4. fejezet - Lengéscsillapítás

Tartalom
4.1. A gépjárművek lengéscsillapítóinak feladata és műszaki jellemzői
4.2. Egy és kétcsöves hidraulikus lengéscsillapítók
4.3. Lengéscsillapító karakterisztikák
4.4. 4. Elektronikusan változtatható karakterisztikájú lengéscsillapító
4.4.1. Az elektronikusan változtatott lengéscsillapítóknál alkalmazott érzékelők összefoglalása
4.4.2. Gyorsulás érzékelő
4.4.3. A lengéscsillapító karakterisztikáját beállító elektronika
4.5. CDC lengéscsillapító (continous damping control)
4.5.1. CDC2e lengéscsillapító
4.5.2. Együttműködés a CDC és az ESP között
4.5.3. A CDC előnyei folyamatosan élvezhetők
4.5.4. A Skyhook szabályozásnak megfelelő lengéscsillapító karakterisztika
4.5.5. A lengéscsillapító karakterisztika elektromos változtatása
4.5.5.1. A lengéscsillapító belsejébe szerelt elektromágneses szeleppel
4.5.5.2. A lengéscsillapító csövén kívül elhelyezett elektromágneses szeleppel
4.5.6. Alkalmazási példák személygépkocsinál és autóbusznál
4.6. PDC lengéscsillapító
4.7. Magneto-rheologiai lengéscsillapítás
4.7.1. Audi TT Magnetic Ride
4.7.2. Mágneses erőtér hatása a lengéscsillapítóra
4.7.3. Az EDC elektronikus rendszere

A futómű egyik fontos eleme a lengéscsillapító

A futómű a gépkocsi és az útfelület között létesít kapcsolatot, melynek egyik fontos eleme a lengéscsillapító. A gépkocsira ható külső erők és nyomatékainak hatását a gumiabroncsok felfekvő felületei és az útfelület között ébredő reakcióerők adják át az útfelületnek. Ebben a feladatban fontos szeret játszanak a lengéscsillapítók. Elsősorban a függőleges irányú erők átadásában vesznek részt.

4.1. A gépjárművek lengéscsillapítóinak feladata és műszaki jellemzői

Menet közben az útegyenetlenségek által a kerekeknél gerjesztett periodikus lengő mozgás energiáját lengéscsillapító alakítja át hőenergiává. Ennek köszönhetően a kerékterhelés dinamikus változása gyorsabban lecseng, egyenletesebb lehet a gumiabroncs és a kerekek között az útfelület síkjában átvihető erő. Ezért a lengéscsillapító fontos szerepet tölt be a közlekedésbiztonság területén.

A kocsiszekrény és a kerék lengései lengéscsillapító nélkül és lengéscsillapítóval.
4.1. ábra - A kocsiszekrény és a kerék lengései lengéscsillapító nélkül és lengéscsillapítóval.


Ki- és berugózáskor egy azonos mértékű energiaátalakítás súrlódással is megvalósítható lenne. Régebben, az autózás kezdetén alkalmaztak is ilyen lengéscsillapítókat. Ezek csillapítása azonban nem sebességfüggő, és a másik hátránya az, hogy keményebbé teszi a rugókarakterisztikát. Nem felel meg a jelenlegi menetkényelmi szempontoknak.

A másik fontos szempont az, hogy az ellentétes mozgásirányokban (be-, és kirugózáskor) célszerű, ha különböző erősségű csillapítást valósítanak meg. Ez hidraulikus munkaközeggel, sebesség függő áramlási ellenállással, különböző hatású szelepekkel érhető el. Ezért tehát a gépjárműveknél elsősorban teleszkóp szerűen kialakított, hidraulikus lengéscsillapítókat alkalmaznak. Ezt a kerék és a felépítmény közé szerelik be, rugalmas rezgés-, és zajcsillapító elemmel (gumi betétekkel) kiegészítve. A futóműbe szerelt úgynevezett „hord rugót” és a lengéscsillapítót össze kell hangolni egymással.

 • Ha például túl kicsi a csillapítás, nem lesz megfelelő a kerekek tapadása az útfelületen, mert erőteljesen változik a dinamikus kerékterhelés. A szükségesnél kisebb csillapításnál, (lágy lengéscsillapító) a felépítmény függőleges gyorsulása növekszik, a futóműnél az amplitúdó kissé csökken a dinamikus kerékterhelés változás növekszik.

 • Amennyiben a szükségesnél nagyobb a csillapítás a felépítmény függőleges gyorsulása csökken, a futóműnél a gyorsulás pedig növekszik, a dinamikus kerékterhelés változás csökkenni fog.

4.2. Egy és kétcsöves hidraulikus lengéscsillapítók

A lengéscsillapító csőben a dugattyú alatti és feletti folyadék mennyisége a dugattyúrúd térfogatával eltér egymástól. Ennek kiegyenlítését egy rugalmas gázpárna bízzák, melyet a lengéscsillapító belsejében alakítanak ki. Kedvezőtlen azonban, ha működés közben a gáz és a folyadék buborékok formájában egymással keveredik, mert csökken a csillapítás és növekszik a kavitáció veszélye.

A gáz- és a folyadék terek szétválasztása szempontjából a következő lengéscsillapító változatokat különböztethetjük meg:

 • egycsöves lengéscsillapítók

  Ez a változat a működés közben képződő hőt gyorsabban és közvetlenebbül át tudja adni a környezetnek, de a gáz és a folyadék tér szétválasztásához a két közeget egymástól szétválasztó dugattyút kell beszerelni. A nagyobb igénybevételű sport lengéscsillapítók általában egycsövesek,ezért kedvezőbb lesz a hűlése.

 • kétcsöves lengéscsillapítók

  Ennél a változatnál a gáz tér a két cső közé kerül, jól elkülönül a folyadéktól. Ez hatékonyan csökkenti a habképződés veszélyét. Az a hátránya viszont, hogy rosszabb a hőátadási tulajdonsága.

Egycsöves gáztöltésű lengéscsillapító be-, és kirugózás közben.
4.2. ábra - Egycsöves gáztöltésű lengéscsillapító be-, és kirugózás közben.


Kétcsöves gáztöltésű lengéscsillapító be-, és kirugózás közben.
4.3. ábra - Kétcsöves gáztöltésű lengéscsillapító be-, és kirugózás közben.


Mindkét változatnál túlnyomást is szoktak alkalmazni, ami tovább csökkenti a buborékképződés veszélyét és a kavitáció lehetőségét.

4.3. Lengéscsillapító karakterisztikák

A lengéscsillapítóknál két tényező határozza meg a csillapítási karakterisztikát.

 • Egyrészt a dugattyúba szerelt a szelepekben, illetve furataiban létrejövő fojtás.

 • Másrészt a bizonyos előfeszítésű rugók elmozdulásakor kinyíló furatok által képviselt fojtás. Ez utóbbi egy bizonyos nyomásnál intenzívebb áramlást tesz lehetővé. Ilyen kialakítható a dugattyúban, de készülhet fenékszelepként is a külső és a belső cső között a kétcsöves lengéscsillapítónál.

Ezen két csillapítási lehetőség egymással történő összehangolásával különböző lengéscsillapító karakterisztikák valósíthatók meg.

A berugózási és a kirugózási karakterisztika egymástól jelentősen eltérnek

Általánosságban elmondható, hogy hozzávetőleg 30-50%-a a berugózási, a kirugózásinak. Berugózásnál kisebb-, kirugózásnál nagyobb a csillapító erőt valósítanak meg a különböző hidraulikus szelepekkel.

Így ha az útegyenetlenség kiemelkedik a síkból, berugózáskor a kocsiszekrényt kisebb ütés éri, illetve mérsékeltebb lesz a kerék gyorsulása, csökkentett lesz a felépítmény gyorsulása is.

Ha pedig gödörbe fut a kerék, nem fog egészen az úthiba legalsó pontjáig elmozdulni, ahonnan ismét gyorsulhat visszafelé. A lengéscsillapító karakterisztikája egyrészt a menetkomfortot, másrészt pedig a kerékterhelés dinamikus változását befolyásolja és ezzel a biztonságos közlekedést.

A kerék mozgása normál haladáskor és a különböző útegyenetlenségeknél.
4.4. ábra - A kerék mozgása normál haladáskor és a különböző útegyenetlenségeknél.


Változtatható lengéscsillapító karakterisztika:

Amikor egy gépkocsinál fixen előre meghatározzák a csillapítási tényezőt, ez minden esetben kompromisszumot jelent a komfort és a menetbiztonság között.

Sokkal kedvezőbb a változtatható csillapítási karakterisztika. Ez megvalósítható egyszerű módon egy változó keresztmetszetű megkerülő csatornával a dugattyú löket függvényében. Évtizedekkel korábban alkalmaztak gombnyomásra változtatható csillapítású lengéscsillapítókat is, de a változtatás a vezetőre volt bízva. Sokkal hatékonyabb, ha a csillapítást az érzékelők jelei alapján automatikusan állítja be az elektronika. A memóriában tárolt referencia értékekkel összehasonlítja a mért értékeket és ez alapján adja ki a parancsokat a beavatkozó egységnek. Ez a beavatkozás már a vezetőtől függetlenül, automatikusan fog bekövetkezni.

A lengés lecsengésének gyorsasága alapján megkülönböztetünk egymástól:

- lágy lengéscsillapítót, melynél csak lassan csökken a lengés amplitúdója

- kemény lengéscsillapítót, melynél gyorsan csökken a lengés amplitúdója

A lágy és a kemény csillapításnál a lengés lecsengése.
4.5. ábra - A lágy és a kemény csillapításnál a lengés lecsengése.


A lágy csillapítás komfortos utazást biztosít. A kemény csillapítás inkább a közlekedésbiztonságot szolgála.

A lengéscsillapító karakterisztikája ki-,és berugózáskor a löket függvényében.
4.6. ábra - A lengéscsillapító karakterisztikája ki-,és berugózáskor a löket függvényében.


Csak az elektronikusan változtatható adaptív, a menetviszonyokhoz folyamatosan alkalmazkodó csillapítás oldhatja fel a menetkomfort és a biztonság közötti ellentmondást.

Gyakran alkalmazzák a szemi-aktív szabályozást, melynél a csillapítási tényező a gépkocsi sebességétől függ.

A lengéscsillapító karakterisztikája ki-, és berugózáskor a dugattyúsebesség függvényében.
4.7. ábra - A lengéscsillapító karakterisztikája ki-, és berugózáskor a dugattyúsebesség függvényében.


4.4. 4. Elektronikusan változtatható karakterisztikájú lengéscsillapító

A szokásosnál keményebb csillapítás ugyan rontja a menetkomfortot, de biztonságosabb vele az autózás. Komfortosabban mindig csak a biztonság rovására lehet autózni. Az igényesebb gépkocsiknál ezt az ellentmondást aktív elektronikus rendszerrel oldják fel. Az érzékelők jelei alapján az elektronika felismeri a veszélyes menetállapotot és ilyenkor keményebb csillapítást valósít meg.

A kocsiszekrényen tapasztalható menetdinamikai jelenségek:

 • Rossz úton elöl és hátul váltakozva ható függőleges gyorsulások miatt a gépkocsi karosszériája hullámzó mozgást végez.

 • Hosszirányú gyorsulás, vagy lassulás hatására a gépkocsi úgynevezett bólintó mozgást végez, fékezésnél a hátulja felemelkedik, az eleje pedig lesüllyed.

 • Keresztirányú gyorsulás hatására a kocsiszekrény egyik, vagy másik irányban megbillen.

Ezek, az előzőekben összefoglalt nem kívánatos jelenségek automatikusan csökkenthetők, vagy akár teljesen kiküszöbölhetők elektronikus rendszerek alkalmazása révén, mely adaptív módon, automatikusan változtatja a csillapítási tényezőt.

4.4.1. Az elektronikusan változtatott lengéscsillapítóknál alkalmazott érzékelők összefoglalása

 • Menetsebesség érzékelő régebbi személygépkocsiknál a sebességváltóra szerelt jeladó, újabban az ABS kerékfordulatszám érzékelő jele használatos, mely a CAN hálózaton keresztül érkezik.

 • Gyorsulás érzékelők. Ezeket a lengéscsillapítókon és a kocsiszekrényen is el szoktak helyezni.

 • Karosszéria magasság érzékelő (elmozdulás érzékelő), újabban induktív változatot alkalmaznak.

 • Információk a motormenedzsment rendszertől (motorelektronikától)

  pillangószelep helyzet, és elmozdulási sebesség

 • Kormánykerék elfordítás érzékelő

  az elfordítás iránya, szöghelyzet, szögsebesség, és szöggyorsulás a fontosabb bemeneti információk.

 • Kézi kapcsoló, melyet a műszerfalon helyeznek el. Ennek segítségével a gépkocsivezető választhatja a vezetési stílust, mely lehet:

  "Komfortos, vagy AUTOMATIKUS" fokozat és,

  "SPORT" fokozat.

4.4.2. Gyorsulás érzékelő

A kapacitív elven működő gyorsulás érzékelő

 • kocsiszekrény gyorsulását mérik:

  • a menet irányban,

  • arra merőlegesen és

  • a futóművek közelében függőleges irányban szerelik fel.

 • a kerekek gyorsulását a lengéscsillapítóra felszerelt érzékelők mérik.

Az érzékelők szerkezeti kialakítása általában azonos, de méréshatáruk és érzékenységük jelentősen eltér egymástól. A kerekeknél alkalmazottaknak a méréshatára például tízszerese a kocsiszekrényre szereltekének. A kocsiszekrénynél általában 1,0 – 1,5 g közötti, a lengéscsillapítónál 1 – 15 g közötti változatot használnak.

Az érzékelő belsejében egy rugólapra szerelik fel az „m” tömeget, mely nyugalmi helyzetben előre meghatározott távolságban van a két szélső álló fegyverzettől. A d1 és a d2 távolságok egy – egy kapacitást határoznak meg. Amikor az érzékelőre gyorsulás hat a tömeg a rugó ellenében elmozdul és emiatt mindét kondenzátor kapacitása megváltozik. Ez alapján méri az elektronika a pillanatnyilag ható gyorsulást.

A futóműveknél alkalmazott kapacitív gyorsulás érzékelő működési elve.
4.8. ábra - A futóműveknél alkalmazott kapacitív gyorsulás érzékelő működési elve.


4.4.3. A lengéscsillapító karakterisztikáját beállító elektronika

A környezeti behatásokkal szemben védetten, többnyire alumínium dobozba a kocsiszekrénybe szerelik be. Általában az első utas ülés lábterében, vagy alatta helyezik el. Az elektromos hálózat sokpólusú csatlakozóval létesít kapcsolatot az elektronikával. A működéshez szükséges tápfeszültséget a gyújtás bekapcsolása után kapja meg.

Az öndiagnosztikát a gyújtás bekapcsolásakor az elektronika néhány másodperc alatt elvégzi. Ez a teljes elektronikusan változtatható lengéscsillapító rendszer elektromos hálózatára vonatkozik. Ez idő alatt az ellenőrzőlámpa folyamatosan világít, ha a rendszerben nincs elektromos hiba, kialszik a lámpa. Meghibásodott áramköri elem esetén az ellenőrzőlámpa villog. A hiba jellegétől függően szükségállapotban is működhet a rendszer, melyet elsősorban a gépkocsi sebessége befolyásol.

Például, ha karosszéria magasság érzékelője hibásodott meg és a gépkocsi sebessége kisebb 100 km/h-nál a normál csillapítási karakterisztika valósul meg. Ha nagyobb a sebesség, mint a küszöbérték (100 km/h), akkor az úgynevezett „szükség működés” aktiválódik és az elektronika automatikusan sport üzemmódba kapcsol.

A diagnosztikai áramkör általában az alábbi részegységek állapotát figyeli:

 • állítómotorok,

 • kormánykerék elfordítás érzékelő,

 • kocsiszekrény magasság érzékelő,

 • sebesség érzékelő,

 • pillangószelep helyzet érzékelő,

 • elektronika.

A diagnosztikai áramkör azon kívül, hogy a meghibásodott részegység kódját megjegyzi, további két információt rendel hozzá:

 • a kilométer számláló állása,

 • a gépkocsi sebessége a hiba bekövetkezésekor.

Az elektronikus rendszer lehetővé teszi:

 • az elektronika azonosítását,

 • a működési paraméterek mérését,

 • az állítómotor működésének ellenőrzését,

 • országúti vizsgálatot.

4.3 A lengéscsillapító beavatkozó egysége i

 • lengéscsillapítóra szelepet állító motorok, elektromágnesek.

 • ellenőrzőlámpa a műszerfalon

 • diagnosztikai csatlakozó (EOBD)

Légrugós szintállítás és elektronikusan változtatható lengéscsillapítási rendszer egyik lehetséges változata.
4.9. ábra - Légrugós szintállítás és elektronikusan változtatható lengéscsillapítási rendszer egyik lehetséges változata.


4.5. CDC lengéscsillapító (continous damping control)

A ZF Sachs elektronikusan szabályozott lengéscsillapító rendszerét 1997-ben mutatták be. Először az Audi A8-ba, ezt követően a Ferrari Maranello-ba építették be. A közelmúltban megjelent már a középosztályban is és 2004-től a kompakt osztályban is találkozhatunk vele. Például az Opel több típusában is alkalmazzák, mint extra tartozékot. Normál körülmények között növeli a komfortot, veszélyes helyzetekben pedig a biztonságot. Skyhook szabályzási algoritmusnak nevezik azt a programot, amelyet a ZF Sachs fejlesztett ki a lengéscsillapító karakterisztika beállítására.

A lengéscsillapítónak ezt a változatát elsősorban az alsó középosztályban alkalmazzák. A rövidítés a „continous damping control” angol elnevezésből származik, ami folyamatosan ellenőrzött lengéscsillapításnak nevezhető magyarul.

A CDC előnye a hagyományos lengéscsillapítóval szemben, hogy nem csak egy előre definiált csillapítási jelleggörbéje van, mely macskaköves úton, lassú menetben is ugyanazt a csillapítást adja, mint gyorsan haladva kanyarodáskor. A CDC minden menethelyzetben a legmegfelelőbb csillapítást állítja be. Ez elektronikusan szabályozható arányos működésű elektromágneses szeleppel válik lehetővé. Ez a lengéscsillapító csőben az olaj áramlását kisebb, vagy nagyobb értékre állítja be. Ha csökken az olaj áramlása a lengéscsillapító keményebb lesz, ha nagyobb lesz az olaj térfogatáram a lengéscsillapító lágyabb karakterisztikájú lesz.

Haszonjármű CDC lengéscsillapítóval.

1- CDC lengéscsillapító, 2 – A kocsiszekrényre szerelt gyorsulás érzékelő, 3 – A kerék közelében elhelyezett gyorsulás érzékelő, 4 – CDC szelep a lengéscsillapítón 5 – Működtető elektronika

4.10. ábra - Haszonjármű CDC lengéscsillapítóval.


Ilyen lengéscsillapító változatokat már évtizedek óta alkalmaznak, de világviszonylatban is újnak számít az olyan elektronikus futómű technika, mely intelligens kapcsolatban van a gépkocsi más elektronikus rendszereivel is. ZF Sachs az „Active Roll Stabilization” ARS, a CDC és a CDC2e rendszereket gyártja és ajánlja az autógyáraknak.

Az utóbbit a BMW 7-es sorozatában alkalmazzák. Az elektronikusan szabályozható, arányos működésű szeleppel az olaj átáramlása folyamatosan állítható kirugózáskor és berugózáskor egyaránt. Ezen kívül a lengéscsillapító dugattyúját mindkét mozgásirányban kiegészítő szelepekkel is ellátták. Ez számos beállítási lehetőséget kínál.

A gépkocsi más elektronikus rendszereinek érzékelőitől származó adatokat, mint például a gépkocsi sebessége, a kormánykerék pillanatnyi helyzete, a hossz- és kereszt irányú gyorsulások, a futómű elektronika felhasználja a szabályozható stabilizátor és a lengéscsillapító beállításához is. Ilyen módon a kocsiszekrény elmozdulásait ez a program minimalizálja. Ezzel a gépkocsi dinamikai tulajdonságai javulnak, például kisebb lesz az oldal irányú dőlése és lényegesen jobb lesz a menetkomfort is.

Ez az elektronikusan szabályozott futómű csökkenti az útfelület felől jövő gerjesztéseket. Különösen előnyös, amikor úthibáktól érkeznek dinamikus hatások. Ilyenkor lágyabb csillapítást állít be az elektronika. Ezzel a komfort szempontjai érvényesülnek. Ez a karakterisztika hátrányos kanyarban, amikor a jármű önkormányzási tulajdonságát kell támogatni, éppen a kemény csillapítás válik szükségessé. Ez a két ellentétes kívánság jól teljesíthető a lengéscsillapítóba beépített arányos működésű szelep átállításával, amit az elektronika automatikusan végez.

Autóbusznál a CDC lengéscsillapítóra szerelt elektromágneses szeleppel változtatja az elektronika a csillapítási tényezőt.
4.11. ábra - Autóbusznál a CDC lengéscsillapítóra szerelt elektromágneses szeleppel változtatja az elektronika a csillapítási tényezőt.


Hagyományos futóművekkel és CDC-vel szerelt haszonjárművek azonos sebességgel, azonos ívben történő kanyarodáskor.
4.12. ábra - Hagyományos futóművekkel és CDC-vel szerelt haszonjárművek azonos sebességgel, azonos ívben történő kanyarodáskor.


4.5.1. CDC2e lengéscsillapító

A CDC (Continuous Damping Control) előnye a hagyományos lengéscsillapítóval szemben, hogy nem csak egy előre definiált csillapítási jelleggörbéje van, hanem minden menethelyzetben a legmegfelelőbb csillapítást állítja be. Ez elektronikusan szabályozható arányos működésű elektromágneses szeleppel valósul meg. Ez a lengéscsillapító csőben az olaj áramlását változtatja. Ha csökken az áramlás, keményebb lesz a lengéscsillapító, ha nagyobb lesz az olaj térfogatáram a lengéscsillapító lágyabb karakterisztikájú lesz.

A CDC2e-nél a lengéscsillapítóba két kiegészítő szelepet építettek be a ki- és a berugózási fokozathoz, mely külön-külön szabályozható. Ezen kívül további szelepek is rendelkezésre állnak a beállításokhoz. A lengéscsillapítóhoz tartozó elektronikával együtt ez a szeleprendszer egyszerre biztosít kiváló menetdinamikát és rendkívül jó menetkomfortot.

4.5.2. Együttműködés a CDC és az ESP között

A CDC képes kifogástalan együttműködésre az ESP rendszerrel. Ez a CAN hálózat révén valósulhat meg. Amikor például az ESP aktívvá válik és kormányzási beavatkozással, vagy az egyik kerék fékezésével, és ezzel párhuzamosan a motor nyomatékának csökkentésével stabilizálja a gépkocsit, a CAN hálózaton keresztül utasítást ad a CDC elektronikának és az keményebbre állítja a lengéscsillapítót annál a keréknél, amelyiknél ez szükségessé válik. Így a két elektronikus rendszer támogatja egymás hatását. Kritikus manővereknél is megtartja forgalmi sávját a gépkocsi. A tapasztalatok szerint a CDC-vel szerelt gépkocsiknál az ESP csak ritkábban avatkozik be. Ugyanis a kellő pillanatban keményre állított lengéscsillapító nyomon tartja a gépkocsit. Az ABS beavatkozással történő fékezéseknél a CDC további centiméterekkel képes rövidíteni a fékutat, mert fékezés közben jobb lesz a kerék érintkezése az útfelülettel. Így nagyobb fékerő valósulhat meg.

4.5.3. A CDC előnyei folyamatosan élvezhetők

A járművek biztonságát növelő műszaki megoldások csak kritikus körülmények között avatkoznak be. Normál utazás közben jelenlétükről általában nem is veszünk tudomást.

Bár az előzőekben leírtak alapján a CDC rendszer is tekinthető biztonsági berendezésnek, hiszen növeli a jármű aktív biztonságát, de hatékony jelenlétét a teljes utazás során élvezhetjük. Normál utazás során növeli a komfortot, kritikus forgalmi viszonyok között viszont, növeli a menetbiztonságot. A jármű úgy halad el az útegyenetlenségek felett, legyen az kisebb gödör, vagy éppen kiemelkedés, akár a jelzőlámpák előtt meghullámosított útburkolat, hogy a felépítmény szinte semmilyen függőleges irányú mozgást nem végez. Ezt a hatást nem úgy érik el, hogy gyárilag jó kemény lengéscsillapítót szerelnek a gépkocsiba, hanem ez a CDC rendszer elektronikájába beprogramozott úgynevezett „Skyhook” szabályozási algoritmusnak köszönhető. Ez minden pillanatban az optimális lengéscsillapítást állítja be. Amikor lehetséges komfortosan lágy, de amikor szükséges a sportosnál is keményebb csillapításra vált át. Az elnevezés onnan ered, hogy igyekeznek azt a hatást elérni, mintha a kocsiszekrény magasan az égben lenne felfüggesztve és a föld felszínével párhuzamosan suhanna tova. Így az útfelület egyenlőtlenségei kiegyenlítődnek. Ezt a szabályozási algoritmust a ZF Sachs fejlesztette ki és 2005-ben több Opel típusban is már bevezették. Ezt hamarosan követte az „Advanced Skyhook” algoritmus, mely elődjénél még jobban képes megvalósítani a kitűzött célt.

Így képzelhető el a Skyhook algoritmus.
4.13. ábra - Így képzelhető el a Skyhook algoritmus.


4.5.4. A Skyhook szabályozásnak megfelelő lengéscsillapító karakterisztika

A Skyhook szabályozásnak megfelelő lengéscsillapító karakterisztika, melyet az elektronika az állító szelepre kapcsolt áramerősség szabályozásával állít be.

A lengéscsillapító karakterisztika változtatása a szelep áramának szabályozásával
4.14. ábra - A lengéscsillapító karakterisztika változtatása a szelep áramának szabályozásával


4.5.5. A lengéscsillapító karakterisztika elektromos változtatása

A gyakorlatban a különböző gépkocsi típusoknál többféle megoldással lehet találkozni. Ezek közül egyik egyszerű változat elvi működését foglaljuk össze.

A kétcsöves, gáz töltésű lengéscsillapítóba egy előfeszített rugóval zárva tartott szelepet szerelnek be. Ennek közelében helyezik el a működtető tekercset. Árammentes állapotban a szelepet zárva tartja a rugóerő. A csillapítási tényezőt a dugattyúban kialakított szelepek határozzák meg, melyek kemény csillapítást adnak. A dugattyú mozgási sebessége berugózáskor az ábrán jelölt „v”.

A tekercsre kapcsolt gerjesztő áram mágneses hatása a szelepre (3) erőt fejt ki, mely a rugóerő (FF) ellenében érvényesül. Ha a belső hidraulikus nyomásból származó erő (Fp) és a mágnes erejének (FM) összege nagyobb a rugóerőnél (FF), elmozdul és nyit a szelep. A csillapítási tényező tehát az elektromágnesre kapcsolt gerjesztő árammal lesz arányos, mert az elmozduló szelep kúpos felülete egy folyamatosan változó fojtást fog eredményezni.

4.5.5.1. A lengéscsillapító belsejébe szerelt elektromágneses szeleppel

A lengéscsillapító karakterisztika változtatása a gerjesztő áram változtatásával.

1 –elektromágneses szelep, 2 –lengéscsillapító cső, 3 –szelep, 4 –rugó, 5 –tekercs,

4.15. ábra - A lengéscsillapító karakterisztika változtatása a gerjesztő áram változtatásával.


A legnagyobb csillapítás árammentes állapotban valósul meg. Ez az állapot az elektronikus rendszer meghibásodás esetén is. A leglágyabb csillapítás pedig akkor lesz, amikor a gerjesztő áram 1,8 A körüli értékű.

A fenti elvi ábra a működési elv megismeréséhez jó, de a valóságos szerkezet ettől kissé eltér. A következő ábra már egy valóságos kivitelről készült metszetet mutat.

A lengéscsillapító karakterisztika változtatása a gerjesztő áram változtatásával.
4.16. ábra - A lengéscsillapító karakterisztika változtatása a gerjesztő áram változtatásával.


4.5.5.2. A lengéscsillapító csövén kívül elhelyezett elektromágneses szeleppel

Az alábbi ábrán kétcsöves gáztöltésű lengéscsillapítót látunk, melynél a csövön kívül helyezték el az elektromágneses szelepet. Néhány milliszekundumon belül lehetőség van a csillapítási karakterisztika változtatására az olajáramlás befolyásolása révén. A CDC szelepen keresztül úgy ki-, mint berugózáskor átáramlik az olaj. A pillanatnyi menetviszonyoknak megfelelő jellegmezők az elektronikában vannak tárolva.

A karakterisztika változtatása a lengéscsillapítón kívüli szeleppel.
4.17. ábra - A karakterisztika változtatása a lengéscsillapítón kívüli szeleppel.


4.5.6. Alkalmazási példák személygépkocsinál és autóbusznál

A CDC lengéscsillapítást a VW és az Audi több modelljénél is alkalmazzák, de más gyártmányú gépkocsiknál is találkozunk vele.

FlexRide az Opel Insigna adaptív futóműve

A 2008-as év autója címet elnyert Opel futóművét is a ZF Sachs CDC, vagyis az elektronikusan változtatható lengéscsillapító rendszere teszi különlegessé. Így valósulhat meg az, hogy a sportos vezetési stílus is összeegyeztethetővé válik a komforttal. A fejlesztőmérnököknek mindig komoly fejtörést okoz a két ellentétes szempont között megtalálni az arany középutat. Egyszerűbben meg lehetett oldani ezt a feladatot az Opel Insigna-nál.

Autóbusz CDC-vel

Neoplan Starliner 2 (14 tonnás turista autóbusz) menetdinamikájára kedvező hatással van a CDC független kerékfelfüggesztés. A 13 m hosszú autóbuszt havas úton is könnyű a forgalmi sávban tartani. 60 km/h sebességnél is stabilan végre lehet hajtani az előzési manővert. A kerekek folyamatosan az útfelületen maradnak. Nincs billenés. A lengéscsillapítás a pillanatnyi menetviszonyokhoz folyamatosan hozzá van igazítva. Kisebb a gumiabroncs kopása, kisebb a futómű egyes alkatrészeinek a kopása, komfortosabb az utazás.

4.6. PDC lengéscsillapító

A légrugóval szerelt gépkocsiknál alkalmazzák a PDC (Pneumatic Damping Control) lengéscsillapítókat. A csillapító erő egy hidraulikus szelep segítségével változtatható. A légrugó pillanatnyi nyomása a mindenkori tengelyterheléssel arányos. Ezt a nyomást használják fel a csillapítási karakterisztika beállítására egy fojtó furaton keresztül. A PDC szelepet közvetlenül a lengéscsillapítóra szerelik fel. Kis légrugó nyomásnál a PDC szelep nyitott kicsi lesz az áramlási ellenállás és a csillapítás is, mert a nyitott szelepen keresztül az olaj egy része meg tudja kerülni a dugattyúba szerelt szelepeket. Nagy légrugó nyomásnál záródik a PDC szelep és nagyobb lesz a csillapítás, mert a teljes olaj mennyiség átáramlik a dugattyú szelepein.

A PDC lengéscsillapító metszete a pneumatikus működtetésű szeleppel.
4.18. ábra - A PDC lengéscsillapító metszete a pneumatikus működtetésű szeleppel.


Az következő diagram a csillapító erőket ábrázolja a lengéscsillapító dugattyúsebessége függvényében a paraméterek pedig a különböző légrugó nyomások.

PDC lengéscsillapító karakterisztikája ki-, és berugózáskor a dugattyúsebesség függvényében.
4.19. ábra - PDC lengéscsillapító karakterisztikája ki-, és berugózáskor a dugattyúsebesség függvényében.


4.7. Magneto-rheologiai lengéscsillapítás

A Delphi által kifejlesztett lengéscsillapítókba magneto-rheologiai folyadékot töltenek, ennek megfelelően a MagnaRide™ elnevezést kapták. Az eddigi alkalmazások bizonyítják, hogy alkalmas arra, hogy javítsa a gépkocsik úttartását és vezetési tulajdonságait méghozzá úgy, hogy nem növeli bonyolult megoldásokkal a tömeget. A különleges lengéscsillapítóval megvalósított, elektronikusan szabályozott kerék-felfüggesztési rendszer hatékonyan megvalósítja a kompromisszumot a komfortos és a biztonságos futómű között. Olyan veszélyes helyzetekben segít hatékonyan, mint például az egyidejű kanyarodás és fékezés.

A MagneRide™ jelenleg a világon a legígéretesebb szabályozott kerék-felfüggesztési rendszer megvalósítását teszi lehetővé. Egyszerű szerkezeti kialakítású lengéscsillapítót alkalmaz, melynek karakterisztikáját a mágneses erőtér hatására a különleges, úgynevezett MR szintetikus szénhidrogén alapú folyadék révén tudja változtatni. Ez az anyag speciális, szénhidrogén alapú, szintetikus folyadék, mely 3-10 µm átmérőjű mágnesezhető részecskéket tartalmaz, de azok gyorsan és csak a mágneses erőtér működéséig mágnesezhetők. A folyadék stabilizálásához adalékokat kevernek.

A mágnesezhető részecskék a folyadékban egyenletesen, véletlenszerűen oszlanak el. Ilyenkor ki és berugózáskor a dugattyú elmozdulásakor a csillapító erő annak furataiban kialakuló hidraulikus fojtástól függ. Viszonylag kicsi az ellenállás, hasonló, a karakterisztika, mint a hagyományos lágy lengéscsillapítónál.

Ebből a szempontból a lágyvashoz hasonlóan viselkednek ezek a részecskék. A gerjesztő áram hatására az áramlási jellemzői megváltoztathatók anélkül, hogy más lenne a viszkozitása. Így tehát különböző lengéscsillapító karakterisztikák állíthatók be rendkívül gyorsan és zajhatásoktól mentesen. Különösen jól alkalmazható a futóművekre jellemző frekvencia tartományban.

A mágnesezhető részecskék elhelyezkedése a folyadékban a mágneses erőtér hatására
4.20. ábra - A mágnesezhető részecskék elhelyezkedése a folyadékban a mágneses erőtér hatására


A változtatható csillapítás lehetővé teszi a gépkocsi úttartási és vezetési jellemzőinek optimális értéken tartását. „szemi-aktív” kerék-felfüggesztési rendszer valósul meg, mozgó alkatrészek nélkül. Más változtatható karakterisztikájú lengéscsillapítóknál különböző elektromechanikus szelepeket építenek be, gyakran a lengéscsillapító külsejére, ami növeli a helyigényt, a tömeget és a sérülékenységet is.

A MagneRide™ lengéscsillapító 46 mm átmérőjű dugattyújába szerelt tekercs energia felvétele 20 W. Minimális a holt löket. A folyadék és a gáz a belső térben egymástól elkülönített.

Az elektronika nagy sebességgel kiértékeli a kerekek és a felépítmény elmozdulásait, figyelembe veszi a vezető kívánságait, és ezek alapján széles határok között folyamatosan változtatja a lengéscsillapítást. Az érzékelő jelei, illetve az ESP rendszertől kapott információk alapján, állítja be a dugattyúkba szerelt tekercs gerjesztő áramát. Ennél a rendszernél szoftveresen állítható a csillapítási tényező. A kanyarban egymástól függetlenül akár minden keréknél is más lehet a lengéscsillapítók keménysége. A MagneRide™ rendszer egyaránt beépíthető a prémium szegmens autóiba, a sport kategóriába, és a kisteherautókba is.

Elsőként 2002-ben a Cadillac Seville STS-be építették be, majd a Chevrolet Corvette-be. Az európai személygépkocsik közül az Audi TT Coupé, Audi R8, Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari California alkalmazza.

A jelenlegi fejlesztések arra irányulnak, hogy a kemény karakterisztikát még keményebbé tegyék, illetve a lágy még lágyabb legyen. Törekszenek a kisebb reakcióidőre és a kisebb súrlódásra a lengéscsillapító mozgó részeinél. Precízebb és gyorsabb adatnyerést és kiértékelő algoritmust szeretnének megvalósítani. Egy új valós idejű csillapító erőt generáló modellel igyekeznek a reakcióidőt csökkenteni és így jobban kihasználni az alkalmazott, különleges folyadékban rejlő tulajdonságokat.

Az MR folyadékot alkalmazó motorfelfüggesztés is előnyös a rezonancia elkerülése és a rezgések továbbterjedésének megakadályozása szempontjából.

Az Audi TT Coupé MagneRide™ kerék ífelfüggesztési rendszer.
4.21. ábra - Az Audi TT Coupé MagneRide™ kerék ífelfüggesztési rendszer.


4.7.1. Audi TT Magnetic Ride

Az Audi „magnetic ride”-nak nevezte el ezt az új lengéscsillapítót és Audi TT-be szerelte be először. Így egy „semi-active” kerék-felfüggesztési rendszer valósult meg az elektronikusan szabályozott lengéscsillapítók révén. A sebességváltó karnál lévő gombbal a „komfort”-ról átkapcsolható sport fokozatra, amit LED dióda jelez vissza. A műszerfalon az ellenőrzőlámpa hiba esetén világít. A lengéscsillapítók magneto rheologiai elven működnek.

4.7.2. Mágneses erőtér hatása a lengéscsillapítóra

Ha a dugattyúba beépített tekercsben áram folyik, kialakul a mágneses erőtér. Ennek hatására a lengéscsillapítóban a folyadék alapvető tulajdonságai megváltoznak. Az erőtér hatására a parányi mágnesezhető részecskék a fluxusnak megfelelően sorba rendeződnek és hosszú láncot alkotnak. Ezek a láncok a dugattyú furatára merőlegesen alakulnak ki a tekercs helyzetének megfelelően. Emiatt a ki és berugózáskor az elmozdulás lefékeződik, megnő a hidraulikus ellenállás és vele arányosan a csillapítási tényező is. A lengéscsillapító keményedése a mágneses erőtér változásával arányos.

A magneto rheológiai lengéscsillapító karakterisztikája a mágneses erőtérrel arányosan változik.
4.22. ábra - A magneto rheológiai lengéscsillapító karakterisztikája a mágneses erőtérrel arányosan változik.


Szerkezetét tekintve egyszerűbb a hagyományos lengéscsillapítóknál. Egycsöves változatban készül, összetett szeleprendszerre nincs szükség. A dugattyúban kialakított furatok, a belsejébe szerelt tekercs, a változtatható mágneses erőtér, és a különleges folyadék helyettesíti. A csőszerű dugattyúrúdba fűzik be az elektromos vezetéket. Az elektronika az áramot a pillanatnyi igényeknek megfelelően szabályozza, így a lengéscsillapító karakterisztikája széles határok között változik a másodperc töredéke alatt.

4.7.3. Az EDC elektronikus rendszere

Az angol elnevezése EDC (Electronically Controlled Damping = elektronikusan szabályozott csillapítás). Az Audi TT-ben a futómű elektronikát a jobb első ülés alatt helyezték el.

A legfontosabb bemeneti információ az első futóműre szerelt elmozdulás érzékelőtől érkezik. A mintavételi rátája 800 Hz. A gépkocsi pillanatnyi menetállapotra vonatkozó információ az ESP elektronikától érkezik a CAN hálózaton keresztül. Az elektronika az információk kiértékelése alapján dönti el, hogy éppen milyen csillapítás lesz a legoptimálisabb.

Az Audi TT Coupé MagneRide™ kerék felfüggesztésének elektronikája.
4.23. ábra - Az Audi TT Coupé MagneRide™ kerék felfüggesztésének elektronikája.


Az Audi TT Coupé MagneRide™ kerék felfüggesztésének elmozdulás érzékelője.
4.24. ábra - Az Audi TT Coupé MagneRide™ kerék felfüggesztésének elmozdulás érzékelője.


A hőmérséklet kompenzáció az elektronika szoftverének integrális részét képezi. A növekvő folyadékhőmérsékletet növekvő gerjesztő árammal egyenlíti ki. Téli hidegben pedig csökkenti a gerjesztő áramot. A hőmérséklet mérését indirekt módon végzi. A gerjesztő tekercs ellenállásának változása alapján állapíthatja meg. A tekercs hőmérsékletét természetesen a rákapcsolt áram is befolyásolja, amit a kalkulációnál figyelembe kell venni. Ha huzamosabb ideig a „sport” fokozatban működnek a lengéscsillapítók, a tekercs túlmelegedhet. Ha a hőmérséklet túllépi a 90ºC küszöbértéket, tovább nem maradhat bekapcsolva a sport fokozat. Ha a tekercsnél a hőmérséklet meghaladja a 110ºC-ot az elektronika a teljes rendszert lekapcsolja. Mindegyik lengéscsillapítót egyedileg állítja be. A lengéscsillapítók nincsenek aktiválva, amikor a gépkocsi áll. Az alapbeállítás a komfort karakterisztika. Ezen a sebességváltó kar közelében elhelyezett gombbal lehet változtatni. A gomb megnyomásával a sport fokozat kapcsolódik be. Az ellenőrző lámpa világít hiba, vagy nem megfelelő kódolás esetén.

Különböző lengéscsillapítók karakterisztikáinak összehasonlítása
4.25. ábra - Különböző lengéscsillapítók karakterisztikáinak összehasonlítása


Lengéscsillapító vizsgálat a MagneRide rendszernél:

Ha az aktív lengéscsillapító nyomógombját 5 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartjuk, akkor a dugattyúkba beépített tekercseket az elektronika egy a gyártó által előre meghatározott árammal táplálja. Ekkor a nyomógombba beépített LED villog. Ilyen állapotban kell a lengéscsillapító próbapadi vizsgálatát elvégezni.

Ebből az üzemmódból ki lehet lépni, ha:

 • a nyomógombot ismételten megnyomják,

 • a gyújtást ki-, majd ismét bekapcsolják,

 • ha átlépik a 10 km/h küszöbsebességet.

A MagneRide rendszer előnyös tulajdonságai:

 • Csökkenti a felépítmény függőleges mozgását a rossz úton

 • Csökkenti a felépítmény billenését, borulási hajlamát

 • Optimalizálja a rezgési tulajdonságokat

 • Optimalizálja a gépkocsi úttartását

 • Javítja a kormányzási jellemzőket.

Az Audi TT lengéscsillapítási karakterisztika változtatása
4.26. ábra - Az Audi TT lengéscsillapítási karakterisztika változtatása