok paramétereinek mérése, modell validálás egyszerű szabályozási feladatok elvégzése

 • Kísérleti berendezés tervezése: Furuta inga
  Supervisor: Csaba Budai, PhD, Consultant:

  A feladat elsődleges célkitűzése egy oktatásban felhasználható Furuta-inga szerkezetének megtervezése a hozzá tartozó aktuátorok és szenzorok kiválasztásával.

 • Oktatási anyagok kidolgozása CoDeSys szabványon alapuló PLC oktatásához
  Supervisor: Tibor Szabó, PhD, Consultant:

  A Gépészeti automatizálás- Szervopneumatika tárgykörben a következő tanévben bevezetendő IEC 61131-3 szabványon alapuló (CoDeSys v3) PLC oktatását támogató feladatok, segédletek kidolgozása. 

  Részletes feladatok:

  1.  Az IEC 61131-3 szabvány tanulmányozása (irodalomkutatás).
  2. Az oktatandó PLC hardverének, lehetőségeonek megismerése.
  3. Laboratóriumi gyakorló munkahely kialakítása virtuális berendezés emulátor (WEEP) felhasználásával.
  4. A hallgatói munkahelyek CAN open kommunikációval hálózatba történő szervezése.
  5. Példafeladatok kudolgozása.
  6. Oktatási segédlet elkészítése.
 • PLC-vel vezérelt pneumatikus hallgatói munkahely kialakítása
  Supervisor: Tibor Szabó, PhD, Consultant:

  A Gépészti automatizálás tantárgy keretében a hallgatók a félév utolsó negyedében önálló projekt feladatot oldanak meg. A rendelkezésre álló 2 db munkahely bővítése aktuálissá vált. Megtervezendő, és megépítendő egy legalább 4 munkahelyes manipulátor jellegű, munkadarabok rakodására/pakolgatására szolgáló célgép oktatási célra. A berendezés hagyományos kezelőfelülettel (nyomógomb, üzemállapotjelző lámpák) rendelkezzen. A berendezés digitális (logikai) I/O csatornái egy csatlakozóra legyenek kivezetve, amit tetszóleges PLC-hez csatlakoztatni lehet.

  A feladatra két együtt dolgozó hallgató is jelentkezhet. Ebben az eseben PLC-t is csatlakoztatunk az elkészült célgéphez, és példaprogramok is készülnek.

  A feladat pontosítása a hallgató/hallgatókkal együtt történik.

 • AUTOMATE-200 automatizálástechnikai oktató válogató cella továbbfejlesztése biztonságtechnikai szempontok figyelembevételével
  Supervisor: András Czmerk PhD, Consultant:

  A meglévő berendezés megismerését, valamint az ISO 13849 szabványsorozat áttekintését követő feladat az optimális elektronikus biztonsági funkciók meghatározása. A szakdolgozat feladat lényegi része a a gyakorlati megvalósítás, a rendelkezésre álló eszközpark használatba vételével. A végső cél a beépítendő biztonságtechnikai elemekkel kiegészült rendszer PLC programjának továbbfejlesztése.

   

  Részletes leírás a feladat kiírójánál.

 • Thermal post-processing optimizations in ceramic 3D printing
  Supervisor: Rita Kiss, DSc, Consultant:

  Overview: Ceramic 3D printing can have a significant impact in many industries once the whole process (printing, cleaning, thermal post-processing) is sufficiently well-understood and controlled. A complete machine line for such a process is located at ACMIT Gmbh in Wiener Neustadt. After the 3D printing process, the fresh parts (green bodies) must undergo a lengthy thermal post-processing in order to obtain a pure ceramic part. The length of this post-processing could be significantly reduced with the optimization of oven temperature curves. Finding the relationships between certain oven settings, process time, failure rate and mechanical properties is very important if the process is to be offered as a commercial service. Therefore, we are looking for a talented and determined student to join the effort to make this process faster and more reliable.

  Tasks:

  • get an overall understanding of the process

  • set up a measurement plan to discover relationships between certain oven settings, thermal post-processing time, failure rate and mechanical properties

  • communicate with colleagues researching other aspects of the process

  • conduct and document the planned measurements

  • process the acquired data and set up mathematical models for the relationships

  • validate the models with further measurement(s)

  • evaluate the limitations of the results

  Work period: to be negotiated, start as soon as possible

  Workload: to be negotiated, optimally 30 hours / week

  Application requirements:

  • general interest in the topic and strong work ethic

  • studies in mechatronics or mechanical engineering or a related field

  • ability to communicate in English

  • willingness to be present in Wiener Neustadt (we can help with accomodation)

 • Printing process optimizations for a ceramic 3D printer
  Supervisor: Rita Kiss, DSc, Consultant:
  Overview: Ceramic 3D printing can have a significant impact in many industries once the whole process (printing, cleaning, thermal post-processing) is sufficiently well-understood and controlled. A complete machine line for such a process is located at ACMIT Gmbh in Wiener Neustadt. The printing process is based on stereolithography and has a wide range of machine settings directly affecting process performance and reliability. Finding the relationships between certain machine settings, printing time and failure rate is of utmost importance if the system is to be offered as a commercial service. Therefore, we are looking for a talented and determined student to join the search for the perfect printing parameters. Tasks: • get an overall understanding of the process • set up a measurement plan to discover relationships between certain machine settings and printing time and failure rate • communicate with colleagues researching other aspects of the process • conduct and document the planned measurements • process the acquired data and set up mathematical models for the relationships • validate the models with further measurement(s) • evaluate the limitations of the results 
   
  Work period: to be negotiated, start as soon as possible
  Workload: to be negotiated, optimally 30 hours / week
   
  Application requirements:
  • general interest in the topic and strong work ethic
  • studies in mechatronics or mechanical engineering or a related field
  • ability to communicate in English
  • willingness to be present in Wiener Neustadt (we can help with accomodation)
 • MODRES típusú geoelektromos, sokelektródás mérőműszer fejlesztése tartozékokkal, kiegészítőkkel valamint összekapcsolása XR (kiterjesztett valóság) funkcióval
  Supervisor: Csaba Budai, PhD, Consultant:
Mechanics
Optics
 • Automata szerelőgépek ellenőrző kameráinak optimalizálása, képfeldolgozás fejlesztése, stabilitás növelése
  Supervisor: Krisztian Samu, PhD, Consultant:

  Szakdolgozatkészítés helye:  TE Connectivity, Esztergom

  Elvárás a hallgatóktól, hogy a dolgozat írásakor heti min. 16 órát töltsenek a cégnél.

 • Szálas anyagok anyagparamétereinek meghatározása szimuláció alapján optikai kihajlásmérő berendezéssel
  Supervisor: Péter Tamás, PhD, Consultant:

  Az anizotrop statisztikai jellemzőkkel bíró szálas anyagok (textíliák, szálerősítéses műanyagok) anyagparamétereinek meghatározása komoly kihívást jelent. A világban kidolgozott eljárások áttekintése után ismerkedjen meg a kihajlásmérő berendezés informatikai hátterével! Keresse meg a próbadarab optikai úton rekonstruált térbeli geometriája és a mechanikai szimulációs modell eredményeinek összevetéséből meghatározható anyagparamétereket! Vizsgálja meg, módszere mennyire válik be a gyakorlatban!

 • Testfelületek vizsgálata osztott rácsos moiré módszerrel ortopédiai alkalmazásokhoz
  Supervisor: Ákos Antal, PhD, Consultant:

  A dolgozat célja az osztott rácsos moiré módszer alkalmazásának kidolgozása ortopédiai vizsgálatokban. Cél moiré módszeren alapuló gerincferdülést diagnosztizáló berendezés modelljének kialakítása és alkalmazhatóságának mérésekkel való vizsgálata.

 • Optikai személy
  Supervisor: Péter Tamás, PhD, Consultant:

  A feladat egy adott irodába belépő személyek azonosítási lehetőségeinek vizsgálata.

 • Nyalábosztós 3D megjelenítő tervezése és megépítése kompakt meghajtó hardver illesztésével
  Supervisor: Ákos Antal, PhD, Consultant:

  Feladatok:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a meglévő 3D megjelenítési technológiákat, az ilyen eszközök működését, elemezze és értékelje az egyes technológiák előnyeit és hátrányait, valamint a jelenlegi fejlesztési irányokat.
  2. Gyűjtse össze és értékelje a nyalábosztós 3D megjelenítőkre ill. annak alkatrészeire vonatkozó specifikációkat, pontossági követelményeket, és specifikálja egy full HD felbontású 3D megjelenítő megépítéséhez beszerzendő kulcsalkatrészeket.
  3. Tekintse át a 3D digitális tartalmak formátumait, a kompakt adattárolás lehetséges módjait és eszközeit, különös tekintettel a két monitor szinkronban történő és gazdaságosan kivitelezhető meghajtására.
  4. Specifikálja a megépítendő 3D megjelenítő hardvereszközeit.
  5. Tervezze és építse meg a berendezést.
  6. Értékelje a berendezés működését és jelöljön ki továbbfejlesztési lehetőségeket

  Konzulens:         dr. G. Szabó István, OPTIKA Mérnökiroda Kft

  Adatlap

 • End of Line tesztelők: optikai paraméterek változása a fizikai paraméterek változásának függvényében
  Supervisor: , Consultant:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Látásvizsgálati tesztek fejlesztése hordozható eszközre gyengén látók vizsgálatára
  Supervisor: Balázs Vince Nagy, PhD, Consultant:

  Feladat részletezése:

  1. Ismerje meg az emberi látás, látásvizsgálat, gyengén látás, kontrasztérzékenység, színlátás szakirodalmát.

  2.     Készítsen dinamikus és/vagy interaktív programot Android környezetben kontrasztérzékenység és színlátás vizsgálatára. Készítse el a programot laboratóriumi berendezésen is Visual Basic nyelvben.

  3.     Kalibrálja a hordozható eszközt fotometriai és színtechnikai módszerekkel.

  4.     Végezzen látás vizsgálatokat az elkészült programokkal egészséges és gyengén látó személyeken.

  5.     Vesse össze a kapott eredményeket és minősítse a hordozható eszközön használt programot általános látásvizsgálati célokra.

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

   

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Spektrálisan hangolható mérőállomás installációja és kalibrációja
  Supervisor: Balázs Vince Nagy, PhD, Consultant:

  Feladat részletezése:

   

  1.       Ismerje meg a spektrális optika és a LED-ek szakirodalmát és a vonatkozó kalibrációs és mérő eszközök működését.

  2.       A meglévő RGBWA LED-es összeállítás felhasználásával installálja a spektrálisan hangolható fényforrást laboratóriumi környezetben, a megfelelő sötét környezet kialakításával együtt. Végezze el a vezérlő szoftver beállításait Arduino panel Java alapú kezelésével.

  3.       Kalibrálja a fényforrást spektrális műszerekkel.

  4.       Az eredmények alapján módosítsa a vezérlő szoftver paramétereit.

  5.       Értékelje a kapott eredményeket.

 • Mikroperimetriás szemvizsgálat adatelemzése és értékelése
  Supervisor: Balázs Vince Nagy, PhD, Consultant:

  Feladat részletezése:       

  1. Végezzen irodalomkutatást a szemvizsgálatok, szembetegségek körében a mikroperimetriás vizsgálatok terén.

  2.       Ismerje meg a SE Szemklinkán található MAIA mikroperimetriás szemvizsgálati berendezést. Végezzen próbaméréseket.

  3.       A berendezés adat file-jai alapján rendszerezze a kimenő adatokat, készítsen automatizmust a file-ok adatrendszerezésére.

  4.       Értékelje a folyamatosan érkező szemvizsgálati és fókusz áthangolási adatokat és hasonlítsa össze őket az egészséges kontrollszemélyek adataival (szórás, kiugró értékek, stb.)

  5.       Foglalja össze az eredményeket és adjon ajánlást további vizsgálati módszerek kidolgozására.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Elektrofiziológiás berendezés fejlesztése
  Supervisor: Balázs Vince Nagy, PhD, Consultant:

  Feladat részletezése:

  1.       Ismerje meg a vizuális elektrofiziológia berendezéseit, szakirodalmát.

  2.       Ismerje meg és kalibrálja a hordozható, ún. Ganzfeld stimulátort. Szükség esetén végezze el a módosításokat Arduino környezetben.

  3.       Szinkronizálja a stimulátort a professzionális biológiai jelfelvevővel és erősítővel.

  4.       Segédkezzen a tesztméréseknél. Értékelje a kapott eredményeket és vesse össze a laboratóriumi berendezésen végzett mérések eredményeivel.

  5.       Összegezze a fejlesztés eredményeit és jelölje ki a továbbfejlesztési lehetőségeket.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Vezetést támogató kamerák torzításának vizsgálata különböző tesztábrák segítségével
  Supervisor: Balázs Vince Nagy, PhD, Consultant:

  Feladat részletezése:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a különböző kontraszt, torzítás és élesség méréshez használatos tesztábrákat, illetve azok elméleti hátterét. Ismerje meg az optikai rendszerek geometriai torzításának típusait, valamint a 3D rekonstrukcióhoz szükséges torzítások korrekcióját.

  2. Tanulmányozza addícionális optikai elemek (pl. szélvédő) kamera képét befolyásoló hatását, illetve a jelenleg Robert Bosch Kft. által használt torzításmérő berendezést. Elemezze a rendszer által támasztott pontossági követelményeket, majd, amennyiben szükségesnek látja eszközöljön módosításokat.

  3.Végezzen méréseket, majd határozza meg az egyes tesztábrákkal összeállított mérőállomások mérési pontosságát, valamint határozza meg a mérési ismételhetőséget.

  4. Értékelje a tesztábrákkal végzett mérések eredményeit, majd válassza ki az Ön által javasolt mérési metódust.

  Megjegyzés:

   

  Angol nyelvtudás szükséges, illetve képfeldolgozási, optikai ismeretek. Alapszintű Matlab vagy Python programozási ismeret előnyt jelent.

  Külső konzulens:

  Salem Reydan, Robert Bosch Kft.

Informatics
 • Kapacitiv érzékelés alapú kapcsolók használata IoT-s világitástechnikai alkalmazásokban
  Supervisor: Viktor Zsellér, Consultant: Viktor Zsellér

  A ‘dolgok internete’ (internet of things) robbanásszerű fejlődésével olyan új irányitási és eszközkezelési megoldások kidolgozására van szükség, amik egyszerűségükben képesek teljes funkcionlitást biztositani a jövő intelligens alkalmazásiahoz. Egy kiemelkedő fejlődést mutató terület ezen a téren az intelligens világitások világa. Ebben az iparban megfigyelhető, hogy mig a piacon megjelenő termékek száma magas, az ezeket kiszolgálni képes fali kapcsolók elérhetősége limitált. Egyre több publikáció igazolja, hogy a távirányitású vagy mobil eszközökről vezérelhető kapcsolók tradicionális okokból nem preferáltak az európai felhasználók körében.
  A szakdolgozat célja egy sor olyan prototipus kapcsoló kifejlesztése, amelyeken személyi preferenciák vizsgálata végezhető el ergonómiai és funkcionalitás-beli szempontok alapján. A hallgató a munka során részletes ismereteket szerez elektromos terekről, szenzorok jelének feldolgozásáról és kiértékeléséről, miközben egy érdekes és populáris témán dolgozhat a mérnöki tudományok egy speciális határterületéről. A fejlesztési eszközöket a témakiiró biztositja.

  LINK

 • Mérési eredmények interpolációja genetikus algoritmussal
  Supervisor: József Gräff , Consultant:

  Egy tetszőleges, méréssel meghatározott pontsorhoz keressen megfelelő közelítő függvényt és határozza meg a paramétereit genetikus algoritmussal!

 • H-x diagram kezelése számítógéppel
  Supervisor: József Gräff , Consultant:

  A hőtani, klimatechnikai számítások elengedhetetlen kelléke ah-x diagram. "Bármiből-bármit" számoló programok azonban még nincsenek.

 • Paraméteres gerincoszlop-modell kialakítása
  Supervisor: Péter Tamás, PhD, Consultant:

  Dolgozzon ki módszert a gerincoszlop, illetve a csigolyák paraméteres, térbeli modellezésére! A feladat elvégzéséhez rendelkezésre áll átlagos gerincoszlop CAD modellje. Készítsen a paraméteres gerincoszlop adatainak megadására és megjelenítésére modellező programot!

 • Gerincoszlop térbeli alakját leíró paraméterek meghatározása
  Supervisor: Péter Tamás, PhD, Consultant:

  Dolgozzon ki módszert a gerincoszlop, vagy az annak alakját közelítő görbe térbeli rekonstrukciójára, ha rendelkezésre áll a hát felületi modellje, több nézetből készített röntgenfelvétel és egy átlagos gerincoszlop CAD modellje. A feladat a fenti elven működő berendezés egyes kezelőprogram funkcióinak megvalósítása.

 • A csontos gerinc 3D modellje
  Supervisor: Péter Tamás, PhD, Consultant:

  A dolgozat célja a gerinc egyszerűsített, egészségügyi vizsgálatokban alkalmazható geometriai és funkcionális modelljének kialakítása. A modellt szakirodalmi tájékozódás alapján célszerű megalkotni. Cél az elkészített modell adatainak definíciója a különböző vizsgálatok alapján és a modell alkalmazhatóságának mérésekkel történő igazolása.

 • Kinect-re alapozott 3D-s térmegfigyelő rendszer kialakítása
  Supervisor: Péter Tamás, PhD, Consultant:

  A feladat  célja adott zárt helyiségben a szereplők mozgásának rögzítése és későbbi elemzésre való előkészítése.

 • Szálas anyagok deformációjának vizsgálata többirányú igénybevétel hatására
  Supervisor: Péter Tamás, PhD, Consultant:

  Az anizotrop statisztikai jellemzőkkel bíró szálas anyagok (textíliák szálerősítéses műanyagok) viselkedésének szimulációja komoly kihívást jelent. A világban kidolgozott eljárások áttekintéseután ismerkedjen meg a többirányú szakító berendezés működésével és a méréskiértékelés optikai-informatikai hátterével! Keresse meg a próbadarab optikai úton rekonstruált deformációja és mért erőadatok közti összefüggéseket és a meghatározható anyagparamétereket! Vizsgálja meg, módszere mennyire válik be a gyakorlatban!

 • Lapszerű hajlékony kompozitok biaxiális húzásra kialakuló deformációjának elemzése
  Supervisor: Péter Tamás, PhD, Consultant:

  A lapszerű hajlékony kompozitok, más néven ponyvák a felhasználás során rendszerint 2D-s terhelésnek vannak kitéve. 2D-s terhelés hatása vizsgálható például biaxiális húzással. A biaxiális húzás során a biaxiálisan terhelt rész deformációját optikai úton regisztráljuk. A keresztalakú próbatest biaxiálisan terhelt részének deformációja azonban nem homogén, különösen akkor, ha a húzás iránya nem esik egybe a száliránnyokkal. A deformáció függ attól, hogy a biaxiálisan terhelt rész melyik pontját vizsgáljuk. Feladat: Első lépésben a vizsgáló berendezés optikai részét úgy átalakítani, hogy az a teljes vizsgált tartomány deformációját rögzítse. Második lépésben a rögzített képekből a hely függvényében képfeldolgozással kinyerni a deformációkat. Harmadik lépésben elemezni a kapott eredményeket, és összefüggéseket keresni az anyagtulajdonságokkal (modellezés).

Biomechatronics
 • Emberi mozgás által vezérelt futószalag tervezése
  Supervisor: Péter Tamás, PhD, Consultant:
 • Mikroperimetriás szemvizsgálat adatelemzése és értékelése
  Supervisor: Balázs Vince Nagy, PhD, Consultant:

  Feladat részletezése:

  1.       Végezzen irodalomkutatást a szemvizsgálatok, szembetegségek körében a mikroperimetriás vizsgálatok terén.

  2.       Ismerje meg a SE Szemklinkán található MAIA mikroperimetriás szemvizsgálati berendezést. Végezzen próbaméréseket.

  3.       A berendezés adat file-jai alapján rendszerezze a kimenő adatokat, készítsen automatizmust a file-ok adatrendszerezésére.

  4.       Értékelje a folyamatosan érkező szemvizsgálati és fókusz áthangolási adatokat és hasonlítsa össze őket az egészséges kontrollszemélyek adataival (szórás, kiugró értékek, stb.)

  5.       Foglalja össze az eredményeket és adjon ajánlást további vizsgálati módszerek kidolgozására.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Elektrofiziológiás berendezés fejlesztése
  Supervisor: Balázs Vince Nagy, PhD, Consultant:

  Feladat részletezése:

  1.       Ismerje meg a vizuális elektrofiziológia berendezéseit, szakirodalmát.

  2.       Ismerje meg és kalibrálja a hordozható, ún. Ganzfeld stimulátort. Szükség esetén végezze el a módosításokat Arduino környezetben.

  3.       Szinkronizálja a stimulátort a professzionális biológiai jelfelvevővel és erősítővel.

  4.       Segédkezzen a tesztméréseknél. Értékelje a kapott eredményeket és vesse össze a laboratóriumi berendezésen végzett mérések eredményeivel.

  5.       Összegezze a fejlesztés eredményeit és jelölje ki a továbbfejlesztési lehetőségeket.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Látásvizsgálati tesztek fejlesztése hordozható eszközre gyengén látók vizsgálatára
  Supervisor: Balázs Vince Nagy, PhD, Consultant:

  Feladat részletezése:

  1.     Ismerje meg az emberi látás, látásvizsgálat, gyengén látás, kontrasztérzékenység, színlátás szakirodalmát.

  2.     Készítsen dinamikus és/vagy interaktív programot Android környezetben kontrasztérzékenység és színlátás vizsgálatára. Készítse el a programot laboratóriumi berendezésen is Visual Basic nyelvben.

  3.     Kalibrálja a hordozható eszközt fotometriai és színtechnikai módszerekkel.

  4.     Végezzen látás vizsgálatokat az elkészült programokkal egészséges és gyengén látó személyeken.

  5.     Vesse össze a kapott eredményeket és minősítse a hordozható eszközön használt programot általános látásvizsgálati célokra.

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

Thesis Proposals
Mechatronics
Optics
 • LED-es lámpatestek zárt hurkú szabályozása az öregedésből származó degradációs hatások kompenzálására
  Supervisor: Viktor Zsellér, Consultant: Viktor Zsellér

  A modern világitástechnikai alkalmazásokban a LEDes fényforrások bevezetésével ugrásszerű minőségbeli növekedés figyelhető meg az embercentrikus alkalmazások terén. Az előrehaladott kutatások a személyi preferenciák és adaptációs állapotok, valamit a jelenleg igen felkapott – az emberi teljesitési potenciál és a megvilágitás kapcsolatát vizsgáló kutatások alkalmazásbeli megjelenése azonban továbbra is korlátozott.
  Ezen diplomamunka célja egy olyan rendszer kifejlesztése, amellyel a felhasználói szinbeállitás a fényforrás öregedését figyelembe véve is adott minőségi követelmények mellet teljesülhet. A fejlesztési eszközöket a témakiiró biztositja.

  LINK

 • Színtévesztést diagnosztizáló mérési eljárások validálása
  Supervisor: Prof. dr. habil György Ábrahám, DSc, Consultant:

  Két különböző módszer kifejlesztésébe lehet bekapcsolódni. Az egyik egy anomal teszter nevű mérőműszer, amelynek a modellezése jelent szép feladatot. A modellezés és színtésztévesztő pácienseken való kalibrálás eredményeienk egyezése esetén eredményes a munka. A másik feladat egy monitoros diagnosztizáló szoftver kalibrálása, amit szintén páciens mérésekkel kell validálni.

 • Nagy sebességű és más tudományos fotográfiai módszerek alkalmazása Dávidházy András professzor (Rochester) munkássága nyomán
  Supervisor: Ákos Antal, PhD, Consultant:

  Feladatok:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a tudományos fotográfiában használt módszereket, foglalja össze az egyes módszerek fizikai alapjait, az egyes módszerek tipikus felhasználási területeit és a megjeleníthető fizikai paramétereket.
  2. Tanulmányozza a Dávidházy professzor által összeállított, igen tartalmas és részletes szakmai anyagú honlap anyagát (https://people.rit.edu/andpph/) és vesse össze az ott látható eredményeket más kutatók (pl. Harald Edgerton) eredményeivel.
  3. Válasszon ki a fenti honlapról egy tudományos fotográfiai módszert, állítson össze egy kísérleti összeállítást és végezzen méréseket az összeállítással.
  4. Elemezze és értékelje az eredményeket.
  5. Tegyen javaslatot a módszerek digitális technikával történő továbbfejlesztési lehetőségeire.

  Konzulens:         dr. G. Szabó István, OPTIKA Mérnökiroda Kft

  Adatlap

 • Egy majdnem elfeledett sztereó technika: Bálint István forgótárcsás 3D felvevő és vetítőgépének felújítása
  Supervisor: Ákos Antal, PhD, Consultant:

  Feladatok:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a meglévő 3D megjelenítési technológiákat, az ilyen eszközök működését, különös tekintettel a 3D megjelenítők történetére! Elemezze és értékelje az egyes technológiák előnyeit és hátrányait, valamint a jelenlegi fejlesztési irányokat!
  2. Tanulmányozza a Bálint István-féle forgótárcsás 3D rendszert, elemezze a rendszer működéséhez szükséges paramétereket és pontossági követelményeket!
  3. Vizsgálja át a berendezéseket, tekintse át a működőképessé tétel érdekében tisztítandó, javítandó vagy újragyártandó ill. pótolandó alkatrészeket! A munka során tartsa be azt a fő irányelvet, hogy a berendezés lehetőség szerint az eredetivel azonos vagy attól csak a legszükségesebb mértékben eltérő, működőképes állapotát nyerje vissza!
  4. Tervezze újra a szükséges alkatrészeket! Vegyen részt az alkatrészek legyártásában vagy legyártatásában!
  5. Végezze el a készülékek felújítását, javítását és helyezze üzembe azokat! Tartson bemutatót a vetítőkészülékkel, esetleg a felvevő készülékkel is!
  6. Értékelje a készülékeket, ill. a felújítás során elvégzett feladatokat.

  Konzulens:         dr. G. Szabó István, OPTIKA Mérnökiroda Kft.

  Adatlap       

 • 3D a mikroszkópia
  Supervisor: Ákos Antal, PhD, Consultant:

  Folyadékoptika felhasználásával fókusz-sorozatképek alapján történő
  pontfelhő számolási módszer implementálása és más módszerekkel
  történő összehasonlítása.

  A hallgató betekintést nyer a képfeldolgozás rejtelmeibe. A feladat kutatómunkát, tesztelést
  és a már ismert eljárásokkal való összehasonlítást igényel, így a hallgató ismerete fejlesztési
  és kutatási tapasztalatokkal bővül.
  A hallgató feladata egy folyadékoptikával ellátott kamerától kapott sorozat-képek
  feldolgozása OpenCV függvények felhasználásával. A feldolgozás lépései a HDR-es képjavítás,
  perspektívikus pixeltranszláció kalibrálása és az éles pixelek, foltok meghatározása. A precíz
  élesség meghatározás és ebből történő minél jobb pontfelhő készítés a fő feladat. A
  programozás C++ környezetben (QT), illetve a pontfelhő generálás Meshlabbal történik.
  Eszközöket a SANXO-Systems Kft biztosítja.
  Ipari külsős konzulens: Tóth Sándor
  SANXO-Systems Finn-Magyar Méréstechnikai és Automatizálási Kft.

Informatics