4. fejezet - Példák – Tipikus nyíltláncú robotkarok

Tartalom
4.1. Síkbeli könyök manipulátor
4.2. Hengeres robot
4.3. Gömbi csukló

A Denavit‑Hartenberg konvenció értelmében az egyetlen változó a θ szög, a további paraméterek állandók. Továbbá a melléklet folyamán a következő egyszerűsített jelölést alkalmazzuk, amely a robotikai szakkönyvekben általános alkalmazott rövidítés, azaz

 

c i = cos ( θ i ) , s i = sin ( θ i ) , c i j = cos ( θ i + θ j ) , és s i j = sin ( θ i + θ j ) .

 

4.1. Síkbeli könyök manipulátor

Ahogy az ábrán is látható, a síkbeli könyök manipulátor (angolul: planar elbow manipulator) két kartagból áll.

Síkbeli könyök manipulátor [1.]
4.1. ábra - Síkbeli könyök manipulátor [1.]


A csuklók z 0 , z 1 , z 2 tengelyei merőleges a lap síkjára, és kifelé mutatnak belőle. A manipulátor bázisát az { O 0 ; x 0 , y 0 , z 0 } koordináta rendszer jelzi. Fontos megjegyeznünk, hogy a koordináta rendszer felvétele során, a Denavit‑Hartenberg konvenciók értelmében a koordináta rendszer origóját, valamint a z 0 tengely irányát tudjuk megválasztani, az x 0 tengely iránya tetszőlegesen megválasztható, ezáltal az y 0 tengely iránya kiadódik. A további { O 1 ; x 1 , y 1 , z 1 } és { O 2 ; x 2 , y 2 , z 2 } koordináta rendszereket a Denavit‑Hartenberg konvenciók értelmében már definiálhatjuk.

A Denavit‑Hartenberg paramétereket az alábbi táblázatba foglaltuk össze

Kar

a i

α i

d i

θ i

1

a 1

0

0

θ 1

2

a 2

0

0

θ 2

Az { O 0 ; x 0 , y 0 , z 0 } koordináta rendszert az { O 1 ; x 1 , y 1 , z 1 } koordináta rendszerbe a 0 D 1 transzfomációs mátrixszal vihetjük át, azaz

 

D 0 1 = [ c 1 s 1 0 a 1 c 1 s 1 c 1 0 a 1 s 1 0 0 1 0 0 0 0 1 ] .

(4.1)

Az { O 1 ; x 1 , y 1 , z 1 } koordináta rendszert az { O 2 ; x 2 , y 2 , z 2 } koordináta rendszerbe az 1 D 2 transzformációs mátrixszal vihetjük át, azaz

 

D 1 2 = [ c 2 s 2 0 a 2 c 2 s 2 c 2 0 a 2 s 2 0 0 1 0 0 0 0 1 ]

(4.2)

Felhasználva a 0 D 1 és 1 D 2 transzformációs mátrixokat képezhetjük a 0 T 2 transzformációs mátrixot, amely a bázis koordináta rendszert átszámolja a végberendezés koordináta rendszerébe, azaz

 

0 T 2 = 0 D 1 1 D 2 ,

(4.3)

kifejtve

 

0 T 2 = [ c 12 s 12 0 a 1 c 1 + a 2 c 12 s 12 c 12 0 a 1 s 1 + a 2 s 12 0 0 1 0 0 0 0 1 ] .

(4.4)

Elemezve a 0 T 2 transzformációs mátrixot, vegyük észre, hogy a transzformációs mátrix (1,4) illetve a (2,4) eleme reprezentálja az O 2 origó x és y koordinátáit a bázis koordináta rendszerben leírva, azaz

 

x = a 1 c 1 + a 2 c 12 ,

(4.5)

 

y = a 1 s 1 + a 2 s 12 ,

(4.6)

amelyek továbbá a végberendezés koordinátái a bázis koordináta rendszerben. A 0 T 2 transzformációs mátrix forgatási része pedig az { O 2 ; x 2 , y 2 , z 2 } koordináta rendszer orientációját mutatja a bázis koordináta rendszerhez képest.

4.2. Hengeres robot

Ahogy az ábrán is látható, a hengeres robot (angolul: cylindrical robot) három kartagból áll.

Hengeres robot [1.]
4.2. ábra - Hengeres robot [1.]


Az O 0 origó az 1. csukló, talajhoz rögzített bázis koordinátarendszerének origója. A z 0 tengely az origón fut keresztül és a csuklóból kifelé mutat (ezen tengely körül forog az 1. csukó). Az x 0 tengely irány tetszőlegesen megválasztható, ami választásunk, hogy az x 0 tengely merőleges a lap síkjára. Ebben az esetben a θ 1 paraméter értéke zérus. Ezután az y 0 tengely iránya már kiadódik.

A második csukló transzlációt hajt végre. Ez esetben a z 0 és z 1 tengelyek egymással párhuzamosak és ugyanabba az irányba mutatnak. Ebben az esetben is az x 1 tengely iránya tetszőlegesen megválasztható, de célszerű az x 0 tengellyel párhuzamosan és az x 0 tengellyel azonos irányba felvenni. A Denavit‑Hartenberg konvenciók értelmében z 1 és z 2 tengelyek merőlegesek egymásra, valamint az O 2 origó a tengelyek metszéspontjában helyezkedik el. Az x 2 tengelyt párhuzamosnak választjuk az x 1 tengellyel, tehát ebben az esetben θ 2 paraméter értéke zérus. Végezetül a végberendezéshez rögzített koordináta rendszert alakítjuk ki, amelynek tengelyei párhuzamosak az { O 2 ; x 2 , y 2 , z 2 } koordináta rendszerrel, azonban a koordináta rendszer origója a végberendezés középpontjában található.

A Denavit‑Hartenberg paramétereket az alábbi táblázatba foglaltuk össze

Kar

a i

α i

d i

θ i

1

0

0

d 1

θ 1

2

0

-90

d 2

0

3

0

0

d 3

0

Az { O 0 ; x 0 , y 0 , z 0 } koordináta rendszert az { O 1 ; x 1 , y 1 , z 1 } koordináta rendszerbe a 0 D 1 transzfomációs mátrixszal vihetjük át, azaz

 

D 0 1 = [ c 1 s 1 0 0 s 1 c 1 0 0 0 0 1 d 1 0 0 0 1 ] .

(4.7)

Az { O 1 ; x 1 , y 1 , z 1 } koordináta rendszert az { O 2 ; x 2 , y 2 , z 2 } koordináta rendszerbe az 1 D 2 transzformációs mátrixszal vihetjük át, azaz

 

D 1 2 = [ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 d 2 0 0 0 1 ]

(4.8)

Az { O 2 ; x 2 , y 2 , z 2 } koordináta rendszert az { O 3 ; x 3 , y 3 , z 3 } koordináta rendszerbe az 2 D 3 transzformációs mátrixszal vihetjük át, azaz

 

D 2 3 = [ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 d 3 0 0 0 1 ]

(4.9)

Felhasználva a 0 D 1 , 1 D 2 és 2 D 3 transzformációs mátrixokat képezhetjük a 0 T 2 transzformációs mátrixot, amely a bázis koordináta rendszert átszámolja a végberendezés koordináta rendszerébe, azaz

 

0 T 3 = 0 D 1 1 D 2 2 D 3 ,

(4.10)

kifejtve

 

0 T 2 = [ c 1 0 s 1 s 1 d 3 s 1 0 c 1 c 1 d 3 0 1 0 d 1 + d 2 0 0 0 1 ] .

(4.11)

4.3. Gömbi csukló

Az alábbi ábrán egy gömbi csukló, vagy Euler csukló látható (angolul: spherical wrist).

Euler csukló [1.]
4.3. ábra - Euler csukló [1.]


A gömbi csukló esetén a z 3 , z 4 és z 5 tengelyek egy pontban metszik egymást, a 5. csukló koordinátarendszerének origójában. A Stanford manipulátor egy jó példája az ipari robotoknak, amely gömbi csuklóval rendelkezik. A Stanford manipulátor alapját egy RRP robot, vagy gömbkoordinátás robot képzi.

A Denavit‑Hartenberg paramétereket az alábbi táblázatba foglaltuk össze

Kar

a i

α i

d i

θ i

4

0

-90

0

θ 4

5

0

90

0

θ 5

6

0

0

d 6

θ 6

A gömbi csukló specialitása, hogy a θ 4 θ 5 θ 6 csuklóváltozók az Euler‑féle szögek, rendre φ , ϑ , és ψ az { O 3 ; x 3 , y 3 , z 3 } koordináta rendszerben kifejezve. A korábbiak értelmében az { O 3 ; x 3 , y 3 , z 3 } koordináta rendszert az { O 4 ; x 4 , y 4 , z 4 } koordináta rendszerbe a 3 D 4 transzfomációs mátrixszal vihetjük át, azaz

 

D 3 4 = [ c 4 0 s 4 0 s 4 0 c 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ] .

(4.12)

Az { O 4 ; x 4 , y 4 , z 4 } koordináta rendszert az { O 5 ; x 5 , y 5 , z 5 } koordináta rendszerbe az 4 D 5 transzformációs mátrixszal vihetjük át, azaz

 

D 4 5 = [ c 5 0 s 5 0 s 5 0 c 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ]

(4.13)

Az { O 5 ; x 5 , y 5 , z 5 } koordináta rendszert az { O 6 ; x 6 , y 6 , z 6 } koordináta rendszerbe az 5 D 6 transzformációs mátrixszal vihetjük át, azaz

 

D 5 6 = [ c 6 s 6 0 0 s 6 c 6 0 0 0 0 1 d 6 0 0 0 1 ]

(4.14)

Felhasználva a 3 D 4 , 4 D 5 és 5 D 6 transzformációs mátrixokat képezhetjük a 0 T 2 transzformációs mátrixot, amely a bázis koordináta rendszert átszámolja a végberendezés koordináta rendszerébe, azaz

 

3 T 6 = 3 D 4 4 D 5 5 D 6 ,

(4.15)

kifejtve

 

3 T 6 = [ c 4 c 5 c 6 s 4 s 6 c 4 c 5 s 6 s 4 c 6 c 4 s 5 c 4 s 5 d 6 s 4 c 5 c 6 + c 4 s 6 s 4 c 5 s 6 + c 4 c 6 s 4 s 5 s 4 s 5 d 6 s 5 c 6 s 5 s 6 c 5 c 5 d 6 0 0 0 1 ] .

(4.16)