10. fejezet - Lineáris és cirkuláris polarizáción alapuló, passzív sztereo technikák

Napjainkban az egyik legelterjedtebb technika a polarizáció elvén működik. A háromdimenziós mozik szinte kivétel nélkül polarizációs technikát használnak, hiszen viszonylag olcsó, teljes a színvisszaadása és a cirkuláris technika még a fejdőlésre sem érzékeny.

Ezeknél a technikáknál is (hasonlóan a színszűrős és az interferenciaszűrős technikákhoz) két, egymásra lapolt tartalmat vetítenek, külön-külön a két szem számára. A tartalmakat ebben az esetben nem színszűrőkkel, hanem polarizációs szűrőkkel bontják csatornákra. Ezeket a csatornajeleket ezután a polarizációs szemüvegek jutatják el a megfelelő szembe. A folyamat közben persze biztosítani kell venni, hogy a vetítő felület ne változtasson a fény polarizációján.

A lineáris polarizációs technikánál a polarizációs szűrők önmagukban állnak a tartalom kibocsátásánál, illetve a szemüvegekben. A cirkuláris polarizációs technikánál ez a polarizációs szűrő kiegészül egy úgynevezett negyedhullám-lemezzel, és a két lemez együttesen hozza létre a cirkulárisan polarizált fényt.

10.1. ábra - Cirkuláris polarizációs szűrő mechanizmusa, a vetítőtől a projekciós felületig


10.2. ábra - Cirkuláris polarizációs szűrő mechanizmusa, a projekciós felülettől a szemig


A lineáris technika érzékeny a fej dőlésére, mert egy kismértékű dőlés is átereszti a másik szem számára küldött csatornajelet, ami szellemképhez vezet. A cirkuláris technikánál azonban indifferens a fej dőlése, hiszen a fej dőlésének következtében nem változik a negyedhullám-lemez lineáris polarizációs szűrőhöz való viszonya. Tehát a jobb- vagy balsodrású csatornajelet a szemüveg külső rétege, a negyedhullám-lemez bármely pozícióban képes befogadni, és továbbítani az alatta elhelyezkedő lineáris polarizációs szűrőhöz. Ez szintén átengedi a csatornajelet abban az esetben, ha az előtte elhelyezkedő negyedhullám-lemez a neki megfelelő sodrású jelet kapta. Ha ez nem így történik, akkor a lineáris polarizációs szűrőhöz érkező csatornajel 90 fokkal elforgatva érkezik meg, tehát nem fog áthatolni a rétegen.

Tehát a lineáris polarizációs technikánál a háromdimenziós tartalom megjelenítéséhez két képet vetítenek egymásra, azonos projekciós felületre, egymáshoz képest 90 fokkal elfogatott polarizációs szűrőkön keresztül. A projekciós felület praktikusan nem változtatja meg a már polarizált fény polarizációját. A szemüvegekben is 90 fokkal elforgatott lineáris polarizációs szűrőket helyeznek el. Ekkor a képernyőről vagy a vetítési felületről érkező csatornajelek közül csupán az fog teljes egészében áthaladni az adott szem előtt található polarizációs szűrőn, amelynek a polarizációs foka megfelel a szemüveglencse polarizációs fokával. A cirkuláris polarizációs technikánál ugyanez elmondható azzal a kiegészítéssel, hogy ebben az esetben ellentétes sodrású, cirkulárisan polarizált csatornajeleket alkalmazunk.