Irodalomjegyzék

[1.] Karátsony, János. Numerikus funkcionálanalízis. Available [Online] : http://www.cs.elte.hu/applanal/preprints/nfa.pdf. 2010.

[2.] Gáspár, I. és Bojtár, Z.. Available [Online]: http://www.epito.bme.hu/me/htdocs/oktatas/oktatas.php. 2013.

[3.] Bajcsai, P.. Numerikus analízis. Budapest. Tankönyvkiadó . 1969.

[4.] Páczelt, István, Nándori, Frigyes, Sárközi, László, Szabó, Tamás, Dluhi, Kornél, és Baksa, Attila. A VÉGESELEMES MODELLEZÉS KONTINUUMMECHANIKAI ALAPJAI (Szakmérnöki jegyzet). Available [Online]: http://www.mech.uni-miskolc.hu/~abaksa/education/notes/VEM-HEFOP-2006.pdf.

[5.] Váradi, Károly és Horváth, Imre. Gépészeti tervezést támogató technológiák. Budapest. Műegyetemi Kiadó . 2008.

[6.] Kohnke, Peter. Ansys, Theory Reference, R5.6. ANSYS, Inc.. Southpointe . 1994.

[7.] Váradi, Károly és Molnár, László. CAD alapjai. www.tankonyvtar.hu. 2009.

[8.] Available [Online]: [http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design]. Hozzáférés dátuma: 2014.

[9.] Várady, Tamás. 3D-s számítógépes geometria. Available [Online]: http://cg.iit.bme.hu/portal/content/3d-s-szamitogepes-geometria. 2010.

[10.] Kosztyán, Zsolt Tibor. 3D tervezés (előadásjegyzet).

[11.] SolidWorks Help.

[12.] Madenci, E. és Guven, I.. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS. The University of Arizona: Springer. 2006.

[13.] Available [Online]: http://deust.wordpress.com/2013/04/23/meshing-methods-ansys-meshing.

[14.] Váradi, Károly. Szerkezetanalízis, (Előadásjegyzet).

[15.] Bojtár, Imre és Gáspár, Zsolt. A végeselemmódszer matematikai alapjai. BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék. Budapest . 2009.

[16.] Ho-Le, K.. Finite element mesh generation methods: a review and classification. Computer-aided design. kötet20 szám1. pp. 27-38. 1988.

[17.] Cho, W. és Patrikalakis, N. M.. COMPUTATIONAL GEOMETRY. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. 2003.

[18.] Schneiders, R.. Algorithms for Quadrilateral and Hexahedral Mesh Generation. Germany:MAGMA Gießereitechnologie GmbH..

[19.] Thompson, J. E., Warsi, Z., és Mastin, C. W.. Numerical Grid Generation, Foundations and Applications, http://www.hpc.msstate.edu/publications/gridbook/chap02.php.

[20.] Nonlinear Finite Element Analysis of Elastomers http://www.mscsoftware.com/sites/default/files/white-paper-nonlinear-fea-elastomers.pdf. MSC.Software.

[21.] Bojtár, Imre. Mechanikai anyagmodellek, (előadásvázlat). BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék. Budapest . 2010.

[22.] Kurutzné Kovács, M B. I.. Szilárdságtan Előadások Vázlata. 2006.

[23.] Available [Online]: http://en.wikipedia.org/wiki/Bingham_plastic.

[24.] Kovács, Ádám. VÉGESELEM-MÓDSZER. Typotex Kiadó. 2011.

[25.] Muttnyánszky, Ádám. Szilárdságtan. Műszaki könyvkiadó. Budapest . 1981.

[26.] Szalai, József. A faanyag és faalapú anyagok anizotróp rugalmasság- és szilárdságtana. Erdészeti És Faipari Egyetem. Sopron . 1994.

[27.] Bodor, Géza és Vas, László Mihály. Polimer Anyagszerkezettan. Műegyetemi Kiadó. Budapest . pp. 168-178. és 230-238.. 1999.

[28.] Thamm, Frigyes. Műanyagok szilárdságtana. BME. Budapest . 1988.

[29.] Imaoka, S.. Analyzing Viscoelastic Materials. ANSYS Advantage. Volume II, Issue 4. 2008.

[30.] Tombácz, Etelka. Reológia (előadás vázlat).

[31.] Mitsoulis, E.. FLOWS OF VISCOPLASTIC MATERIALS: MODELS AND COMPUTATIONSE. Rheology Reviews. pp. 135 - 178.. 2007.

[32.] Bojtár, Imre. Mechanika MSc. (Előadásvázlat). BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék. Budapest . 2010.

[33.] Butz, T. és von Stryk, O.. Modelling and Simulation of Rheological Fluid Devices. Sonderforschungsbereich. kötet438.

[34.] M., László. Szilikon anyagú finommechanikai elemek és szerkezetek modellezése, PhD értekezés. Budapest . 2001.

[35.] Abaqus help. Dassault Systemes, Available [Online]: http://abaqus.me.chalmers.se/v6.8/books/usb/default.htm. Hozzáférés dátuma: 2013.

[36.] B., Nándor. Elasztomer anyagok és csúszótömítések súrlódása és kopása, PhD értekezés. Budapest . 2011.

[37.] Available [Online]: http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material.

[38.] Ogden, R. W.. Non-linear Elastic Deformations. GB: Ellis Horwood Ltd. pp. 220-222.. 1984.

[39.] Sályi, István. Pattantyús II. Gépész- és villamosmérnökök kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó. Budapest . 1961.

[40.] Fodor, György. Elméleti elektrotechnika I. Tankönyvkiadó. Budapest . 1970.

[41.] Available [Online]: http://info.ee.surrey.ac.uk/Workshop/advice/coils/mu/.

[42.] Bojtos, A. és Huba, A.. Electrical Properties of Conductive Silicone Rubber. IX International PhD Workshop, OWD’2007. 20–23 October 2007.

[43.] Páczelt, István, Szabó, Tamás, és Baksa, Attila. A végeselem-módszer alapjai. 2007.

[44.] Ruiz, M. J. G.. Thermal Analysis, Incluye material propiedad de ANSYS, Inc. Available [Online]: http://mecanica.eafit.edu.co/~mgarcia/diplomadoDM/termal/thermal.pdf.

[45.] Bojtár, Imre és Gáspár, Zsolt. Nemlineáris végeselemek.

[46.] Dr. Nagy, Zoltán. Kontinuumok rezgése, hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata. ELTE.

[47.] Budó, Ágoston. Kísérleti fizika, II. kötet. Elektromosságtan és mágnesességtan. Tankönyvkiadó. Budapest . 1991.

[48.] Gróf, Gyula. Hőközlés. Budapest . 1999.

[49.] Makhult, M.. Gumirugók. Műszaki Könyvkiadó. Budapest . 1963.