Tárgymutató

A

abszolút hiba, Hibajelenségek közelítő módszerek esetén
Adams-Bashforth, Szemléletes megközelítés, Alapgondolat Taylor sor alkalmazására
Adams-Bashforth integrálás, Numerikus hibák
Adams-Bashforth integrátor, A jel integrálása idő szerint az adott mintavételi időpontban, Szemléletes megközelítés
Adams-Moulton, Szemléletes megközelítés
Adams-Moulton integrátor, A jel integrálása idő szerint az adott mintavételi időpontban, Szemléletes megközelítés
adatfolyam-programozás szabályai, Rendszerek digitális számítógépen történő futtatása
alapelemek összekapcsolása, Alapelemek összekapcsolása
alapelemek soros összekapcsolása, Alapelemek soros összekapcsolásából keletkező részrendszer
algebrai hurok, Átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása
állandósult állapotbeli erősítés, Átviteli függvény állandósult állapotbeli erősítése, Az impulzusátviteli függvény állandósult állapotbeli erősítése
állapotegyenlet, P vagy I jellegű, többtárolós SISO rendszer, Az állapottér módszer
állapotér modell, Az állapottér módszer
állapottér fázisváltozós alak, Fázisváltozós alak
állapottér irányíthatósági normálalak, Az irányíthatósági normálalak
állapottér modell, Az állapottér-leírási mód, Az állapottér modell Laplace-operátoros tartományban
állapottér módszer számítási blokkdiagram, Állapottér módszer számítási blokkdiagramjának meghatározása SISO rendszereknél
állapottér reprezentációk, Állapottér-leírás, állapottér-reprezentációk kapcsolata
alternáló sorok, Kiejtés
amplitúdó léptékezés, Amplitúdó–léptékezés
amplitúdó-léptékezés, Az analóg számítógép szerkezeti felépítése
analitikus megoldás, Integrálást vagy differenciálást alkalmazunk a differenciálegyenlet megoldásához
analóg számítógép, Analóg számítógép
analóg számítógép műveletek, Az analóg számítógép szerkezeti felépítése
analóg számítógép programozása, Az analóg számítógép programozása
analóg szimuláció, Analóg számítógép
arányos típusú tagok, Arányos típusú átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása PT1, PT2
átviteli függvény, Rendszerek leírása Laplace tartományban
átviteli függvény megvalósítása, Átviteli függvény megvalósítása
átviteli függvény polinomiális alakja, Polinomiális átviteli függvény
átviteli függvény zérus–pólus–erősítés (ZPK) alakja, Zérus-pólus-erősítés alakú átviteli függvény
átviteli mátrix, Átviteli mátrix {G(s)}

E

egyenletek kiszámíthatósági sorrendje, Alapelemek összekapcsolása
egylépéses formula, Az integrálformulák csoportosítása, Megoldás másodrendű Adams-Bashforth integrátorokkal, Hibabecslés módszerei, Változó lépésköz alkalmazhatósága, A különböző módszerek összehasonlítása
egytárolós arányos tag, Arányos típusú átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása PT1, PT2
egytárolós differenciáló tag, Differenciáló típusú átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása DT1, DT2
egytárolós integráló tag, Integráló típusú átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása IT1, IT2
együttható-potenciométer, Időfüggő jel szorzása konstanssal
előjel fordító kapcsolás, Negatív visszacsatolású műveleti erősítő
előrehaladó differencia, Előrehaladó differencia
előretartó-késleltető tag (Lead-Lag), Előretartó-késleltető tag (Lead–lag compensator) számítási blokkdiagramjának meghatározása
elosztott paraméterű rendszer, Rendszerleírási módok
elsőrendű tartószerv, Elsőrendű tartószerv
eltolás operátor, Előrehaladó differencia
energiatárolós rendszer, P vagy I jellegű, többtárolós SISO rendszer
erősítés, Műveleti erősítő
erősítési tényező, Negatív visszacsatolású műveleti erősítő
Euklidesz-féle algoritmus, A többszörös gyökök eltüntetése, Valós gyökök száma egy adott intervallumban
Euler integrátor, A jel integrálása idő szerint az adott mintavételi időpontban
Euler–módszer, Előrehaladó differencia
extrapolációs módszer, Szemléletes megközelítés, Megoldás másodrendű Adams-Bashforth integrátorokkal, Megoldás másodrendű Adams-Moulton integrátorokkal, Rezgő rendszer megoldása (Adams-Moulton integrátorokkal), Megoldás másodrendű prediktor – korrektor módszerrel, Megoldás másodrendű vegyes módszerrel

I

ideális műveleti erősítő, Műveleti erősítő
idő szerinti differenciálhányados, Numerikus hibák
idő szerinti integrálás, Numerikus hibák
időbeni késleltetés, Időbeni késleltetés megvalósítása mintavételes rendszerekben
időléptékezés, Az analóg számítógép szerkezeti felépítése, Időléptékezés
impulzusátviteli függvény, Folytonos rendszerek szimulációja digitális számítógéppel, Impulzusátviteli függvény és a mintavételes állapottér leírási mód, Impulzusátviteli függvény
impulzusátviteli függvény z negatív hatványaival, Impulzusátviteli függvény z negatív hatványaival G(z-1)
impulzusátviteli függvény z pozitív hatványaival, Impulzusátviteli függvény z pozitív hatványaival G(z)
integráló típusú tag, Integráló típusú átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása IT1, IT2
integrátor, Jel integrálása idő szerint
integrátor jelölése, Jel integrálása idő szerint
interpolációs formula, Szemléletes megközelítés, Megoldás másodrendű Adams-Bashforth integrátorokkal, Megoldás másodrendű Adams-Moulton integrátorokkal, Megoldás másodrendű prediktor – korrektor módszerrel, Rezgő rendszer megoldása (másodrendű prediktor – korrektor módszerrel), Megoldás másodrendű vegyes módszerrel, A különböző módszerek összehasonlítása
inverz mátrix, Lineáris egyenletrendszer – Gauss elimináció, Mátrix invertálás
inverz Z–transzformáció, Táblázatból való visszakereséssel
iteráció, Intervallum-felezés, Iteráció, Lineáris egyenletrendszer – Gauss elimináció, Lineáris egyenletrendszer – iteráció, Egyszerű iteráció, Az érintőmódszer általánosítása

K

kanonikus alakú állapottér modell előállítása, Kanonikus alakú állapottér modell előállítása
képlethiba, Hibajelenségek közelítő módszerek esetén
kerekítési hiba, Hibajelenségek közelítő módszerek esetén
kéttárolós arányos tag, Arányos típusú átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása PT1, PT2
kéttárolós differenciáló tag, Differenciáló típusú átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása DT1, DT2
kéttárolós integráló tag, Integráló típusú átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása IT1, IT2
kezdeti érték, A jel integrálása idő szerint az adott mintavételi időpontban, Időbeni eltolást végző elem (shift művelet) megvalósítása mintavételes rendszerekben
kicsatolási egyenlet, P vagy I jellegű, többtárolós SISO rendszer, Az állapottér módszer
kiegyszerűsödés, Hibajelenségek közelítő módszerek esetén, Kiegyszerűsödés, Kiejtés
kiegyszerűsödés jelensége, Numerikus hibák
kiejtés, Hibajelenségek közelítő módszerek esetén, Kiejtés
kimeneti impedancia, Műveleti erősítő
komplex gyöktényező, Gyökök keresése közelítő módszerrel
koncentrált paraméterű rendszer, Rendszerleírási módok
konvergencia feltétel, Iteráció, Lineáris egyenletrendszer – iteráció, Egyszerű iteráció
konvergencia sebesség, Érintőmódszer (Newton-Raphson módszer)
korrektor, Megoldás másodrendű prediktor – korrektor módszerrel, Hibabecslés módszerei
közvetlen programozás, Impulzusátviteli függvény megvalósítása közvetlen programozással
közvetlen programozású rendszer, Átviteli függvény megvalósítása közvetlen programozással

M

M programozás, Impulzusátviteli függvény megvalósítása M programozással
M-programozási alakú rendszer, Átviteli függvény megvalósítása M-programozással
MacLaurin sor, Kiejtés
megfigyelhetőségi normálalak, A megfigyelhetőségi normálalak
megoldás differenciálással, Integrálást vagy differenciálást alkalmazunk a differenciálegyenlet megoldásához
megoldás integrálással, Integrálást vagy differenciálást alkalmazunk a differenciálegyenlet megoldásához
MIMO, Rendszerleírási módok, Több bemenetű és több kimenetű rendszerek (MIMO) leírása
MIMO rendszer, A MIMO rendszer
mintavételes állapottér mátrixok, Az impulzusátviteli függvény meghatározása mintavételes állapottér mátrixok segítségével
mintavételes állapottér modell, Folytonos rendszerek szimulációja digitális számítógéppel
mintavételes jel kezdeti érték tétele, A Z–transzformáció tulajdonságai
mintavételes jel végérték tétele, A Z–transzformáció tulajdonságai
mintavételes rendszer, A különböző módszerek összehasonlítása
mintavételes rendszer transzformációk, Az impulzusátviteli függvény állandósult állapotbeli erősítése
mintavételes rendszerek alapelemei, Mintavételes rendszerek alapelemei
mintavételezés időtartama, A folytonos bemeneti jelek mintavételezése
mintavételezett jelek Z transzformációja, Mintavételezett jelek Z-transzformációja
mintavételi idő, Rendszerek digitális számítógépen történő futtatása
MISO rendszer, A MISO rendszer
modális kanonikus alak, A modális alak

S

sávszélesség, Műveleti erősítő
Shannon-tétel, A folytonos bemeneti jelek mintavételezése
shift művelet, Időbeni eltolást végző elem (shift művelet) megvalósítása mintavételes rendszerekben
shift regiszter, Mintavételes rendszerek alapelemei
SIMO rendszer, A SIMO rendszer
Simpson formula, Simpson formula, Negyedrendű Runge‑Kutta, Az integrálformulák csoportosítása
SISO, Rendszerleírási módok
SISO rendszer, A SISO rendszer
soros kapcsolású alapelemek, Az impulzusátviteli függvény megvalósítása soros kapcsolású alapelemekkel
soros kapcsolású részrendszerek, Átviteli függvény számítási blokkdiagramja soros kapcsolású részelemekkel
ss2tf, ss2tf: transzformáció állapottér modell alakból, polinomiális alakú átviteli függvény alakba, Impulzusátviteli függvény transzformációja állapottér modell alakból polinomiális alakba
ss2zp, ss2zp: átalakítás állapottér modellből zérus-pólus-erősítés alakú átviteli függvénybe
ss_to_tf, ss2tf: transzformáció állapottér modell alakból, polinomiális alakú átviteli függvény alakba
ss_to_zpk, Állapottér modell alakú impulzusátviteli függvény átalakítása zérus-pólus-erősítés alakúvá
Sturm lánc, Gyökkereső algoritmusok polinomok esetében
Sturm-, Valós gyökök száma egy adott intervallumban
súlyfüggvény, Impulzusátviteli függvény
számábrázolás, Hibajelenségek közelítő módszerek esetén, Mátrix invertálás
számítás végértéke, Rendszerek digitális számítógépen történő futtatása
számítási blokkdiagram, Átviteli függvények számítási blokkdiagramjának meghatározása, Rendszerek digitális számítógépen történő futtatása
szingularitás, Lineáris egyenletrendszer – Gauss elimináció, Lineáris egyenletrendszer – iteráció
szorzás konstans értékkel, Időfüggő jel szorzása konstanssal