11. fejezet - AJÁNLOTT IRODALOM

[1] Prékopa András: Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal, Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1962

[2] Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal, Műszaki Könyvkiadó

Budapest, 1968

[3] Adler-Markova-Granovszkij: Kísérletek tervezése optimális feltételek

meghatározására, Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1977

[4] Ranjit K. Roy: A primer on the Taguchi method, Van Nostrand Reinhold New

York (Az internetről letölthető!)

[5] Dr. Kemény Sándor és Dr. Deák András: Kísérletek tervezése és értékelése,

Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2000.