Tárgymutató

A

ablakozás, Véges impulzus válasz szűrők (FIR szűrők) tervezése ablakozással
ablakozási vizsgálatok, Simító ablakok
ablakozott jel, Ablakozási technika
alul mintavételezett jel, Alul-mintavételezés (Aliasing)
aluláteresztő szűrő, Egy ideális szűrő jellemzői
amplitúdó arány, Áttérés logaritmikus mértékegységekre
amplitúdó spektrum, Amplitúdó és fázis információ
analóg bemenet, Analóg bemenetek
analóg föld, Analóg föld
analóg frekvencia, Normalizált frekvencia
analóg kimenet, Analóg kimenetek
analóg-digitális átalakító, Analóg digitális (A/D) átalakítók
áram-feszültség átalakítók, Áram feszültség átalakító
áramló mennyiségek mérése, Áramló mennyiségek mérése
ARMA szűrő, Végtelen impulzus válasz (IIR) szűrők
aszimmetrikus földelt eltolt nullszintű jelforrás, Aszimmetrikus földelt eltolt nullszintű jelforrás
aszimmetrikus földelt jelforrás, Aszimmetrikus földelt jelforrás
aszimmetrikus földelt jelvevő áramkör, Aszimmetrikus földelt jelvevő
aszimmetrikus földfüggetlen jelforrás, Aszimmetrikus földfüggetlen jelforrás
aszimmetrikus földfüggetlen jelvevő áramkör, Aszimmetrikus földfüggetlen jelvevő
aszimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt jelvevő áramkör, Aszimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt jelvevő
átkódolás, Átkódolás és kódkonverzió
átlagolás, Átlagolás (Averaging)
átlagoló szűrő, Átlagoló szűrő
átmeneti ellenállás, Átmeneti ellenállás, átvezetés
átmeneti sáv, Átmeneti sáv
átvezetés, Átmeneti ellenállás, átvezetés
átviteli sáv ingadozása, Átviteli sáv ingadozása és vágási sáv csillapítása (ripple)
auto teljesítmény spektrum, Kereszt teljesítmény spektrum SAB(f) (Cross Power Spectrum)
auto-spektrum, Kereszt teljesítmény spektrum SAB(f) (Cross Power Spectrum)
autoregresszív mozgó átlag szűrő, Végtelen impulzus válasz (IIR) szűrők
azonos fázisú zavarjel, A zavarjelek típusai áramkörökben való megjelenési formájuk szerint
azonos fázisú zavarjel elnyomás, A zavarjelek típusai áramkörökben való megjelenési formájuk szerint

E

egyenfeszültségű zavarjel, A zavarjelek típusai, időbeni változásuk alapján
elektromágneses induktív zavarjel, Elektromágneses (induktív) zavarjel
elektrosztatikus kapacitív zavarjel, Elektrosztatikus (kapacitív) zavarjel
ellenfázisú zavarjel, A zavarjelek típusai áramkörökben való megjelenési formájuk szerint
elliptikus szűrő, Elliptikus szűrők
előreható együtthatók, Szűrő együtthatók
eltolási tételek, A Z transzformáció legfontosabb tulajdonságai
erősítés, Erősítés (Gain)
erősítő, Mintavevő tartó és erősítő
érzékelő átalakítók, Érzékelő átalakítók és jeleik
exponenciális ablak, Exponenciális ablak
exponenciális súlyozás, Súlyozás
exponenciális szűrő, Exponenciális szűrő

F

fázisjel előállítása, Fázis jel generálás
fázistolás, Amplitúdó és fázis információ
fehér zaj, Frekvencia átvitel mérése
felfutási idő, Egyszerű vizsgáló jelek
felüláteresztő szűrő, Egy ideális szűrő jellemzői
félvezetős ellenállás hőmérő, Félvezetős ellenállás hőmérő
félvezetős kimenet, Félvezetős kimenet (Solid State Relay)
félvezetős méréspont váltó, Félvezetős méréspont váltó
feszültség-frekvencia A/D átalakító, Feszültség frekvencia A/D átalakító
FET tranzisztor, CMOS áramköri bemenetek
FIR szűrő, Véges impulzus válasz (FIR) szűrők
flat top ablak, “Flat Top” ablak
fokozatos közelítésű A/D átalakító, Fokozatos közelítésű A/D átalakító
földelések, Földelések
földelt bemenet, Egy kimenetű jelek (Single-Ended Inputs)
fotodiódás galvanikus leválasztás , Fotodiódás optikai leválasztók
Fourier transzformáció, Fourier transzformáció, mint a DFT alapja
Fourier-tétel, A frekvencia és az időtartomány közötti különbségek
Frekvencia kimenetű D/A átalakító (PWM), Digitál-analóg konverterek
frekvencia tartománybeli megjelenítés, A frekvencia és az időtartomány közötti különbségek
frekvencia válasz, Egyszerű vizsgáló jelek
frekvencia válasz függvény, Frekvencia válasz függvény H(f)
fűrész jel, Egyszerű vizsgáló jelek

G

galvanikus leválasztás, Galvanikus leválasztás
Gauss-eloszlású zaj, Zavarjel generálás
gerjesztési jel, Egyszerű vizsgáló jelek
gyengeáramú teljesítmény föld, Gyengeáramú teljesítmény föld
gyors Fourier transzformáció, Diszkrét frekvencia analízis
gyors Fourier transzformáció (FFT), Gyors Fourier transzformáció alapjai (FFT= Fast Fourier Transformation)

H

Hamming ablak, Hamming ablak
Hanning ablak, Hanning ablak
három állapotú kimenet, Három állapotú kimenetek (Three State)
háromszög ablak, Háromszög ablak
háromszög jel, Egyszerű vizsgáló jelek
hasznos jel, Zavarjelek
Hilbert transzformáció, Visszhang észlelése
hőelem, Hőelemek
hőmérséklet mérése, Hőmérséklet mérés
homogén fehér zaj, Zavarjel generálás
hullámosság, Véges impulzus válasz szűrők (FIR szűrők) tervezése

K

kábelhajlításból származó hiba, Kábelhajlításból származó zavarjel
Kaiser-Bessel ablak, Kaiser-Bessel ablak
kapacitív csatolás, A csatolások típusai
kaszkád szűrés, Az IIR szűrés kaszkádképlete
kereszt teljesítmény spektrum, Kereszt teljesítmény spektrum SAB(f) (Cross Power Spectrum)
kettős meredekségű (integráló) A/D átalakító, Kettős meredekségű (integráló) A/D átalakító
kimenő jel késleltetés, Véges impulzus válasz (FIR) szűrők
koherencia függvény, Koherencia függvény K(f)
koherencia tényező, Koherencia függvény K(f)
konduktív csatolás, A csatolások típusai
konverzió, Átkódolás és kódkonverzió
konvolúció, Véges impulzus válasz (FIR) szűrők, Ablakozott jelek
közvetlen alakú szűrő, Az IIR szűrés kaszkádképlete

R

rádiófrekvenciás zavarjel, Rádiófrekvenciás zavarjel
RC szűrő, Egyszerű RC szűrő
rekurzív művelet, Szűrők osztályozása impulzusválaszuk alapján
rekurzív szűrő, Végtelen impulzus válasz (IIR) szűrők
relés bemenet, Relés érintkező bemenet
relés kimenet, Relés kimenet
relés méréspont váltó, Relés méréspont váltó
repülő kondenzátoros leválasztás, Repülő kondenzátoros leválasztás

S

sampling frequency, Frekvencia lépés a DFT minták között
sáváteresztő szűrő, Egy ideális szűrő jellemzői
sávvágó szűrő, Egy ideális szűrő jellemzői
SCXI, Small Computer Extended Interface (SCXI)
Shannon-féle mintavételi elv, A mintavételi frekvencia növelése az alul-mintavételezéselkerüléséhez
simító ablak fő szárny, Fő szárny
simító ablak kiválasztása, A megfelelő simító ablak kiválasztása
simító ablak oldal szárny, Oldalszárnyak
Simpson integrálás, Simpson integrálás
Solid State Relay, Félvezetős kimenet (Solid State Relay)
spektrális energia átszivárgás, Ablakozási technika
spektrum amplitúdója, Amplitúdó és fázis spektrumok kiszámítása
spektrum fázisa, Amplitúdó és fázis spektrumok kiszámítása
spektrum szóródás, Spektrális szóródás, Nem egész számú periódus mintavételezése, Ablakozott jelek
sugaras földelés, Digitális föld
súlyozás, Súlyozás
számított változók, Számított állapotváltozók képzése
széles sávú zavarjel, Frekvencia átvitel mérése
szimmetrikus földelt eltolt nullszintű jelforrás, Szimmetrikus földelt eltolt nullszintű jelforrás
szimmetrikus földelt jelforrás, Szimmetrikus földelt jelforrás
szimmetrikus földelt jelvevő áramkör, Szimmetrikus földelt jelvevő
szimmetrikus földfüggetlen jelforrás, Szimmetrikus földfüggetlen jelforrás
szimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt jelvevő áramkör, Szimmetrikus földfüggetlen védőárnyékolt jelvevő
szinusz hullám, Egyszerű vizsgáló jelek
szűrő átviteli sávja, Egy ideális szűrő jellemzői
szűrő együtthatók, Szűrő együtthatók
szűrő impulzus válasza, Impulzusválasz
szűrő késleltetés, Átmeneti függvény
szűrő vágási sávja, Egy ideális szűrő jellemzői

T

tápforrásból származó hiba, Tápforrásból származó zavarjel
tartó áramkör, Mintavevő tartó és erősítő
téglány integrálás, Téglány (Euler) integrálás
teljes harmonikus torzítás, Egyszerű vizsgáló jelek
teljesítmény arány, Áttérés logaritmikus mértékegységekre
teljesítmény spektrum, Teljesítmény Spektrum SAA(f)
termikus potenciál, Termikus potenciál (termoelem)
termisztor, Termisztor
több komparátoros A/D átalakító, Több komparátoros A/D átalakító
transzformátoros leválasztás, Transzformátoros leválasztás
tranziens zavarjel, A zavarjelek típusai, időbeni változásuk alapján
tranziens zavarjeleket, Villamos áramkörök be és kikapcsolásakor keletkező zavarjel
trapéz integrálás, Trapéz integrálás
triggerelt jel, Amplitúdó és fázis információ
TTL bemenet, TTL bemenet
TTL kimenet, TTL kimenetek

V

váltakozó feszültségű zavarjel, A zavarjelek típusai, időbeni változásuk alapján
változó frekvenciájú szinusz jel, Egyszerű vizsgáló jelek
védelmi föld, Védelmi föld
végérték tételek, A Z transzformáció legfontosabb tulajdonságai
véges impulzus válasz szűrő, Digitális szűrés, Szűrők osztályozása impulzusválaszuk alapján, Véges impulzus válasz (FIR) szűrők
végtelen impulzus válasz szűrő , Digitális szűrés, Szűrők osztályozása impulzusválaszuk alapján, Végtelen impulzus válasz (IIR) szűrők
vektoros átlagolás, Vektoros átlagolás
véletlenszerű periódikus zaj, Zavarjel generálás
visszacsatolásos A/D átalakító, D/A visszacsatolásos A/D átalakító
visszaható együtthatók, Szűrő együtthatók
visszhang észlelése, Visszhang észlelése
vizsgáló jel, Egyszerű vizsgáló jelek

Z

Z és Laplace transzformáció kapcsolata, A Z transzformáció legfontosabb tulajdonságai
Z transzformáció, A Z transzformáció
Z transzformáció tulajdonságai, A Z transzformáció legfontosabb tulajdonságai
Z transzformációs szabályok, A Z transzformáció
zaj jel, Zavarjelek