12. fejezet - Közúti járművek fékezése, hazai és nemzetközi előírások, követelmények

Tartalom
12.1. A gépjárművek fékezésére vonatkozó hazai és nemzetközi előírások és követelmények
12.1.1. Alapfogalmak és a hazai fékezési előírások
12.1.2. A gépkocsik fékezési folyamatát befolyásoló tényezők
12.1.3. A fékrendszerekre vonatkozó nemzetközi előírások
12.1.4. A járművek fékvizsgálatára vonatkozófontosabb tudnivalók
12.1.5. A kétkörös fékrendszer
12.1.6. A fékrendszerrel szemben támasztott követelmények
12.1.7. Erők és nyomatékok fékezés közben
12.1.8. A fékrendszer működtetésének lehetőségei

12.1. A gépjárművek fékezésére vonatkozó hazai és nemzetközi előírások és követelmények

12.1.1. Alapfogalmak és a hazai fékezési előírások

A gépkocsik fékrendszere a közlekedésbiztonság szempontjából kiemelten fontos feladatot lát el.

A fékrendszer működése révén lassítja, megállítja, illetve rögzített helyzetben tartja a járművet. Nagy jelentősége miatt a különböző országokban, és az egyes országokon átívelő nemzetközi hatósági előírások vonatkoznak rájuk. Magyarországon a 6/1990 KÖHÉM rendelet van érvényben. Ennek fontosabb részleteit foglalja össze az alábbi ábra. Ezeknek megfelelően a gépkocsikat el kell látni üzemi-, biztonsági-, és rögzítő fékrendszerrel.

A fékrendszerre vonatkozó hazai és nemzetközi előírások
12.1. ábra - A fékrendszerre vonatkozó hazai és nemzetközi előírások


A fékrendszer a jármű mozgási energiáját leggyakrabban a környezetnek átadott hővé, újabban a hibrid és elektromos hajtású járműveknél elektromos energiává alakítják át és ez utóbbi esetben ilyen módon tárolható is. Ez utóbbi módszer lehetőséget ad a tárolt energia újrahasznosítására is. Ennek napjainkban egyre nagyobb a jelentősége. A fékezés során a mozgási energia tárolása lehetséges még hidraulikus nyomás formájában, gáztöltettel ellátott nyomástárolóban, illetve mechanikai munkaként lendítőkerékben.

12.1.2. A gépkocsik fékezési folyamatát befolyásoló tényezők

A fékezés hatásosságát és a fékút hosszát számos különböző tényező befolyásolja, melyek a következők:

 • Műszaki tényezők:

  • a fékrendszer konstrukciós kialakítása,

  • a fékrendszer elemeinek állapota, elhasználódottsága, karbantartottsága.

 • Emberi tényezők:

  • a gépkocsivezető képzés korszerűsége és hatékonysága, a vezetők felkészítése a különböző veszély helyzetekre.

  • a gépkocsivezetői gyakorlat,

  • a gépkocsivezető idegállapota,

   • stressz,

   • alkoholos, kábítószeres befolyásoltság

  • a gépkocsivezető egészségi állapota

 • Időjárási tényezők:

  • látási viszonyok, az észlelés lehetőségei (köd, sűrű eső, havazás, sötétség)

  • síkos, havas, jeges útfelület (tapadási tényező csökkenése, annak hirtelen változása)

 • Az út minősége

  • az út vonalvezetése (gyakori éles kanyarok, meredek emelkedő, vagy lejtő)

  • az útfelület minősége és állapota (érdesített jó minőségű aszfalt, vagy kockakő, felfagyások, gödrök, melyeket kerülgetni kell)

12.1.3. A fékrendszerekre vonatkozó nemzetközi előírások

A gépjárművek fékrendszereinek olyan kivitelűeknek kell lenniük, hogy megfeleljenek valamennyi rájuk vonatkozó előírásoknak. Nemzetközi egyeztetések folynak arról, hogy az előírásokat és a fékrendszerekre vonatkozó kiviteli követelményeket az egyes országok között egymáshoz igazítsák.

 • StVZO 41§, Németország

 • ECE 13 és az EU 98/12, Európai Unió

 • 71/320/EWG, Európai Gazdasági Közösség

 • FMVSS 105, (Federal Motor Vehicle Safety Standard) Amerikai Egyesült Államok és Kanada

 • ADR 31, Ausztrália

 • F18 előírás, Svédország.

A fenti előírásokban azonosak a minimális lefékezettségre (lassulás), a maximális fékútra, és a működtető erőkre vonatkozó részek. Ezeket a különböző jármű kategóriákra vonatkozóan adják meg. A következőkben tehát összefoglaljuk ezeket a járműkategóriákat, amelyek a nemzetközi előírásokban előfordulnak.

12.1. táblázat - Az RREG 71/320/EWG és az ECE R 13 szerinti jármű kategóriák

Jármű kategória

Leírás

L

Gépjárművek 4-nél kevesebb kerékkel (motorkerékpárok)

további felosztás L1, L2, L3, L4, L5 lásd 71/320/EWG

M

M1

Személyszállító gépkocsik legalább négy kerékkel, vagy három kerékkel és 1 t-nál nagyobb tömeggel. (személygépkocsik és autóbuszok)

a vezetőülésen kívül max. 8 ülőhely

M2

a vezetőülésen kívül több, mint 8 ülőhely, max. megeng tömeg 5 t

M3

a vezetőülésen kívül több, mint 8 ülőhely, max. megeng tömeg több, mint 5 t.

N

N1

Áruszállító gépkocsik legalább négy kerékkel vagy három kerékkel és 1 t-nál nagyobb tömeggel. (teherautók, kamionok)

max. megeng. tömeg 3,5 t

N2

3,5 t és 12 t között

N3

12 t felett

O

Pótkocsik és nyerges félpótkocsik

További felosztás O1, O2, O3, O4 lásd 71/320/EWG


12.1.4. A járművek fékvizsgálatára vonatkozófontosabb tudnivalók

Ezek a táblázatban összefoglalt előírások a különböző országokban azonosak.

12.2. táblázat - Az M és az N kategóriás gépkocsik üzemi fékrendszerének vizsgálatára vonatkozó előírások

Jármű kategória

M1

M2

M3

N1

N2

N3

vizsgálati típus

0 - I

0 – I

0 – I - II

0 - I

0 - I

0 – I - II

v0 km/h

80

60

60

70

50

40

sB ≤ mm

ax ≥ m/s2

5,8

5,0

5

FBP N

500

700

700


A táblázatban használt jelölések:

Vizsgálati típus 0 – hideg fék.

Vizsgálati típus I – ismételt fékezések

Vizsgálati típus II – fékezés hosszú lejtőn

v 0 a fékezés kezdeti sebessége

s B fékút

a x közepes legnagyobb lassulás

F BP működtető pedálerő

A közlekedésbiztonság szempontjából fontos, hogy a gépkocsik fékezés közben megfeleljenek az iránytartási követelményeknek.

12.1.5. A kétkörös fékrendszer

A közlekedésbiztonság akkor megfelelő, ha a gépjárműveket kétkörös fékrendszerrel látják el. A kerékfékszerkezeteket két egymástól független hidraulikus kör működteti. Az egyik meghibásodása esetén a másikkal a biztonsági fékre vonatkozó előírt lassulás valósul meg. Ez 500 N pedálerőnél z ≥ 0,3 lefékezettséget jelent. Jelenleg megengedett, hogy a fékrásegítés egykörös legyen. A fékrásegítő meghibásodásakor nagyobb pedálerővel z ≥ 0,3 lefékezettség kell megvalósuljon. A fékrendszer teljes meghibásodásának nagyon kicsi a valószínűsége. Az egyik fékkör kiesésekor az épen maradó körnél a pedálút megnövekszik. A kétkörös fékrendszer jól bevált. A fékrásegítővel ellátott hidraulikus fékrendszereknél a főfékhengert kétkörös, de a rásegítő egykörös is lehet. Idegen erővel működtetett fékrendszernél (hidraulikus, vagy sűrített levegős) az átviteli rendszer, beleértve az energiatárolót is kétkörös. Az energiaforrás lehet egykörös, ha a vezető fény, vagy hangjelzés figyelmezteti a hibára.

A fékkörök felosztása

 • Az autógyárak a gyakorlatban különböző fékkör felosztásokat alkalmaznak. Korábban a leggyakrabban a futóművenkénti változatot alkalmazták. Jelenleg az átlós felosztás a leggyakoribb, amely a fékezés közbeni stabilitás érdekében a korszerű futóműveknél negatív kormánylegördülési sugárral jár együtt.

A fékkörök felosztása a DIN 7400 szabvány szerint
12.2. ábra - A fékkörök felosztása a DIN 7400 szabvány szerint


II Első és a hátsó futóművek közötti fékkör felosztás

A szabvány szerinti rövidítése „II”. Mindegyik fékkör egy futóműre hat. Egyszerű változatnak tekinthető. A futóművekkel szemben nem támaszt különleges követelményt.

X Átlós (diagonális) fékkör felosztás

Mindegyik fékkörhöz egy első kerék és az átlósan hozzá tartozó hátsó kerék tartozik. Általánosan elterjedt jelölése K. Az egyik fékkör meghibásodása esetén a gépkocsi függőleges tömegközépponti tengelye körül nyomaték hat. Ennek az oka az első és a hátsó futóművek között jelentősen eltérő fékerők. Ha az első futóműnél negatív kormánylegördülési sugarat alkalmaznak, (túlterpesztett függőcsap) megvalósul egy automatikus kormánykorrekció. Ívmeneti fékezéskor a gépkocsi különböző módon viselkedik, attól függően, hogy a hibátlan első kerék a külső, vagy a belső oldalon van.

HI Bármely fékkör kiesésekor az első kerekek fékezettek maradnak

Ennek a felosztásnak „HT” a rövidítése. Az első futóműnél négy dugattyús fix féknyerget, vagy két dugattyús úszó nyerget alkalmaznak. A fix nyeregnél egy hengerpár az úszónyeregnél pedig egy dugattyú másik fékkörhöz tartozik. Az egyik fékkör meghibásodásakor azt feltételezve, hogy azonos a fékező nyomás, és azonosak a dugattyúk felületei a fékerőnek csupán a fele valósul meg az első futóműnél. Az úgynevezett T –kör ugyanis csak az egyik első fékszerkezetre hat. A H –kör pedig a teljes hátsó futóműre és az egyik első fékszerkezetre.

LL Első futómű és hátsókerék, felosztás,

Háromkerekes fékrendszernek is nevezik (jelölése: LL). Ennél a változatnál mindegyik fékkör az első futómű felére és egy hátsó kerékre hat. A fékköröknek a hatása szimmetrikus a gépkocsi hosszanti tengelyére, de mindegyik „egyoldalú” hatású.

HH Mindkét fékkör mindegyik kereket fékezi

Négy kerekes fékrendszernek is szoktak nevezni (jelölése: HH). Ennél az első futóműhöz hasonlóan a hátsónál is négy dugattyús fix nyerget, vagy két dugattyús úszónyerget alkalmaznak. Mindegyik fékkör az első futómű munkahengereinek a felére és a hátsó futómű munkahengereinek felére hat. Mindkét fékkörnek azonos a hatása.

A rendszer kiválasztásánál fontos, hogy ellátják-e a fékrendszert blokkolásgátlóval. A hátsókerék hajtású felsőbb osztályba tartozó, különösen a nehezebb, nagyobb teljesítményű gépkocsiknál alkalmazzák a TT rendszert. Az első kerék hajtású gépkocsikat, melyeket úszónyereggel látnak el átlós (diagonális) fékkör felosztást alkalmaznak. Ezek a gépkocsik más okok miatt is kizárólag negatív kormánylegördülési sugárral készülnek.

12.1.6. A fékrendszerrel szemben támasztott követelmények

A fékrendszerrel kapcsolatos különböző műszaki kialakítások nem csak elvárásként jelennek meg, hanem nagyon sok követelményt a különböző hatósági előírások is rögzítenek. Ezek közül a következőkben a fontosabbakat foglaljuk össze.

 • Rendkívül fontos a lehető legkisebb a fékkésedelmi idő megvalósítása és ez által a legrövidebb fékút elérése.

 • A futóművenkénti fékerő felosztás feleljen meg a pillanatnyi dinamikus tengelyterhelésnek, hogy elkerülhető legyen a kerekek túl korai blokkolása.

 • Ergonómiailag megfelelő legyen a fékpedál elhelyezése. Ne legyen túl messze a gázpedáltól és azzal legyen azonos magasságban, hogy a láb áthelyezése minél gyorsabb és akadálymentesebb legyen.

 • Ergonómiailag megfelelő pedálerővel legyen fékezhető a gépkocsi. Ennek érdekében az autógyárak különböző fékrásegítőket szerelnek be.

 • A fékhatás pedálerővel arányosan és fokozatosan legyen növelhető.

 • A gépkocsi lassulása tartós lejtmeneti fékezést követően a súrlódó alkatrészek felmelegedése, vagy esős időben a nedvesség hatására se változzon meg jelentős mértékben.

 • A kerékfékszerkezet legyen megfelelő hőkapacitású azért, hogy intenzív fékezéskor se melegedjenek a megengedettnél jobban a súrlódó alkatrészek. Elkerülhető legyen a „fading” jelensége (nagy hőmérsékleten a fékhatás csökkenése). Ehhez egy meghatározott anyagmennyiségre van szükség, a féktárcsánál és a féknyeregnél. Ez viszont hátrányosan növeli a rugózatlan tömeget.

 • Megfelelő hőelvezetést kell megvalósítani, például kényszerhűtést alkalmazni (belső hűtő lapátozású féktárcsák) annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a túlhevülés.

 • Az is nagyon fontos szempont, hogy a fékrendszer tömege a lehető legkisebb legyen.

 • A fékberendezés elvárható élettartama a lehető leghosszabb legyen.

12.1.7. Erők és nyomatékok fékezés közben

A v sebességgel haladó gépkocsinak a mozgási energiája az

 

 

összefüggéssel számítható ki. Fékezés közben ezt az energiát kell a teljes fékúton átalakítani valamilyen más energiává. Ehhez a gépkocsi kerekei és az útfelület közötti tapadást vesszük igénybe. A kerekenkénti fékerő a működtető erő (hidraulikus nyomás) és a súrlódó betét súrlódási tényezőjének szorzataként határozható meg. Ez utóbbi a féktárcsa, illetve a fékdob és a fékbetét között sorozatgyártású gépkocsinál 0,2 – 0,36 közötti. Versenyautók „racing” fékbetéteinél lényegesen nagyobb. A mind a négy keréken kifejtett fékerő összege adja a teljes fékerőt Fö. A súrlódó erő a kerekek kerületén a fékező nyomatékot hozza létre. Ennek meghatározásánál a közepes súrlódási sugarat vesszük figyelembe. A fékező nyomaték tart egyensúlyt az útfelület és a gumiabroncs között létrejövő úgynevezett tapadási nyomatékkal. Ez utóbbi a fékerő és a kerék dinamikus gördülési sugarának szorzataként határozható meg.

Ha a tapadási nyomaték kisebb, mint a fékező nyomaték a kerék a fékező nyomaték kialakulását követő

 

120 – 130 ms-on

 

belül blokkolni fog. Emiatt a keréknél nagyon lecsökken, majd meg is szűnik az oldalvezető erő és ezért a gépkocsi uralhatatlanná válik. Ezután a haladása már nem lesz nyomtartó, kitör, megfarol. Szilárd burkolatú úton a legtöbb esetben ilyenkor a fékút is meghosszabbodik.

12.1.8. A fékrendszer működtetésének lehetőségei

A gépjárművek súrlódásos fékberendezései teljesítve az előbbiekben összefoglalt elvárásokat különböző módon működtethetők.

 • mechanikusan, vagy elektromechanikusan (rögzítő fék),

 • hidraulikusan, vagy elektrohidraulikusan (üzemi fék),

 • pneumatikusan (haszonjárművek fékrendszerei)