8. fejezet - Lézerek orvosi alkalmazása

Tartalom
8.1. Néhány orvosi alkalmazásra használt, eddig nem tárgyalt lézer
8.2. Fény-anyag kölcsönhatása - orvosi alkalmazások
Ajánlott irodalom:

Az orvosi alkalmazások a lézerfelhasználásokat tekintve a második helyen állnak. A 8.1. ábra mutatja a 2004-ben orvosi célra eladott lézertípusok tájékoztató adatait (forrás: Laser Focus World, January 2005).

Orvosi lézer eladások
8.1. ábra - Orvosi lézer eladások


A dollárérték és/vagy a darabszám alapján is a hagyományos gerjesztésű szilárdtest lézerek állnak az első helyen, őket követik a “hideg vágás”-ra alkalmas excimer lézerek, amelyek igen drága eszközök. Az eladott darabszámot tekintve a zárt rendszerű CO2 lézerek felhasználása is számottevő.

Röviden áttekintjük az eddigiekben nem tárgyalt (az ipari megmunkálás fejezetben sem), de az orvosi gyakorlatban fontos lézerek tulajdonságait.

8.1. Néhány orvosi alkalmazásra használt, eddig nem tárgyalt lézer

 1. Gázlézerek

  1. Ar - ion lézer

   A nemesgázion-lézerek közé tartozik, melyek a színkép látható és közeli ultraibolya tartományában sugároznak. Az argonlézer a He-Ne lézernél kb. százszor-ezerszer nagyobb teljesítményt sugároz. Felépítése (8.2. ábra) is jóval bonyolultabb annál. Fényerősítő közege kis nyomású argongáz. A gerjesztéshez 30 - 50A szükséges (a lézer felső szintje az alapállapottól > 35eV - ra van, az Ar atom ionizációs szintje pedig ~ 16 eV). A nagy áramterhelés miatt a lézercső kapillárisa grafitból vagy berillium-oxid kerámiából készül, amelyek megfelelő hővezetésű és az ionbombázással szemben jó ellenálló képességgel is rendelkező anyagok. Erős vízhűtésre, tengelyirányú mágneses térre és a rezonátoron belül egy prizmára is szükség van, az utóbbi nélkül egyszerre több vonalon működik. Ez utóbbival lehet a kívánt működési hullámhosszat kiválasztani, mivel a fényerősítés egyidejűleg több színképvonalon is fellép. A vonalak az 540-450 nm zöld-kék tartományba esnek.

   W-os teljesítményű Ar-ion lézer tipikus felépítése
   8.2. ábra - W-os teljesítményű Ar-ion lézer tipikus felépítése


   A legerősebb az 515 nm zöld és a 488 nm kékeszöld átmenet, ahol több W teljesítmény is elérhető. A fényerősítés keletkezésében döntő szerepük van az erősáramú kisülés elektronjainak, melyek ionizálják az argonatomok egy részét, majd különböző gerjesztett ionállapotokba hozzák.

   Szokásos folytonos teljesítménye 1 – 20W. Kisebb teljesítményekhez (< W) léghűtés is elegendő. Hatásfoka kicsi (< 0,001), de a kisülési árammal folyamatosan növekszik. Egyik fontos felhasználása, hogy fényével festéklézert lehet gerjeszteni, s íly módon a lézerműködés hullámhosszát folyamatosan változtatni lehet. Az argonlézerrel pumpált festéklézerrel a lézerek szinte minden előnyős tulajdonságával rendelkezik (kiváló koherencia, nagy teljesítmény, hangolhatóság, ultrarövid impulzusok, stb.).

   Az argonion-lézer orvosi felhasználása igen széles körű, mind a diagnosztikában, mind a terápiában alkalmazásra kerül. Egyéb felhasználásai: tudományos célokra (pl. fény - anyag kölcsönhatási folyamatok vizsgálata), lézernyomtató, show műsorok.

  2. Kr - ionlézer

   Legerősebb vonala 647,1nm - es piros, de a 454 - 799nm - es tartományban több vonalon is működik. 2,5W teljesítményű "fehér" koherens fény kibocsátására alkalmas.

  3. Fémgőzlézerek, pl. He-Cd

   A lézerátmenet a fémgőzion megfelelő nívói között történik. A fém a fémtartályból melegítéssel kerül a kisülésbe, s így a kisülés kikapcsolásakor lecsapódik valahol a rendszer hideg pontján. Így a fémtartályban folyamatosan csökken a Cd mennyisége, kb. 1g fém fogy 1000 óra alatt. Legismertebb vonalai a 325 és 441,6nm - es UV és kék vonal. Tipikus folyamatos teljesítménye 50 - 100mW.

   Főleg azokon a területeken használják, ahol UV illetve kék közepes folytonos teljesítményre van szükség, mint pl. lézernyomtatóknál, holográfiában, orvosi gyakorlatban diagnosztikára.

  4. Cu és Au gőzlézerek

   A fémgőzön kívül mindkét gázkisülés 25 - 50torr Ne gázt is tartalmaz.

   A réz esetén a fémet 1500C - ra kell felmelegíteni, hogy a kisülésben megfelelő arányban legyenek Cu - atomok. A Cu - lézerek tipikus működési adatai: ~ 40 W átlagteljesítmény, 50ns impulzushossz 20kHz ismétlődési frekvenciával. Az 510,5nm - es zöld hullámhosszán 1% a hatásfoka. Így a zöld hullámhosszon a legnagyobb hatásfokkal működő lézer. A zöldön kívül ismert az 578,2nm - es sárga hullámhossza is. Felhasználása főleg tudományos célra történik, de van ipari alkalmazása is (pl. nagysebességű fényképezés, ellenállás értékének beállítása).

   Az aranylézer esetén a fémet 1650C - ra kell felmelegíteni. Az Au - lézer ismert hullámhosszai: 628 és 312nm - es vonalak. Egyre elterjed­tebben használják daganatok fotodinamikus kezelésére.

 2. Festéklézerek

  A működési hullámhossz megváltoztatása először a 60-as évek végén sikerült a festéklézerek alkalmazásával (ma már erre a színcentrumos lézerek és az alexandrit lézer is alkalmas). A festéklézerek aktív anyaga szerves festékanyagok híg oldata. Az oldószer lehet víz, etanol stb., festékanyagként pedig eddig mintegy 200 különféle festéktípust dolgoztak ki (xantének, kumarinok, akridinek stb.). A működési tartomány felöleli a közeli ultraibolya, a látható és a közeli infravörös tartományt. A festékmolekulák rendszerint bonyolultak, részben planáris, részben gyűrűs felépítésűek. Erősen abszorbeálnak és jól fluoreszkálnak. A festéklézer-berendezés felépítése általában egyszerű (8.3. ábra). A hangolást rendszerint az egyik tükröt helyettesítő optikai rács forgatása biztosítja. A hangolási tartomány egy festékanyagra mintegy 50nm.

  Festéklézer tipikus felépítése
  8.3. ábra - Festéklézer tipikus felépítése


  Pumpálásra vagy gyors villanólámpa, vagy más impulzuslézer rövid fényimpulzusait használjak, leggyakrabban N2-lézert. Argon-ion lézerrel folyamatos üzemű lézerműködés is megvalósítható, ehhez azonban a festékoldatot folyamatosan áramoltatni kell.

  A festéklézerek egyik legfontosabb orvosi alkalmazási területe a kőzúzás, melyet  villanó lámpával pumpált festéklézerrel jó eredménnyel lehet végezni. A mikroprocesszoros vezérlés kizárja a perforáció veszélyét, ha ugyanis a roncsoló lézerimpulzus lágy részt ér el, a készülék önműködően leáll. A lézerhatásnak az a lényege, hogy bizonyos teljesítménysűrűség felett a kő felületén dielektromos átütés lép fel, kicsiny plazmabuborékok keletkeznek. A plazmaképződést fényfelvillanás jelzi, amelyet erős, fémes csengésű hang kisér. A plazmabuborék oszcillációja mechanikus lökéshullámot kelt, amely szétroncsolja a követ.

8.2. Fény-anyag kölcsönhatása - orvosi alkalmazások

Hasonlóan az ipari felhasználásokhoz, az orvosi felhasználások is a fény és az élő szövet kölcsönhatásán alapulnak, mely kölcsönhatás alapvetően két tényezőtől függ: az alkalmazott lézerfény tulajdonságaitól (hullámhossz, teljesítmény, megvilágítás ideje és módja, azaz impulzus, vagy folyamatos) és a szövet fajtájától (víztartalom, összetétel, szóródási és felszíni tulajdonságok).

Mivel az élő szövetek víztartalma a 70%-ot meghaladja, elsődleges fontosságú a víz fényabszorpciós tulajdonsága. A különböző szövetek egyéb fontos anyagokat (pl. fehérjéket, mint hemoglobin, bilirubin, melanin, keratin, protein, stb.) tartalmaznak. A (8.4. ábra) ábrán a víz a (8.5. ábra) ábrán pedig a vér abszorpciós spektrumát láthatjuk a hullámhossz függvényében. Látható, hogy a víz UV-ban (excimer lézerek hullámhosszán) és infrában (az Er-YAG 2,9µm és a CO2 lézerek hullámhosszán) nyel el jelentősen, míg a vér elnyelése 600 nm felett lecsökken.

A víz lineáris abszorpciós együtthatójának hullámhosszfüggése
8.4. ábra - A víz lineáris abszorpciós együtthatójának hullámhosszfüggése


A vér két jellemző alkotórészében a lineáris abszorpciós együttható hullámhosszfüggése
8.5. ábra - A vér két jellemző alkotórészében a lineáris abszorpciós együttható hullámhosszfüggése


A lézerfény testszövettel való kölcsönhatásait a következőképpen osztályozhatjuk (az egyes folyamatok teljesítmény- és megvilágítás-igényét az 8.6. ábra mutatja).

Lézeres gyógyászati eljárások teljesítmény- és megvilágítási idő igénye
8.6. ábra - Lézeres gyógyászati eljárások teljesítmény- és megvilágítási idő igénye


Hőhatások

 • Fotokoaguláció

  A szövet olyan hőmérsékletre hevül, amely irreverzibilis kémiai változásokat okoz, helyi égést és hegesedést eredményez.

 • Fotovaporizáció

  A szövet olyan hőmennyiséget abszorbeál a hő terjedéséhez képest jóval rövidebb idő alatt, ami a sejteken belüli, és a sejtek közötti folyadékokat elpárologtatja, magával ragadva a szilárd részeket. Az eredmény olyan szövetmetszés, amelynél a vérerek kauterizációja miatt viszonylag csekély a vérzés.

 • Biostimuláció

  A szövetben csak reverzibilis kémiai folyamatok játszódnak le.

Ionizáló hatás

 • Zúzás (fotodiszrupció)

  A szövet molekulái a lézernyaláb hatására ionizálódnak, melynek következtében akusztikus lökőhullám keletkezik, ami szétzúzza a szövetet.

Fotokémiai hatások

 • Fotoabláció

  A szövet rövid impulzusidejű ultraibolya sugárzás hatására elpárolog.

 • Fotodinamikus terápia

  Az intravénásan bevitt fotoszenzitív anyag (hematoporfirin derivatív) szelektíven koncentrálódik a metabolikusan aktív daganatszövetben. A megfelelő hullámhosszúságú lézerfény hatására a szelektíven feldúsult szövetben cytotoxikus anyag szabadul fel, amely elpusztítja a daganatszövetet.

A lézerfény által okozott szöveti hatás nagymértékben függ a szövet felmelegedésétől, ezért a szöveti károsodás elkerüléséhez rövid idejű és nagyenergiájú fotonokból álló lézerfényt kell használni (UV fényű fényfprrások előnyben: pl. excimer lézerek, hasonlóan az ipari megmunkálásoknál említett “hideg” vágáshoz).

A szöveti kölcsönhatások a következők:

 

45o - ig

lokális hevítés, reverzibilis a folyamat, nincs szövetkárosodás

 

60o - nál

enzimális változások, ödéma képződés

 

100o - nál

elpárolog a szövetek víztartalma, koaguláció, nekrózis

 

150o - nál

megindul a szenesedés (karbonizáció)

 

300o - nál

a teljes szövet elpárolog (evaporizáció)

A (Táblázat 8.1) táblázatban összefoglaljuk a legfontosabb orvosi lézeralkalmazásokat.

8.1. táblázat - A legfontosabb orvosi lézer alkalmazások

Lézer-típus

λ [nm]

Folyt. CW imp. P

Szöveti hatás

Orvosi terület

Tipikus alkalmazás

Exci-mer

193-308

P nagyon rövid

Fotoabláció igen kis termikus károsítással

Szemészetszívsebészet

Szaruhártya sebészet, érplasztika

Ar-ion

488-514

CW

 

 

P

 

Koagulációsérült terület vaporizációja

Bőrgyógy.

gasztroent. nőgyógyászat fül, orr, gége

szemészet

Vérzéscsillapítás

tetoválás eltávolítása

 

retina visszavarrás

szivárványhártya kimetszés, glaukóma

Festék

400-1000

CW

 

P

Érzékenyítő triggerelése

Szelektív abszorpció

Plazmakeltés

Onkológia

Bőrgyógyászat

Urológia

Fotodinamikus terápia

Vérzéscsillapítás

kőtörés

Nd:

YAG

1060

CW

 

 P

 

Térfogati melegítés

 

Plazmakeltés

 

gasztroent.

általános seb.

urológia

szemészet

Vérpangás, daga­natok kezelése

epehólyag eltávolítás, kőtörés

daganat roncsolás

 

CO2

10,6 µm

CW vagy hosszú P

Precíz vágás

sebészet

Szöveteltávolítás, lézeres sebészet


Ajánlott irodalom:

[8.1.] Katzir , A.. Optical fibers in medicine. SPIE Optical Engineering Press . 1990.

[8.2.] Gáspár , Lajos és Kásler , Miklós. Laserek az orvosi gyakorlatban. Springer.