B. függelék - Rövidítések, idegen szakkifejezések jegyzéke