Újságcikk
Németországi lapban megjelent cikk a mechatronikáról

newspaper
Technika és gazdaság: Gépészet Baden-Württenberg tartományban

Mechatronika: Informatika növeli a gépészet teljesítőképességét


Kreatív emberek komplex gépekbe elektronikát integrálnak


VDI hírek (VDI Nachrichten), Düsseldorf, 2005. június 24 . 25. szám

A Baden-Würtenberg-i vállalatok elektronika integrálásával növelik termékeik teljesítőképességét. Gyártmányaikban szenzorok növelik a megfogók érzékenységet vagy javítják a komplex szelep-egységek diagnosztikai képességeit.

Ennek elérésére Stuttgart körzetében elhelyezkedő cégek saját know-how-jukat összpontosították és egy részük kompetenciahálózaton keresztül kapcsolódott össze.

A Baden-Würtenberg-i gépészmérnök szakemberek egyre erősebbek az elektronika integrációja területén megmutatkozó szakmai kompetenciájukban. Az olyan cégek, mint a Laufen am Neckar-i Schunk megfogó gyártó, és az esslingeni Festo folyamatosan serkenti az ilyen mechatronikai rendszerek fejlesztését. "A megfogók a mechatronika alkalmazásával intelligensebbek és a mindenkori alkalmazási feladathoz rugalmasan illeszthetőek lesznek"- írja le a megfogókat alkalmazók számára jelentkező előnyöket Mike Mayer schunki Plustronik cég termékmenedzsere. "Az erő, a löket és a sebesség szabályozhatósága a teszi a mai rendszereket sokkal többre képessé, mint amire egy olyan hagyományos eszköz képes, mely csak megszorítani és kioldani képes" egészíti ki Mayer. A mechatronikai rendszerek sokoldalú feladatok megoldására is képesek, mint például az alkatrészmérés, az erőszabályozott - és emiatt a munkadarabot kímélő - megfogás és a finompozicionálás. Fontos szerepet játszanak a megfogó tervező szakembereknél az olyan szenzorok, mint az erőmérő pofák, pozíciószenzorok, melyek a hagyományos pneumatikus rendszereknek nagyobb flexibilitást kölcsönöznek. "Egy másik példa az erő és nyomatékmérő szenzoroké, melyekkel a robotok szabályszerűen "érezni" is képesek, és amelyeket a finom érzékelésű ujjmegfogók esetében alkalmaznak. Ezeket a szervo-elektromos megfogó rendszereket a jövőben egyre többet fogják alkalmazni a szervizrobotikában" ismerteti Mayer az aktuális termék innovációkat.

Dr. Peter Post a Festo fejlesztési vezetője osztozik ebben a lelkesedésben, bár tudja, hogy a potenciális vevők számára a gyakorlati alkalmazáshoz vezető út még hosszú. Tapasztalatai szerint "az általánosan elfogadott egyelőre még az általános és hagyományos gépészet, a mechatronika az alkalmazók számára legtöbbször még csak egy vízió." A mechatronika alkalmazását gátló előítéletek általában azon alapulnak, hogy keveset tudnak róla, és túlnyomórészt idegenkednek a komplexebb funkcionalitástól és az informatikától.

Post véleménye szerint "a specialisták hálózatba szerveződése, új utak az oktatásban és a szakképzésben, sokoldalú megközelítési mód és nyitott szemlélet szükséges ahhoz, hogy feltáruljanak a mechatronikában rejlő lehetőségek."

Éppen a növekvő komplexitást tudják kezelni a Festo szakértői a mechatronika segítségével: "A mechatronikai rendszerek diagnosztikai képessége egyre jobban kibővül. Így például a CPX modulunk, mint elektronikus híd a szelep-egységekhez, ma már hibát tud diagnosztizálni, lokalizálni, sőt hibaüzenetet tud mobiltelefonokra továbbítani." Az olyan komplex vizsgálati eljárások alkalmazása, mint a szimuláció a termékfejlesztési és specifikációs fázisban áttekintést ad és segít a potenciális hibák korai felismerésében és hibajavító intézkedések meghozatalában.

Emellett a gyártót új kihívások elé állítja a mechatronikai rendszerek fejlesztése. "Az ilyen termékek konzekvens fejlesztése megkívánja a hálózat-struktúrájú munkahelyi szervezetet, és szoros együttműködést a különböző szakterületek között. Szükséges a szoftver-eszközök alapos ismerete is"- mondja Post. A Festo menedzsmentje ismeri a mechatronika jelentőségét.

Schunk-i telepükön is megváltoztatták a termékfejlesztés követelményeit. "Három terület: a gépészet, az elektronika az informatika egymást segítő integrációja révén a megoldható feladatok komplexitása nem megduplázódott, hanem megtriplázódott" - ezt jól tudja Mike Meyer. Tudjuk, hogy a gépészet hiányosságait nem minden esetben lehet jó elektronikával kompenzálni, Viszont tény az is, hogy általában a mechanikus részek minősége garantálja a szériatermék terhelhetőségét és megbízhatóságát.

Heinz-Dieter Schunk cégtulajdonos még egy fontos kompetenciát hozzáfűz: " A ZEUS innovációs centrumunkban nagy értéknek tarjuk saját kompetenciánk használatát és kiépítését. Ebben az innovációs centrumban új termékeinket fejlesztjük, konstruáljuk, gyártjuk és teszteljük" A cégvezető hozzáfűzi: " Saját utánpótlásunk nevelésében automatikusan támogatjuk a "Schunk cégkultúrát" amelyben egyebek között flexibilitást, technológiai váltást tanítunk és ápolunk. Ezzel az erősséggel és tudás tőkével a következő években "előnyös helyzetben" leszünk Baden-Würtenberg tartományban a meglévő politikai és gazdasági kiegyensúlyozatlanságok ellenére is.

A Festo-nál is nagy súlyt helyeznek a mechatronikai kompetenciák kialakítására. A cég a belső intézkedések mellett, az automatizálási technika terén oktatási projekttel rendelkezik, valamint részt vesz egy göppingeni központú mechatronikai kompetencia hálózatban, melynek 53 tagvállalata van.

A vállalatok nagyra becsülik az innovatív régiókat. A Schunk-ból való elvándorlás nem téma: "Komplex és nagy értékű termékeket állítunk elő a legmodernebb gyártástechnológia és a legjobban kiképzett szakemberek segítségével. A jövőben elképzelhetetlen, hogy hasonlóan jó pozíciót egy alacsony fizetési színvonalú és nem megfelelően képzett szakember gárdával rendelkező országban el tudnánk érni."


M. Ciupek



IMG2
"Megélni" a mechatronikát

VDI hírek, Düsseldorf, 2005.05. 24.

Az autóiparban jelentkező minőségi problémák jelzik, hogy mi történik akkor, ha nem vezetik be időben az erősödő "mechatronizálódással" járó változásokat a gyártási és egyéb folyamatokban, valamint a felelősségi körökben. Ebben a témában tartanak egy fórumot július 12-én Esslingen-Berkheimben gondolatok és sikerstratégiák a gépészet területén címmel.

http://www.maschinenbau-mechatronik.de


Vissza a BSc képzéshez