Diplomaterv és Szakdolgozat
BSc szakdolgozat és MSc diplomaterv információk
Szakdolgozat és diplomaterv készítési, záróvizsga és szakmai gyakorlat szervezési szabályzat
1. számú melléklet: Irányelvek a plagizálás ellenőrzéséhez
2. számú melléklet: Értékelő pontozólap
3. számú melléklet: Szakdolgozat feladatkiírási lap (magyar nyelvű)
3/E. számú melléklet: Szakdolgozat feladatkiírási lap (angol nyelvű)
4. számú melléklet: Diplomaterv feladatkiírási lap (magyar nyelvű)
4. számú melléklet: Diplomaterv A feladatkiírási lap (magyar nyelvű)
4/E. számú melléklet: Diplomaterv feladatkiírási lap (angol nyelvű)
4/E. számú melléklet: Diplomaterv A feladatkiírási lap (angol nyelvű)
5. számú melléklet: Konzultációs napló
6. számú melléklet: Útmutató a szakdolgozatok és diplomatervek készítéséhez
7. számú melléklet: Szakdolgozat/Diplomaterv sablon
8. számú melléklet: A szöveges bírálat elkészítésének szempontjai és tartalmi elemei
9. számú melléklet: A korlátozott hozzáférés záradékának szövege
10. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat
11. számú melléklet: Együttműködési megállapodás szakmai gyakorlat szervezéséhez (BSc)
11. számú melléklet: Együttműködési megállapodás szakmai gyakorlat szervezéséhez (MSc)
11. számú melléklet: Háromoldalú megállapodás iskolaszövetkezet közreműködésével szervezett gyakorlatra
12. számú melléklet: Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra (a hallgató tölti ki)
13. számú melléklet: Szakmai gyakorlat befogadó nyilatkozat (a gyakorlóhely tölti ki)
14. számú melléklet: Beszámoló a szakmai gyakorlatról (a hallgató tölti ki)
15. számú melléklet: Igazolás és értékelés a szakmai gyakorlatról (a gyakorlóhely tölti ki)
Kérelem Szakdolgozat/Diplomaterv zárt kezelésére (titkosítására)
Megállapodás Szakdolgozat/Diplomaterv zárt kezeléséről

Szakdolgozat és Diplomaterv feladatkiírás feltöltése
Szakdolgozat/Diplomaterv feltöltése
Szakdolgozat témák
Mechatronika, robottechnika, rendszer- és irányítástechnika
 • Gazdájához kötődő mobiltelefon
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens: Dr. Korondi Péter, DSc

  Általános leírás

  Megfigyelhető, hogy sok ember kötődik a mobiltelefonjához. A feladat az, hogy ezt a jelenleg egyoldalú érzelmi viszonyt kölcsönössé tegyük. Etológusok és mérnökök a kutya megfigyelésére alapozva kidolgoztak egy absztrakt kötődés modellt, és ezt a modellt kell a mobiltelefonra átültetni. Ez leginkább a megfelelő kommunikációs csatornák kiépítését jelenti. A kutya az érzelmeit leginkább a farok mozgásával fejezi ki. A mobiltelefon esetén meg kell találni azt a formát, ami átveheti a kutya farok mozgásának szerepét.

   

  Részletesen

  1.      Tanulmányozza az etológusok és mérnökök által kidolgozott kötődés modellt.

  2.      Tanulmányozza, hogy a mobiltelefon milyen érzékelőkkel, illetve információ beviteli lehetőségekkel rendelkezik, és azok milyen formában használhatók a tulajdonos érzelmeinek közlésére.

  3.      Tanulmányozza, hogy technikai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a mobiltelefon milyen érzékelőkkel, illetve információ beviteli lehetőségekkel egészíthető ki, amelyekkel a tulajdonos természetes módon kifejezheti kötődését a mobiltelefonhoz.

  4.      Tanulmányozza, hogy a mobiltelefon milyen mechanikai, audio és vizuális aktuátorokkal, illetve kijelzőkkel rendelkezik, és azok milyen formában használhatók a mobiltelefon érzelmi állapotainak közlésére.

  5.      Tanulmányozza, hogy technikai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a mobiltelefon milyen mechanikai, audio és vizuális aktuátorokkal, illetve kijelzőkkel egészíthető ki az érzelmi állapotának kifejezésére.

  6.      Javaslatairól készítsen esettanulmányt.


 • Demonstrációs feladatok kidolgozása oktatási célra fejlesztett mechatronikai rendszerre
  Témavezető: Dr. Czmerk András, PhD, Konzulens:

  A címben megfogalmazott feladat egy már összeállított korszerű ipari automatizálástechnikai elemekből álló, oktatási célra kifejlesztett rendszer vizsgálatát, PLC-programjának didaktikai szempontokat szem előtt tartó továbbfejlesztését célozza meg. Ezen túlmenően a berendezés alkalmas mobilapplikációval történő kommunikációra is. 

  A feladat a témavezetővel egyeztetve a választott tématerületre hangsúlyosan is kiírható (PLC programnyelvek előnyei-hátrányai, vagy egyéb rendszerekkel történő kommunikáció, vagy applikációfejlesztés, stb.).

 • Esztétikus markerek robot lokalizációhoz
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens: Dr. Korondi Péter, DSc

  Általános leírás

  A robotok a közeljövőben meg fognak jelenni az otthonainkban. Jelenleg az egyik legnagyobb problémát a robotok önálló helyváltoztatása (tájékozódás, helymeghatározás, akadálykerülés, pályatervezés stb.). A helymeghatározást sokszor optikai markerek segítik. A létező markereket inkább praktikus, mint esztétikai szempontok alapján tervezték, így az emberek nem szívesen látnák az otthonunkban.

   

  Részletesen

  1. Tanulmányozza a robotok helymeghatározásához használt markerek szakirodalmát.
  2. Gyűjtse össze, hogy milyen jellegű információt lehet közvetíteni markerek segítségével, és állítson össze egy kódrendszert
  3. Tervezzen meg egy esztétikus, lakásdíszként is használható robotmarker rendszert.
  4. Végezzen ellenőrző számításokat, hogy különböző képfelbontásokkal a különböző irányokban és távolságokban milyen pontosság érhető el a helymeghatározáskor.
 • Érzelmeket kifejező robot
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens: Dr. Korondi Péter, DSc

  Általános leírás

  Elkészült egy intelligens tér koncepcióra épült mobilrobot keretrendszert. Ezt a keretrendszert használva kell kísérleteket elvégezni. Etológusokkal egyeztetni kell, hogy a különböző érzelmeket miként fejezik ki a kutyák és azokat a testtartásokat, mozgásokat kell implementálni az adott robot hardver korlátait figyelembe véve.

   

  Részletesen

  1. Tanulmányozza robotvezérlő keretrendszert.
  2. Etológusokkal egyeztetve keressen érzelmeket kifejező testtartásokat és egyszerű mozgásokat
  3. A robotot programozza be ezekre a testtartásokra és egyszerű mozgásokra
  4. Dolgozzon ki egy kérdőívet, amellyel mérhető, hogy az emberekben az adott robot testtartás milyen érzelmeket közvetít.
  5. Értékelje ki a tesztek eredményét.
 • 3D virtuális valóságból vezérelt robot
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens:

  Általános leírás

  Az MTA SZTAKI vezetésével és a MOGI tanszék részvételével több demonstráció valósult meg, ahol a MOGI tanszék kuka robotját egy távoli virtuális valóságból vezérelték. Ezt a létező rendszert kell implementálni a MOGI tanszék 3D megjelenítő eszközeire.

   

  Részletesen

  1. Tanulmányozza a VIRCA keretszoftert.
  2. Implementálja a VIRCA rendszert a tanszéki 3D megjelenítő eszközeire.
  3. A rendszert egészítse ki néhány új modullal.
  4. Készítse el egy demonstráció forgatókönyvét.
  5. Végezze el a demonstrációt dokumentálja
 • Hangok generálása belső állapot alapján (tudományos cikk implementálása)
  Témavezető: Korcsok Beáta, Konzulens:

  A téma célja, hogy ROS node-ként implementálja korábbi állati, emberi vokalizációs kutatások megállapításait szoftveresen úgy, hogy az elkészült rendszer real time legyen képes hangokat generálni a megadott szabályszerűségek alapján.

  Konzulens: Ferninándy Bence (ELTE)

 • Robotviselkedés tesztelő rendszer (játékprogramozás)
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens: Tajti Ferenc

  Az eto-robotok emberi környezetben működnek, ahol az emberekkel interakcióba lépnek. A feladat egy 3D-s rendszer kidolgozása ennek vizsgálatára. A játékos személyeseíti meg a robotot, miközben különböző szituációkat kell vépgig játszani. Eközben a program rögzíti, hogy a robot hogyan mozog, kire néz, stb. Ezek alapján a röhzített viselkedés később igazi robotrais átültethető lesz.

 • Oktatási célú demonstrációs eszköz fejlesztése egyenáramú motor szabályozásához
  Témavezető: Dr. Budai Csaba, PhD, Konzulens:

  A rendelkezésre álló alkatrészek felhasználásával tervezzen egy olyan kísérleti berendezést, amely alkalmas egyenáramú motorok szabályozási lehetőségeinek bemutatására.

 • Térkép és mérésvizualizáció weboldalon roslib.js-el
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens:

  A cél ROS rendszerben vezérelt mobilrobotok navigációjának és szenzoros méréseinek megjelenítése webfelületen, a ROS saját javascript könyvtárának segítségével.

  Konzulens: Ferdinandy Bence (ELTE)

 • Érzelemkifejezésre alkalmas mozgatható függelék tervezése és implementálása etorobotikai megközelítés alapján
  Témavezető: Korcsok Beáta, Konzulens:

  Cél egy olyan aktuátor kialakítása, mely mobil robotra szerelve érzelmek kifejezésére alkalmas annak mozgatása, színváltozása stb. alapján. A függelék vezérlése ROS rendszerben történik.

  Konzulens: Ferninandy Bence (ELTE)

 • Kutatási célú szabályozási algoritmusok implementálása mozgásszabályozási rendszerekhez cikkírás céljából
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye: MOGITanszék

 • Ipar 4.0 alkalmazási lehetőségei automatizált rendszereken (szakdolgozat/diplomaterv)
  Témavezető: Dr. Czmerk András, PhD, Konzulens:

  Az automatizálástechnika napjainban gyors fejlődésen megy keresztül (RFID azonosítás, digital twin, mobilapplikációs távfelügyelet, stb.). Ez egyrészt új technológiák megjelenésével, másrészt pedig a már korábban meglévők alkalmazásával valósul meg. A feladat ezeknek az alkalmazásoknak áttekintése, ismertetése, egyes alkalmazások fejlesztése.

  Amennyiben a téma felkeltette érdeklődését érdeklődjön a téma kiírójánál.

 • Egyenáramú motorok kísérleti vizsgálata
  Témavezető: Dr. Budai Csaba, PhD, Konzulens:

  Különböző egyenáramú motorok paramétereinek mérése, modell validálás egyszerű szabályozási feladatok elvégzése

 • Kísérleti berendezés tervezése: Furuta inga
  Témavezető: Dr. Budai Csaba, PhD, Konzulens:

  A feladat elsődleges célkitűzése egy oktatásban felhasználható Furuta-inga szerkezetének megtervezése a hozzá tartozó aktuátorok és szenzorok kiválasztásával.

 • Oktatási anyagok kidolgozása CoDeSys szabványon alapuló PLC oktatásához
  Témavezető: Dr. Szabó Tibor, Konzulens:

  A Gépészeti automatizálás- Szervopneumatika tárgykörben a következő tanévben bevezetendő IEC 61131-3 szabványon alapuló (CoDeSys v3) PLC oktatását támogató feladatok, segédletek kidolgozása. 

  Részletes feladatok:

  1.  Az IEC 61131-3 szabvány tanulmányozása (irodalomkutatás).
  2. Az oktatandó PLC hardverének, lehetőségeonek megismerése.
  3. Laboratóriumi gyakorló munkahely kialakítása virtuális berendezés emulátor (WEEP) felhasználásával.
  4. A hallgatói munkahelyek CAN open kommunikációval hálózatba történő szervezése.
  5. Példafeladatok kudolgozása.
  6. Oktatási segédlet elkészítése.
 • PLC-vel vezérelt pneumatikus hallgatói munkahely kialakítása
  Témavezető: Dr. Szabó Tibor, Konzulens:

  A Gépészti automatizálás tantárgy keretében a hallgatók a félév utolsó negyedében önálló projekt feladatot oldanak meg. A rendelkezésre álló 2 db munkahely bővítése aktuálissá vált. Megtervezendő, és megépítendő egy legalább 4 munkahelyes manipulátor jellegű, munkadarabok rakodására/pakolgatására szolgáló célgép oktatási célra. A berendezés hagyományos kezelőfelülettel (nyomógomb, üzemállapotjelző lámpák) rendelkezzen. A berendezés digitális (logikai) I/O csatornái egy csatlakozóra legyenek kivezetve, amit tetszóleges PLC-hez csatlakoztatni lehet.

  A feladatra két együtt dolgozó hallgató is jelentkezhet. Ebben az eseben PLC-t is csatlakoztatunk az elkészült célgéphez, és példaprogramok is készülnek.

  A feladat pontosítása a hallgató/hallgatókkal együtt történik.

 • AUTOMATE-200 automatizálástechnikai oktató válogató cella továbbfejlesztése biztonságtechnikai szempontok figyelembevételével
  Témavezető: Dr. Czmerk András, PhD, Konzulens:

  A meglévő berendezés megismerését, valamint az ISO 13849 szabványsorozat áttekintését követő feladat az optimális elektronikus biztonsági funkciók meghatározása. A szakdolgozat feladat lényegi része a a gyakorlati megvalósítás, a rendelkezésre álló eszközpark használatba vételével. A végső cél a beépítendő biztonságtechnikai elemekkel kiegészült rendszer PLC programjának továbbfejlesztése.

   

  Részletes leírás a feladat kiírójánál.

 • Thermal post-processing optimizations in ceramic 3D printing
  Témavezető: Dr. Kiss Rita, DSc, Konzulens:

  Overview: Ceramic 3D printing can have a significant impact in many industries once the whole process (printing, cleaning, thermal post-processing) is sufficiently well-understood and controlled. A complete machine line for such a process is located at ACMIT Gmbh in Wiener Neustadt. After the 3D printing process, the fresh parts (green bodies) must undergo a lengthy thermal post-processing in order to obtain a pure ceramic part. The length of this post-processing could be significantly reduced with the optimization of oven temperature curves. Finding the relationships between certain oven settings, process time, failure rate and mechanical properties is very important if the process is to be offered as a commercial service. Therefore, we are looking for a talented and determined student to join the effort to make this process faster and more reliable.

  Tasks:

  • get an overall understanding of the process

  • set up a measurement plan to discover relationships between certain oven settings, thermal post-processing time, failure rate and mechanical properties

  • communicate with colleagues researching other aspects of the process

  • conduct and document the planned measurements

  • process the acquired data and set up mathematical models for the relationships

  • validate the models with further measurement(s)

  • evaluate the limitations of the results

  Work period: to be negotiated, start as soon as possible

  Workload: to be negotiated, optimally 30 hours / week

  Application requirements:

  • general interest in the topic and strong work ethic

  • studies in mechatronics or mechanical engineering or a related field

  • ability to communicate in English

  • willingness to be present in Wiener Neustadt (we can help with accomodation)

 • Printing process optimizations for a ceramic 3D printer
  Témavezető: Dr. Kiss Rita, DSc, Konzulens:
  Overview: Ceramic 3D printing can have a significant impact in many industries once the whole process (printing, cleaning, thermal post-processing) is sufficiently well-understood and controlled. A complete machine line for such a process is located at ACMIT Gmbh in Wiener Neustadt. The printing process is based on stereolithography and has a wide range of machine settings directly affecting process performance and reliability. Finding the relationships between certain machine settings, printing time and failure rate is of utmost importance if the system is to be offered as a commercial service. Therefore, we are looking for a talented and determined student to join the search for the perfect printing parameters. Tasks: • get an overall understanding of the process • set up a measurement plan to discover relationships between certain machine settings and printing time and failure rate • communicate with colleagues researching other aspects of the process • conduct and document the planned measurements • process the acquired data and set up mathematical models for the relationships • validate the models with further measurement(s) • evaluate the limitations of the results 
   
  Work period: to be negotiated, start as soon as possible
  Workload: to be negotiated, optimally 30 hours / week
   
  Application requirements:
  • general interest in the topic and strong work ethic
  • studies in mechatronics or mechanical engineering or a related field
  • ability to communicate in English
  • willingness to be present in Wiener Neustadt (we can help with accomodation)
 • MODRES típusú geoelektromos, sokelektródás mérőműszer fejlesztése tartozékokkal, kiegészítőkkel valamint összekapcsolása XR (kiterjesztett valóság) funkcióval
  Témavezető: Dr. Budai Csaba, PhD, Konzulens:
 • Autonóm rendszer fejlesztése robotizált állatműtétek kivitelezésére
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens:

  A szakdolgozat célja, a már meglévő léptető motorok által, a tér 3 irányában lineáris pályán mozogni képes robot rendszer továbbfejlesztése, hogy adekvát programozás révén képes legyen néhány kezdeti paraméter megadása után, szenzorok segítségével autonóm módon 2 db lyukat fúrni a patkányok koponyáján.

  • Jelenleg a léptető motorok vezérlését arduino-ra telepített grbl firmware végzi.
  • A mikrométer szenzor, melyet a fúrási mélység kiszámolásához használunk egy másik aurduino által képes soros kommunikációra.
  • A szenzor és a léptető motor vezérlő között egy PC (VB.NET) programmal teremt kapocslatot. A program rendelkezik GUI felülettel is, melyből az operatőr irányítani tudja a karokat és akár egy előre meghatározott pályán (G-kódban írt) végig tud menni a kar.
  • A fúrást végző 3 fázisú motor egy különálló vezérlővel manuálisan vezérelhető.

  Konzulens: Dr. Czumbel Márk SOTE Orálbiológiai Tanszék

Biomechatronika
 • Egyensúlyozást vizsgáló/fejlesztő szoftver fejlesztése erőmérő platformhoz
  Témavezető: Petró Bálint, Konzulens: Rácz Kristóf
  A téma részfeladatai:
  1. Irodalom áttekintése: Stabilometriai paraméterek, erőmérő platformok használata a biomechanikában
  2. Erőmérő platform API megismerése, erőmérő platform adatainak kinyerése
  3. Egyensúlyozást fejlesztő szoftver fejlesztése (pl. platform által mért CoP ponttal a képernyőn megjelenő pont lekövetése)
  4. Program tesztelése, próbamérések
  5. Értékelés, összefoglalás

  A témával kapcsolatban keresd Rácz Kristófot: racz.kristof@mogi.bme.hu

 • Emberi mozgás által vezérelt futószalag tervezése
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:
 • Mikroperimetriás szemvizsgálat adatelemzése és értékelése
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1.       Végezzen irodalomkutatást a szemvizsgálatok, szembetegségek körében a mikroperimetriás vizsgálatok terén.

  2.       Ismerje meg a SE Szemklinkán található MAIA mikroperimetriás szemvizsgálati berendezést. Végezzen próbaméréseket.

  3.       A berendezés adat file-jai alapján rendszerezze a kimenő adatokat, készítsen automatizmust a file-ok adatrendszerezésére.

  4.       Értékelje a folyamatosan érkező szemvizsgálati és fókusz áthangolási adatokat és hasonlítsa össze őket az egészséges kontrollszemélyek adataival (szórás, kiugró értékek, stb.)

  5.       Foglalja össze az eredményeket és adjon ajánlást további vizsgálati módszerek kidolgozására.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Elektrofiziológiás berendezés fejlesztése
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1.       Ismerje meg a vizuális elektrofiziológia berendezéseit, szakirodalmát.

  2.       Ismerje meg és kalibrálja a hordozható, ún. Ganzfeld stimulátort. Szükség esetén végezze el a módosításokat Arduino környezetben.

  3.       Szinkronizálja a stimulátort a professzionális biológiai jelfelvevővel és erősítővel.

  4.       Segédkezzen a tesztméréseknél. Értékelje a kapott eredményeket és vesse össze a laboratóriumi berendezésen végzett mérések eredményeivel.

  5.       Összegezze a fejlesztés eredményeit és jelölje ki a továbbfejlesztési lehetőségeket.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Látásvizsgálati tesztek fejlesztése hordozható eszközre gyengén látók vizsgálatára
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1.     Ismerje meg az emberi látás, látásvizsgálat, gyengén látás, kontrasztérzékenység, színlátás szakirodalmát.

  2.     Készítsen dinamikus és/vagy interaktív programot Android környezetben kontrasztérzékenység és színlátás vizsgálatára. Készítse el a programot laboratóriumi berendezésen is Visual Basic nyelvben.

  3.     Kalibrálja a hordozható eszközt fotometriai és színtechnikai módszerekkel.

  4.     Végezzen látás vizsgálatokat az elkészült programokkal egészséges és gyengén látó személyeken.

  5.     Vesse össze a kapott eredményeket és minősítse a hordozható eszközön használt programot általános látásvizsgálati célokra.

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

Mérés- és műszertechnika, finommechanika
Optika
 • Automata szerelőgépek ellenőrző kameráinak optimalizálása, képfeldolgozás fejlesztése, stabilitás növelése
  Témavezető: Dr. Samu Krisztián, PhD, Konzulens:

  Szakdolgozatkészítés helye:  TE Connectivity, Esztergom

  Elvárás a hallgatóktól, hogy a dolgozat írásakor heti min. 16 órát töltsenek a cégnél.

 • Szálas anyagok anyagparamétereinek meghatározása szimuláció alapján optikai kihajlásmérő berendezéssel
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  Az anizotrop statisztikai jellemzőkkel bíró szálas anyagok (textíliák, szálerősítéses műanyagok) anyagparamétereinek meghatározása komoly kihívást jelent. A világban kidolgozott eljárások áttekintése után ismerkedjen meg a kihajlásmérő berendezés informatikai hátterével! Keresse meg a próbadarab optikai úton rekonstruált térbeli geometriája és a mechanikai szimulációs modell eredményeinek összevetéséből meghatározható anyagparamétereket! Vizsgálja meg, módszere mennyire válik be a gyakorlatban!

 • Testfelületek vizsgálata osztott rácsos moiré módszerrel ortopédiai alkalmazásokhoz
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  A dolgozat célja az osztott rácsos moiré módszer alkalmazásának kidolgozása ortopédiai vizsgálatokban. Cél moiré módszeren alapuló gerincferdülést diagnosztizáló berendezés modelljének kialakítása és alkalmazhatóságának mérésekkel való vizsgálata.

 • Optikai személy
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  A feladat egy adott irodába belépő személyek azonosítási lehetőségeinek vizsgálata.

 • Nyalábosztós 3D megjelenítő tervezése és megépítése kompakt meghajtó hardver illesztésével
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  Feladatok:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a meglévő 3D megjelenítési technológiákat, az ilyen eszközök működését, elemezze és értékelje az egyes technológiák előnyeit és hátrányait, valamint a jelenlegi fejlesztési irányokat.
  2. Gyűjtse össze és értékelje a nyalábosztós 3D megjelenítőkre ill. annak alkatrészeire vonatkozó specifikációkat, pontossági követelményeket, és specifikálja egy full HD felbontású 3D megjelenítő megépítéséhez beszerzendő kulcsalkatrészeket.
  3. Tekintse át a 3D digitális tartalmak formátumait, a kompakt adattárolás lehetséges módjait és eszközeit, különös tekintettel a két monitor szinkronban történő és gazdaságosan kivitelezhető meghajtására.
  4. Specifikálja a megépítendő 3D megjelenítő hardvereszközeit.
  5. Tervezze és építse meg a berendezést.
  6. Értékelje a berendezés működését és jelöljön ki továbbfejlesztési lehetőségeket

  Konzulens:         dr. G. Szabó István, OPTIKA Mérnökiroda Kft

  Adatlap

 • End of Line tesztelők: optikai paraméterek változása a fizikai paraméterek változásának függvényében
  Témavezető: , Konzulens:

  Szakdolgozat készítés helye:

  TE Connectivity Hungary Automotive EMEA

  2500 Esztergom, AMP út 2.

 • Látásvizsgálati tesztek fejlesztése hordozható eszközre gyengén látók vizsgálatára
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1. Ismerje meg az emberi látás, látásvizsgálat, gyengén látás, kontrasztérzékenység, színlátás szakirodalmát.

  2.     Készítsen dinamikus és/vagy interaktív programot Android környezetben kontrasztérzékenység és színlátás vizsgálatára. Készítse el a programot laboratóriumi berendezésen is Visual Basic nyelvben.

  3.     Kalibrálja a hordozható eszközt fotometriai és színtechnikai módszerekkel.

  4.     Végezzen látás vizsgálatokat az elkészült programokkal egészséges és gyengén látó személyeken.

  5.     Vesse össze a kapott eredményeket és minősítse a hordozható eszközön használt programot általános látásvizsgálati célokra.

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

   

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Spektrálisan hangolható mérőállomás installációja és kalibrációja
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

   

  1.       Ismerje meg a spektrális optika és a LED-ek szakirodalmát és a vonatkozó kalibrációs és mérő eszközök működését.

  2.       A meglévő RGBWA LED-es összeállítás felhasználásával installálja a spektrálisan hangolható fényforrást laboratóriumi környezetben, a megfelelő sötét környezet kialakításával együtt. Végezze el a vezérlő szoftver beállításait Arduino panel Java alapú kezelésével.

  3.       Kalibrálja a fényforrást spektrális műszerekkel.

  4.       Az eredmények alapján módosítsa a vezérlő szoftver paramétereit.

  5.       Értékelje a kapott eredményeket.

 • Mikroperimetriás szemvizsgálat adatelemzése és értékelése
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:       

  1. Végezzen irodalomkutatást a szemvizsgálatok, szembetegségek körében a mikroperimetriás vizsgálatok terén.

  2.       Ismerje meg a SE Szemklinkán található MAIA mikroperimetriás szemvizsgálati berendezést. Végezzen próbaméréseket.

  3.       A berendezés adat file-jai alapján rendszerezze a kimenő adatokat, készítsen automatizmust a file-ok adatrendszerezésére.

  4.       Értékelje a folyamatosan érkező szemvizsgálati és fókusz áthangolási adatokat és hasonlítsa össze őket az egészséges kontrollszemélyek adataival (szórás, kiugró értékek, stb.)

  5.       Foglalja össze az eredményeket és adjon ajánlást további vizsgálati módszerek kidolgozására.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Elektrofiziológiás berendezés fejlesztése
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1.       Ismerje meg a vizuális elektrofiziológia berendezéseit, szakirodalmát.

  2.       Ismerje meg és kalibrálja a hordozható, ún. Ganzfeld stimulátort. Szükség esetén végezze el a módosításokat Arduino környezetben.

  3.       Szinkronizálja a stimulátort a professzionális biológiai jelfelvevővel és erősítővel.

  4.       Segédkezzen a tesztméréseknél. Értékelje a kapott eredményeket és vesse össze a laboratóriumi berendezésen végzett mérések eredményeivel.

  5.       Összegezze a fejlesztés eredményeit és jelölje ki a továbbfejlesztési lehetőségeket.

   

  Megjegyzés: Angol nyelvtudás szükséges

  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince

  Konzulens: Dr. Mirella Barboni, SE Szemklinika

 • Vezetést támogató kamerák torzításának vizsgálata különböző tesztábrák segítségével
  Témavezető: Dr. Nagy Balázs Vince, PhD, Konzulens:

  Feladat részletezése:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a különböző kontraszt, torzítás és élesség méréshez használatos tesztábrákat, illetve azok elméleti hátterét. Ismerje meg az optikai rendszerek geometriai torzításának típusait, valamint a 3D rekonstrukcióhoz szükséges torzítások korrekcióját.

  2. Tanulmányozza addícionális optikai elemek (pl. szélvédő) kamera képét befolyásoló hatását, illetve a jelenleg Robert Bosch Kft. által használt torzításmérő berendezést. Elemezze a rendszer által támasztott pontossági követelményeket, majd, amennyiben szükségesnek látja eszközöljön módosításokat.

  3.Végezzen méréseket, majd határozza meg az egyes tesztábrákkal összeállított mérőállomások mérési pontosságát, valamint határozza meg a mérési ismételhetőséget.

  4. Értékelje a tesztábrákkal végzett mérések eredményeit, majd válassza ki az Ön által javasolt mérési metódust.

  Megjegyzés:

   

  Angol nyelvtudás szükséges, illetve képfeldolgozási, optikai ismeretek. Alapszintű Matlab vagy Python programozási ismeret előnyt jelent.

  Külső konzulens:

  Salem Reydan, Robert Bosch Kft.

Informatika
 • Kapacitiv érzékelés alapú kapcsolók használata IoT-s világitástechnikai alkalmazásokban
  Témavezető: Zsellér Viktor, Konzulens: Zsellér Viktor

  A ‘dolgok internete’ (internet of things) robbanásszerű fejlődésével olyan új irányitási és eszközkezelési megoldások kidolgozására van szükség, amik egyszerűségükben képesek teljes funkcionlitást biztositani a jövő intelligens alkalmazásiahoz. Egy kiemelkedő fejlődést mutató terület ezen a téren az intelligens világitások világa. Ebben az iparban megfigyelhető, hogy mig a piacon megjelenő termékek száma magas, az ezeket kiszolgálni képes fali kapcsolók elérhetősége limitált. Egyre több publikáció igazolja, hogy a távirányitású vagy mobil eszközökről vezérelhető kapcsolók tradicionális okokból nem preferáltak az európai felhasználók körében.
  A szakdolgozat célja egy sor olyan prototipus kapcsoló kifejlesztése, amelyeken személyi preferenciák vizsgálata végezhető el ergonómiai és funkcionalitás-beli szempontok alapján. A hallgató a munka során részletes ismereteket szerez elektromos terekről, szenzorok jelének feldolgozásáról és kiértékeléséről, miközben egy érdekes és populáris témán dolgozhat a mérnöki tudományok egy speciális határterületéről. A fejlesztési eszközöket a témakiiró biztositja.

  LINK

 • Mérési eredmények interpolációja genetikus algoritmussal
  Témavezető: Gräff József, Konzulens:

  Egy tetszőleges, méréssel meghatározott pontsorhoz keressen megfelelő közelítő függvényt és határozza meg a paramétereit genetikus algoritmussal!

 • H-x diagram kezelése számítógéppel
  Témavezető: Gräff József, Konzulens:

  A hőtani, klimatechnikai számítások elengedhetetlen kelléke ah-x diagram. "Bármiből-bármit" számoló programok azonban még nincsenek.

 • Paraméteres gerincoszlop-modell kialakítása
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  Dolgozzon ki módszert a gerincoszlop, illetve a csigolyák paraméteres, térbeli modellezésére! A feladat elvégzéséhez rendelkezésre áll átlagos gerincoszlop CAD modellje. Készítsen a paraméteres gerincoszlop adatainak megadására és megjelenítésére modellező programot!

 • Gerincoszlop térbeli alakját leíró paraméterek meghatározása
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  Dolgozzon ki módszert a gerincoszlop, vagy az annak alakját közelítő görbe térbeli rekonstrukciójára, ha rendelkezésre áll a hát felületi modellje, több nézetből készített röntgenfelvétel és egy átlagos gerincoszlop CAD modellje. A feladat a fenti elven működő berendezés egyes kezelőprogram funkcióinak megvalósítása.

 • A csontos gerinc 3D modellje
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  A dolgozat célja a gerinc egyszerűsített, egészségügyi vizsgálatokban alkalmazható geometriai és funkcionális modelljének kialakítása. A modellt szakirodalmi tájékozódás alapján célszerű megalkotni. Cél az elkészített modell adatainak definíciója a különböző vizsgálatok alapján és a modell alkalmazhatóságának mérésekkel történő igazolása.

 • Kinect-re alapozott 3D-s térmegfigyelő rendszer kialakítása
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  A feladat  célja adott zárt helyiségben a szereplők mozgásának rögzítése és későbbi elemzésre való előkészítése.

 • Szálas anyagok deformációjának vizsgálata többirányú igénybevétel hatására
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  Az anizotrop statisztikai jellemzőkkel bíró szálas anyagok (textíliák szálerősítéses műanyagok) viselkedésének szimulációja komoly kihívást jelent. A világban kidolgozott eljárások áttekintéseután ismerkedjen meg a többirányú szakító berendezés működésével és a méréskiértékelés optikai-informatikai hátterével! Keresse meg a próbadarab optikai úton rekonstruált deformációja és mért erőadatok közti összefüggéseket és a meghatározható anyagparamétereket! Vizsgálja meg, módszere mennyire válik be a gyakorlatban!

 • Lapszerű hajlékony kompozitok biaxiális húzásra kialakuló deformációjának elemzése
  Témavezető: Dr. Tamás Péter, PhD, Konzulens:

  A lapszerű hajlékony kompozitok, más néven ponyvák a felhasználás során rendszerint 2D-s terhelésnek vannak kitéve. 2D-s terhelés hatása vizsgálható például biaxiális húzással. A biaxiális húzás során a biaxiálisan terhelt rész deformációját optikai úton regisztráljuk. A keresztalakú próbatest biaxiálisan terhelt részének deformációja azonban nem homogén, különösen akkor, ha a húzás iránya nem esik egybe a száliránnyokkal. A deformáció függ attól, hogy a biaxiálisan terhelt rész melyik pontját vizsgáljuk. Feladat: Első lépésben a vizsgáló berendezés optikai részét úgy átalakítani, hogy az a teljes vizsgált tartomány deformációját rögzítse. Második lépésben a rögzített képekből a hely függvényében képfeldolgozással kinyerni a deformációkat. Harmadik lépésben elemezni a kapott eredményeket, és összefüggéseket keresni az anyagtulajdonságokkal (modellezés).

Diplomaterv témák
Mechatronika, robottechnika, rendszer- és irányítástechnika
 • A csúszómód és a PID szabályozás összehasonlítása nem lineáris rendszerek esetén
  Témavezető: Gräff József, Konzulens: Dr. Czmerk András, PhD

  Nemlineáris rendszerek összehasonlítása számítógépes szimulációval PID illetve csúszómód szabályozás esetén.

 • Dynamixel motorok programozása és ROS-ba illesztése nyakmozgáshoz, majd fej mozgatása bejövő ingerek alapján
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens:

  A téma két részből áll: a kezdeti cél egy mobilrobot nyakában található dynamixel motorok mozgatása és ROS-ba illesztése. Ezt követően a cél a fej mozgatásának kialakítása bejövő ingerek alapján (pl. emberi fej vagy szemkontaktus keresése kamerakép alapján, bejövő hang irányába fordulás mikrofonok segítségével). Az ingerek feldolgozásához tanuló algoritmusok használata is lehetséges.

  Konzulens: Ferdinándy Bence (ELTE)

 • Differenciális hajtású mobil robot pozíciószabályozása optikai alapú visszacsatolással
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék és a Robot Kávézó

 • Robottal mozgását kiegyensúlyozó vezérlés
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék és a Robot Kávézó

 • Lépcsőre felmenni képes robot fejlesztése
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék és a Robot Kávézó

 • Injektor vizsgáló berendezés tervezése és kivitelelzése
  Témavezető: Tajti Ferenc, Konzulens:

  Hallgató vegyen résztaz elektromos befecskendezésű Otto motoros gépjárművek injektorához készülő tesztberendezés fejlesztésében! Feladata, hogy az eddig elkészült terveket és a megkezdett programot befejezze, a gépet elkészítse. Az eszközök nagy része már elérhető. A berendezés hiányzó alkatrészeihez és a gép megépítéséhez szükséges anyago keret biztosított.

 • Offline beszédfelismerés egyszerű parancsok felismerésére
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens:

  A cél olyan ROS-szal együttműködő offline beszédfelismerő kialakítása mely könnyen mobilrobotba implementálható és különösebb késés nélkül működik. Nem szükséges bonyolultabb szövegek felismerése, csak adott parancsszavaké (mint amit egy háziállatnak is mondanánk), mely parancsszavak listája a jövőben bővíthető is.

  Konzulens: Ferdinándy Bence (ELTE)

 • Tanulás alapú irányítások stabilitás és performanciavizsgálata
  Témavezető: Dr. Takarics Béla, Konzulens:

  A gépi tanulás ígéretes eszközöket kínál komplex mechanikai rendszerek (flexibilis struktúrák, mobil robotok, autonóm járművek) irányítástervezéséhez. A tanulás alapú szabályozótervezés mindig egy véges, az irányítandó rendszerről gyűjtött tanítóponthalmaz alapján történik. Ennek következtében a kapott zárt kör stabilitására és az irányítás előírt minőségi tulajdonságainak betartására explicit garanciák nem adhatók, még akkor sem, ha az irányítandó rendszermodell ismert. Emiatt különösen fontos a zárt kör utólagos analízise, verifikációja. Jelen BSc/MSc munka célja egy olyan egyszerű eljárás implementációja és továbbfejlesztése, amely alkalmas tanuló komponenst tartalmazó rendszer stabilitás és performancia vizsgálatára.  A módszer lényege, hogy a teljes zárt köri dinamikát egy konvex halmazba (konvex zárt sokszög, politóp) foglaljuk és az így kapott politópikus rendszert (differential inclusion) tekintjük.  Ez azért előnyös, mivel a politópikus rendszerek analízisére nagydimenzióban is hatékony eljárások léteznek.  A módszer legfontosabb eleme tehát a nemlineáris rendszer politópba foglalása, amely azért jelent kihívást mivel a halmaznak egyszerre kell a lehető legszűkebbnek és a lehető legkevesebb adattal (csúcspont, hipersík) leírhatónak lennie. Az előbbi azért fontos, hogy minél kevésbé konzervatív, azaz pontosabb eredményt kapjunk,  az utóbbi pedig azért, mert a numerikus eljárások komplexitása nagyban függ a politópikus leírás komplexitásától.  A BSc/MSc dolgozat célja egy konkrét, többlépéses konvex burok generáló eljárás hatékony MATLAB alapú implementációja, továbbfejlesztése, majd a kapott eljárás alkalmazása tanuló komponenst tartalmazó zárt kör analízisére.

  Szükséges előismeretek: lineáris algebra alapok, a MATLAB környezet ismerete, érdeklődés nemlineáris rendszerek irányítása, gépi tanulás, numerikus optimalizálás iránt. 

  Konzulens: Péni Tamás tudományos főmunkatárs, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), Rendszer és irányításelméleti Kutatólabor, https://www.sztaki.hu/peni-tamas, https://www.sztaki.hu/takarics-bela).

  Stability and Performance analysis of learning based controllers

  Machine learning provide promising tools for designing controllers for complex nonlinear systems such as flexible structures, mobile robots, autonomous vehicles.  These methods are based on fitting a parametric model on a finite dataset (training set) collected from the system to be controlled. Therefore, explicit guarantees for the stability and performance of the closed loop system cannot be derived, even if the plant model is precisely known. Consequently, the post verification of the closed loop is very important. In this BSc/MSc work the goal is to implement a simple stability and performance analysis method that can be used to verify control structures containing learning components. The algorithm is based on the simple idea of embedding the closed loop system in a tight convex set (polytope), because for polytopic models efficient analysis methods exist. The key element, and the most challenging part of this approach is the generation of the convex hull: it should be tight to get less conservative (more precise) result and it should be simple (should contain minimal number of vertices) to simplify the numerical computations. The main task of the BSc/MSc candidate is to implement in MATLAB a concrete convex hull algorithm developed in our laboratory. The efficiency of the implemented algorithms should be demonstrated by analyzing the stability and performance properties of neural network based controllers.

  Requirements: basic knowledge in linear algebra, some experience with MATLAB, interest in control of nonlinear systems, advanced machine learning algorithms and numerical optimization.

  Supervisor: Tamás Péni and Béla Takarics senior research fellow, Institute for Computer Science and Control (SZTAKI), Systems and Control Laboratory (https://www.sztaki.hu/en/tamas-peni, https://www.sztaki.hu/en/bela-takarics).

 • Gesztus felismerés robot irányítására
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék és a robot Kávézó

 • Gesztus felismerés robot kommunikáció vezérlésére
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék és a Robot Kávézó

 • Mini (25-30 cm átmerőjű) robottalp fejlesztése
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomater készítés helye: MOGI Tanszék és a Robot Kávézó

 • Mobil robotok optikai követése és irányítása a tanszéki mozgáslaboratóriumban
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék

 • Öntanuló robot kommunikáció fejlesztése
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék és a Robot Kávézó

 • Öntanuló robot kommunikáció fejlesztése
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék és a Robot Kávézó

 • Okos tér adatgyűjtés
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék és a Robot Kávézó

 • Robot távirányítás okosóra/karperec/gyűrű segítségével
  Témavezető: Domonkos Márk , Konzulens:

  Diplomakészítés helye: MOGI Tanszék és a Robot Kávézó

 • Robotizált szerelés
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  3D-s pontfelhő és 3D CAD modell összevetésével Universal Robot
  felhasználásával megfogási feladatok automatikus elvégzése.


  A hallgató betekintést nyer a Uneversal Robot programozás rejtelmeibe. A feladat
  kutatómunkát, tesztelést és programozást igényel, így a hallgató ismerete fejlesztési és
  kutatási tapasztalatokkal bővül.
  A hallgató feladata egyszerűbb alkatrészek 3D-s CAD modelljének a 3D-s pontfelhővel való
  összevetése és a robotmegfogó orientációjának és helyzetének ez alapján történő
  meghatározása. Egyszerűbb robotprogram automatikus generálása és élőben való
  kipróbálása.
  Eszközöket a SANXO-Systems Kft biztosítja.
  Ipari külsős konzulens: Tóth Sándor
  SANXO-Systems Finn-Magyar Méréstechnikai és Automatizálási Kft.

 • 4G telemetria modul csatolása repülőgép robotpilóta rendszerhez
  Témavezető: Dr. Takarics Béla, Konzulens:

  A hallgató feladata a FLiPASED H2020 projekt keretében egy már kész Raspberry PI/ beágyazott Linux alapú robotpilóta rendszerhez nagy sávszélességű 4G mobilhálózaton kommunikáló másodlagos telemetria modul illesztése. Az elkészített projekt egy kísérleti repülőgépen kap majd helyet, amin az úgynevezett aerolasztikus flutter jelensége figyeljük meg és az adatok a szárny rugalmas viselkedését fogják a földi személyzetnek eljuttatni. (További információ: https://www.sztaki.hu/innovacio/hirek/rugalmas-repulogepszarnyak-aktiv-vezerleset-kutatja-az-eu-sztaki-vezetesevel, illetve https://24.hu/tech/2019/11/22/repuloszarny-sztaki-magyar-kutato-flexop/).

  A pilóta nélküli repülőgép és a földi irányító központ között a biztonságos repülés követelményeit figyelembe véve egy 433 MHz-es elsődleges telemetria modul szolgáltatja a főbb repülési paramétereket, azonban a repülőgép szárnyában elhelyezett 12 db inerciális szenzor adatai nem küldhetőek át a megkövetelt minimálisan 50 Hz sávszélességgel. Így a repülési tesztek egymást követő fázisai között nem szigorúan valós időben kell ezeket az adatokat a földi mérnök csapatnak analizálnia.

  A hallgató számára egy már előre elkészített szoftver/hardver környezetet biztosítunk, ahol hardware-in-the-loop környezetben lehet a feladatot elvégezni, aminek végén az elkészült rendszert a repülőgép fedélzetén is teszteljük.

  A kitűzött feladat az alábbi részfeladatokra bontható: Robotpilóta és földi irányító központ hardveres és szoftveres környezetének megismerése Mavlink protokol megismerése és hatékony átviteli módszerek kidolgozása 4G/LTE modul illesztése a robotpilóta környezethez Telemetria robotpilóta szoftver oldali implementációja Rendszer tesztelése HIL környezetben és repülési tesztek során Eredmények dokumentálása.

  Tanulmányi előkövetelmények: szabályozástechnikai ismeret, MATLAB/Simulink, Linux ismerete.

  4G Telemetry module integration into the autopilot system for UAVs

  The aim of this task is to configure an extension board for a flight control computer based on a Raspberry PI, thus making it able to use the 4G network for telemetry purposes. The implementation would be part of the FLEXOP demonstrator aircraft developed by SZTAKI. Telemetry basically means communication between the aircraft and a ground control station, where the sent messages consist of flight and diagnostic data, and the incoming messages contain important flight parameters. The telemetry system used so far is based on radio transmitters connected to both participants. This should be changed to the 4G capable version, therefore making it more stable and applicable in greater distances. Because the computer on the aircraft is based on a Raspberry, the knowledge of Linux and C programming is definitely beneficial.

   

 • Direct drive hajtás modell identifikációja
  Témavezető: Dr. Takarics Béla, Konzulens:

  A hallgató feladata egy már kész mérőberendezés segítségével egy BLDC motoros hajtás identifikált modelljének elkészítése aFLiPASED H2020 projekt keretében. Az hajtás egy kísérleti repülőgép szárnyain található, amin az aerolasztikus flutter jelenséget figyeljük meg a szárny alakjának mérésével. (További információ: https://www.sztaki.hu/innovacio/hirek/rugalmas-repulogepszarnyak-aktiv-vezerleset-kutatja-az-eu-sztaki-vezetesevel, illetve https://24.hu/tech/2019/11/22/repuloszarny-sztaki-magyar-kutato-flexop/).Erre a hajtásra azért van szükség, mert a repülőknél használt kereskedelemben kapható szervómotorok határfrekvenciája túl alacsony.

  A hallgató számára egy már előre elkészített tesztpadot biztosítunk, ami segítségével kifejezetten az identifikációs és szabályozó tervezési feladatokra lehet koncentrálni. 

  Tanulmányi előkövetelmények: szabályozástechnikai ismeret, MATLAB/Simulink ismerete.

  System Identification of a Direct Drive Servo

  The task of the student is system identification of a direct drive servo within the FLiPASED H2020 project (https://www.sztaki.hu/en/innovation/news/sztaki-hungary-leading-eu-research-active-control-aero-elastic-aircraft-wings). The workbench for the measurements is readily available for the student.

  Requirements: basic knowledge in linear algebra, some experience with MATLAB, interest in control of systems.

 • Pilóta nélküli repülőgép szenzorrendszerének fejlesztése
  Témavezető: Dr. Takarics Béla, Konzulens:

  A hallgató feladata inertial measurement unit (IMU) illesztése egy kísérleti célú távvezérelt repülőgép fedélzeti számítógépéhez (FCC). Az IMU-k egy kísérleti repülőgép szárnyaiban találhatók, amin az aerolasztikus flutter jelenséget figyeljük meg a szárny alakjának mérésével. (További információ: https://www.sztaki.hu/innovacio/hirek/rugalmas-repulogepszarnyak-aktiv-vezerleset-kutatja-az-eu-sztaki-vezetesevel, illetve https://24.hu/tech/2019/11/22/repuloszarny-sztaki-magyar-kutato-flexop/)A hallgatónak rendelkezésére áll az FCC és az ehhez CAN busz hálózaton kapcsolódó IMU áramkörök, melyek digitális és analóg MEMS szenzorok segítségével mérik a szárny különböző pontjain a gyorsulásokat és szögsebességeket. A feladat ezen szenzorok újrakonfigurálása, fedélzeti szoftveres keretrendszer megújítása, felkészítve a különböző feladatokra, valamint az elkészült rendszer tesztelése.

  Részfeladatok:

  • Ismerje meg az IMU és az FCC rendszerek hardweres és szoftveres oldalait a rendelkezésre álló dokumentáció segítségével.
  • Tesztelje a már meglévő Hardware-in-Loop (HIL) környezetben az elvárt működést, a már rendelkezésre álló szenzor emulátor átkonfigurálásával, MATLAB Simulink-ben.
  • Adaptálja az adatgyűjtés szoftver modulját a követelményeknek megfelelően, és tesztelje a módosított mérési adatok folyamatos rögzítését valamint továbbítását a robotpilóta számára a HIL környezettel szimulált szenzorral.
  • Az adatfolyamok egyeztetése az FCC és a földi állomás többi szoftver komponensébe verziókövető rendszer használatával (Gitlab).
  • Implementálja a modellnek megfelelő működést C nyelven az IMU egység mikrokontrollerére, a szabályozó rendszer követelményeinek megfelelően minimális késleltetés biztosításával.
  • A hallgatónak lehetősége nyílik a szárnyba integrált IMU egységek és a feltöltött programok  működésének ellenőrzésére a tesztrepülések alkalmával.

  Sensory System Development for UAVs

  The task of the student is to integrate inertial measurement units (IMUs) with the flight control computer (FCC) of a demonstrator UAV within the FLiPASED H2020 project (https://www.sztaki.hu/en/innovation/news/sztaki-hungary-leading-eu-research-active-control-aero-elastic-aircraft-wings).

  Because the computer on the aircraft is based on a Raspberry, the knowledge of Linux and C programming is definitely beneficial.

   

 • Flexibilis légijárművek MPC és LPV szabályozása
  Témavezető: Dr. Takarics Béla, Konzulens:

  A hallgató feladata flexibilis légi járművek széllökés okozta strukturális terhelés- és üzemanyag fogyasztás csökkentése érdekében aktív szabályozási módszerek kidolgozása és különböző stratégiák összehasonlítása a FLiPASED H2020 projekt keretében. A feladat alapja egy flexibilis kísérleti repülőgép, amelyhez Matlab modell elérhető. (További információ: https://www.sztaki.hu/innovacio/hirek/rugalmas-repulogepszarnyak-aktiv-vezerleset-kutatja-az-eu-sztaki-vezetesevel, illetve https://24.hu/tech/2019/11/22/repuloszarny-sztaki-magyar-kutato-flexop/, https://flexop.eu).

  A hallgató feladata mind modell prediktív szabályozás (MPC) mind lineáris paraméterváltozós (LPV) módszerek vizsgálata, valamint ezt követően a szabályozási algoritmusok implementációja és finomhangolása szimulációs környezetben. Az LPV szabályozás tervezésére, valamint az MPC szabályozás megvalósítására is rendelkezésre állnak Matlab/Simulink alapú szoftver csomagok.

  Tanulmányi előkövetelmények: szabályozástechnikai ismeret, MATLAB/Simulink ismerete.

  MPC and LPV load reduction for Flexible Aircraft

  The task of the student is active control based gust load alleviation and fuel consumption reduction for aeroservoelastic (ASE) aircraft within the FLiPASED H2020 project (https://www.sztaki.hu/en/innovation/news/sztaki-hungary-leading-eu-research-active-control-aero-elastic-aircraft-wings). The Matlab format ASE model of the aircraft is available (https://flexop.eu/).

  Model predictive control (MPC) and linear parameter-varying (LPV) techniques will be investigated besides LTI approaches. Matlab/Simulink based software toolboxes are available.

  Requirements: basic knowledge in linear algebra, some experience with MATLAB, interest in control of nonlinear systems.

 • Autonóm rendszer fejlesztése robotizált állatműtétek kivitelezésére
  Témavezető: Dr. Korondi Péter, DSc, Konzulens:

  A diplomaterv célja, a már meglévő léptető motorok által, a tér 3 irányában lineáris pályán mozogni képes robot rendszer továbbfejlesztése, hogy adekvát programozás révén képes legyen néhány kezdeti paraméter megadása után, szenzorok segítségével autonóm módon 2 db lyukat fúrni a patkányok koponyáján.

  • Jelenleg a léptető motorok vezérlését arduino-ra telepített grbl firmware végzi.
  • A mikrométer szenzor, melyet a fúrási mélység kiszámolásához használunk egy másik aurduino által képes soros kommunikációra.
  • A szenzor és a léptető motor vezérlő között egy PC (VB.NET) programmal teremt kapocslatot. A program rendelkezik GUI felülettel is, melyből az operatőr irányítani tudja a karokat és akár egy előre meghatározott pályán (G-kódban írt) végig tud menni a kar.
  • A fúrást végző 3 fázisú motor egy különálló vezérlővel manuálisan vezérelhető.

  Konzulens: Dr. Czumbel Márk SOTE Orálbiológiai Tanszék

Optika
 • LED-es lámpatestek zárt hurkú szabályozása az öregedésből származó degradációs hatások kompenzálására
  Témavezető: Zsellér Viktor, Konzulens: Zsellér Viktor

  A modern világitástechnikai alkalmazásokban a LEDes fényforrások bevezetésével ugrásszerű minőségbeli növekedés figyelhető meg az embercentrikus alkalmazások terén. Az előrehaladott kutatások a személyi preferenciák és adaptációs állapotok, valamit a jelenleg igen felkapott – az emberi teljesitési potenciál és a megvilágitás kapcsolatát vizsgáló kutatások alkalmazásbeli megjelenése azonban továbbra is korlátozott.
  Ezen diplomamunka célja egy olyan rendszer kifejlesztése, amellyel a felhasználói szinbeállitás a fényforrás öregedését figyelembe véve is adott minőségi követelmények mellet teljesülhet. A fejlesztési eszközöket a témakiiró biztositja.

  LINK

 • Színtévesztést diagnosztizáló mérési eljárások validálása
  Témavezető: Dr. habil Ábrahám György, DSc, Konzulens:

  Két különböző módszer kifejlesztésébe lehet bekapcsolódni. Az egyik egy anomal teszter nevű mérőműszer, amelynek a modellezése jelent szép feladatot. A modellezés és színtésztévesztő pácienseken való kalibrálás eredményeienk egyezése esetén eredményes a munka. A másik feladat egy monitoros diagnosztizáló szoftver kalibrálása, amit szintén páciens mérésekkel kell validálni.

 • Nagy sebességű és más tudományos fotográfiai módszerek alkalmazása Dávidházy András professzor (Rochester) munkássága nyomán
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  Feladatok:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a tudományos fotográfiában használt módszereket, foglalja össze az egyes módszerek fizikai alapjait, az egyes módszerek tipikus felhasználási területeit és a megjeleníthető fizikai paramétereket.
  2. Tanulmányozza a Dávidházy professzor által összeállított, igen tartalmas és részletes szakmai anyagú honlap anyagát (https://people.rit.edu/andpph/) és vesse össze az ott látható eredményeket más kutatók (pl. Harald Edgerton) eredményeivel.
  3. Válasszon ki a fenti honlapról egy tudományos fotográfiai módszert, állítson össze egy kísérleti összeállítást és végezzen méréseket az összeállítással.
  4. Elemezze és értékelje az eredményeket.
  5. Tegyen javaslatot a módszerek digitális technikával történő továbbfejlesztési lehetőségeire.

  Konzulens:         dr. G. Szabó István, OPTIKA Mérnökiroda Kft

  Adatlap

 • Egy majdnem elfeledett sztereó technika: Bálint István forgótárcsás 3D felvevő és vetítőgépének felújítása
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  Feladatok:

  1. Szakirodalmi és internetes kutatás alapján tekintse át a meglévő 3D megjelenítési technológiákat, az ilyen eszközök működését, különös tekintettel a 3D megjelenítők történetére! Elemezze és értékelje az egyes technológiák előnyeit és hátrányait, valamint a jelenlegi fejlesztési irányokat!
  2. Tanulmányozza a Bálint István-féle forgótárcsás 3D rendszert, elemezze a rendszer működéséhez szükséges paramétereket és pontossági követelményeket!
  3. Vizsgálja át a berendezéseket, tekintse át a működőképessé tétel érdekében tisztítandó, javítandó vagy újragyártandó ill. pótolandó alkatrészeket! A munka során tartsa be azt a fő irányelvet, hogy a berendezés lehetőség szerint az eredetivel azonos vagy attól csak a legszükségesebb mértékben eltérő, működőképes állapotát nyerje vissza!
  4. Tervezze újra a szükséges alkatrészeket! Vegyen részt az alkatrészek legyártásában vagy legyártatásában!
  5. Végezze el a készülékek felújítását, javítását és helyezze üzembe azokat! Tartson bemutatót a vetítőkészülékkel, esetleg a felvevő készülékkel is!
  6. Értékelje a készülékeket, ill. a felújítás során elvégzett feladatokat.

  Konzulens:         dr. G. Szabó István, OPTIKA Mérnökiroda Kft.

  Adatlap       

 • 3D a mikroszkópia
  Témavezető: Dr. Antal Ákos, PhD, Konzulens:

  Folyadékoptika felhasználásával fókusz-sorozatképek alapján történő
  pontfelhő számolási módszer implementálása és más módszerekkel
  történő összehasonlítása.

  A hallgató betekintést nyer a képfeldolgozás rejtelmeibe. A feladat kutatómunkát, tesztelést
  és a már ismert eljárásokkal való összehasonlítást igényel, így a hallgató ismerete fejlesztési
  és kutatási tapasztalatokkal bővül.
  A hallgató feladata egy folyadékoptikával ellátott kamerától kapott sorozat-képek
  feldolgozása OpenCV függvények felhasználásával. A feldolgozás lépései a HDR-es képjavítás,
  perspektívikus pixeltranszláció kalibrálása és az éles pixelek, foltok meghatározása. A precíz
  élesség meghatározás és ebből történő minél jobb pontfelhő készítés a fő feladat. A
  programozás C++ környezetben (QT), illetve a pontfelhő generálás Meshlabbal történik.
  Eszközöket a SANXO-Systems Kft biztosítja.
  Ipari külsős konzulens: Tóth Sándor
  SANXO-Systems Finn-Magyar Méréstechnikai és Automatizálási Kft.

Informatika