5. fejezet - MATEMATIKAI STATISZTIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

Tartalom
5.1. Alapfogalmak
5.1.1. A valószínűségi változó
5.1.2. Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény
5.1.3. A normáleloszlás
5.1.4. A standard normál eloszlás
5.1.5. A χ2 eloszlás
5.1.6. A tapasztalati szórásnégyzet
5.1.7. A szabadságfok
5.1.8. A szórás
5.1.9. A Steiner-formula
5.2. Statisztikai próbák
5.2.1. Az u-próba
5.2.2. A t-próba
5.2.3. Az F-próba
5.2.4. A Cochran-próba
5.2.5. χ2-próba, illeszkedés vizsgálat
5.3. Randomizálás
5.4. A durva hiba kiszűrése

5.1. Alapfogalmak

5.1.1. A valószínűségi változó

A gyakorlatban előforduló kísérletek túlnyomó részében a kísérlet eredménye leírható egy numerikus értékkel, azaz valamilyen számmal. A kísérlet eredménye tehát egy esemény, amelyhez egy számértéket rendelünk. Ezt nevezik „elemi esemény”-nek. Mivel a kísérlet eredménye általában a kísérlet többszöri megismétlése után egy kicsit mindig más számérték lesz, a kísérlet eredményét „valószínűségi változó”-nak tekintjük.

5.1.2. Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény

Ha a valószínűségi változókat a számegyenesen ábrázoljuk, a valószínűségeloszláshoz jutunk. A valószínűség eloszlás függvényét az alábbi módon definiálták:

F(x)=P(ξ<x)

ahol F(x)a ξ valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

xa ξ valószínűségi változó egyik aktuális értéke a számegyenesen

P(ξ<x)annak a valószínűsége, hogy ξ kisebb mint x

A valószínűségeloszlás sűrűségfüggvénye a valószínűségeloszlás eloszlásfüggvényéből származtatható. A sűrűség értékek az eloszlásfüggvény valamilyen tetszőlegesen keskeny tartományába eső részének középértékei. Definiciója:

f(x)= F’(x)

A sűrűségfüggvény és az eloszlásfüggvény lehet folytonos és lehet diszkrét.

f(x)= dF(x) dx

Folytonos eloszlásról beszélhetünk akkor, ha F(x) az x változó folytonos függvénye. Diszkrétnek nevezzük a ξ valószínűségi változót és annak eloszlását, ha ξ lehetséges értékei egy véges vagy végtelen x1, x2, … sorozatot alkotnak (5.1. ábra).

Eloszlásfüggvény
5.1. ábra - Eloszlásfüggvény


5.1.3. A normáleloszlás

A gyakorlati életben, a méréstechnikában és a kísérleti eredmények területén az egyik leggyakoribb és legnagyobb jelentőségű eloszlás a normális eloszlás.

Egy x valószínűségi változót normális eloszlásúnak nevezünk, ha sűrűségfüggvénye

f(x)= 1 σ 2π e (xm) 2 2σ 2

ahol m valós szám és az eloszlás várható értékét (a

sűrűségfüggvény maximumhelyét) jelenti

σpozitiv konstans és az eloszlás szórásával egyenlő

A normál eloszlás jelölése:N(m, σ)

5.1.4. A standard normál eloszlás

A sandard normál eloszlás azt a normáleloszlást jelenti, amelynek várható értéke 0, és szórása 1.

A standard normál eloszlás sűrűségfüggvénye:

f(x)= 1 2π e x 2 2

A standard normál eloszlás jelölése: N(0,1)

5.1.5. A χ2 eloszlás

n számú független, N(0,1) eloszlású valószínűségi változó négyzetösszegének eloszlását n-szabadságfokú χ2 eloszlásnak nevezzük.

Eloszlás függvénye:

χ2= ξ12 + ξ22 + ξ32 +…+ ξn2

5.1.6. A tapasztalati szórásnégyzet

A szórásnégyzet egy y változó saját középértékétől való négyzetes eltéréseinek középértéke. Jelölése s2, képlete:

s 2 = j=1 n ( y j y ¯ ) 2 n1

ahols2a tapasztalati szórásnégyzet

na kísérleti adatok száma

n-1a szabadságfokok száma

y ¯ azyértékekátlaga

5.1.7. A szabadságfok

A szabadságfokot gyakran f betűvel szokták jelölni. Azt jelenti, hogy egy kifejezés hány független információt tartalmaz. Ha például az s2 valószínűségi változó kiszámításánál n darab adatot használtunk fel, de ezekből már kiszámítottuk az adatok átlagát és az s2 kifejezésben az átlag is szerepel, akkor az s2 csak n-1 független adatot tartalmaz, ezért f=n-1

5.1.8. A szórás

A szórás a szórásnégyzet pozitív előjelű négyzetgyöke.

5.1.9. A Steiner-formula

i=1 n ( x i x ¯ ) 2 = i=1 n x i 2 n x ¯ 2

5.2. Statisztikai próbák

5.2.1. Az u-próba

Az u-próba egy statisztikai minta (statisztikai sokaság) „m” várható értékének meghatározására szolgál. Akkor használhatjuk, ha valamilyen előzetes információ alapján tudjuk, hogy a sokaság normál eloszlású, ismerjük a szórás számszerű értékét, és az m várható értékére is van már egy „m0” becslésünk. Ennek a becslésnek a megerősítésére vagy megcáfolására szolgál az u-próba

A statisztikai próba 0-hipotézise:

m=m0

A próba statisztikája („próba-statisztika”):

u= n x ¯ m 0 σ

ahol x1, x2, …, xna sokaságból vett n-elemű minta,

σ a számszerűen ismert szórás,

m0az m várható érték becslése

ua próba kísérleti értéke

és az n elemű mintából számolt átlag: x ¯

Ha helyes az m=m0 hipotézis, akkor az u valószínűségi változó standard normál eloszlású.

Ha most egy n konkrét numerikus értékből álló mintánk van, akkor ezekből u-ra egy numerikus értéket kapunk. Ezt az u-t összehasonlítjuk a standard normál eloszlás sűrűségfüggvényének táblázatából (XXXII. táblázat) vett up értékkel, és amennyiben teljesül, hogy

| u | u p

abban az esetben a 0-hipotézist elfogadjuk, azaz elfogadjuk, hogy m és m0 különbsége nem szignifikáns, nem lényeges, tehát elhanyagolható.

Az up értéket a táblázatból úgy határozzuk meg, hogy egy

0 < p <1

számhoz megkeressük azt az up-t, amelyre teljesül az alábbi reláció.

P(| u |> u p )=p

A p általában használatos értékei:

p=0,05 ; 0,01 ; 0,001

A műszaki gyakorlatban leggyakrabban a p=0,05 értéket szokták használni.

A p jelentése az, hogy ennyi a valószínűsége annak, hogy a null-hipotézis nem volt helyes. Ellenkező esetben 1-p annak a valószínűsége, hogy a null-hipotézist valóban helyes volt.

XXXI. táblázat és XXXII. táblázat

A standard normális eloszlás eloszlás- és sűrűségfüggvénye

F( x )Φ( x )= 1 2π e u 2 2 du

f( x )φ( x )= 1 2π e x 2 2

x

φ( x )

x

φ( x )

x

φ( x )

x

φ( x )

x

φ( x )

0,00

0,3989

0,32

0,3790

0,64

0,3251

0,96

0,2516

1,28

0,1758

0,01

0,3989

0,33

0,3778

0,65

0,3230

0,97

0,2492

1,29

0,1736

0,02

0,3989

0,34

0,3765

0,66

0,3209

0,98

0,2468

1,30

0,1714

0,03

0,3988

0,35

0,3752

0,67

0,3187

0,99

0,2444

1,31

0,1691

0,04

0,3986

0,36

0,3739

0,68

0,3166

1,00

0,2420

1,32

0,1669

0,05

0,3984

0,37

0,3725

0,69

0,3144

1,01

0,2396

1,33

0,1647

0,06

0,3982

0,38

0,3712

0,70

0,3123

1,02

0,2371

1,34

0,1626

0,07

0,3980

0,39

0,3697

0,71

0,3101

1,03

0,2347

1,35

0,1604

0,08

0,3977

0,40

0,3683

0,72

0,3079

1,04

0,2323

1,36

0,1582

0,09

0,3973

0,41

0,3668

0,73

0,3056

1,05

0,2299

1,37

0,1561

0,10

0,3970

0,42

0,3653

0,74

0,3034

1,06

0,2275

1,38

0,1539

0,11

0,3965

0,43

0,3637

0,75

0,3011

1,07

0,2251

1,39

0,1518

0,12

0,3961

0,44

0,3621

0,76

0,2989

1,08

0,2227

1,40

0,1497

0,13

0,3956

0,45

0,3605

0,77

0,2966

1,09

0,2203

1,41

0,1476

0,14

0,3951

0,46

0,3589

0,78

0,2943

1,10

0,2179

1,42

0,1456

0,15

0,3945

0,47

0,3572

0,79

0,2920

1,11

0,2155

1,43

0,1435

0,16

0,3939

0,48

0,3555

0,80

0,2897

1,12

0,2131

1,44

0,1415

0,17

0,3932

0,49

0,3538

0,81

0,2874

1,13

0,2107

1,45

0,1394

0,18

0,3925

0,50

0,3521

0,82

0,2850

1,14

0,2083

1,46

0,1374

0,19

0,3918

0,51

0,3503

0,83

0,2827

1,15

0,2059

1,47

0,1354

0,20

0,3910

0,52

0,3485

0,84

0,2803

1,16

0,2036

1,48

0,1334

0,21

0,3902

0,53

0,3467

0,85

0,2780

1,17

0,2012

1,49

0,1315

0,22

0,3894

0,54

0,3448

0,86

0,2756

1,18

0,1989

1,50

0,1295

0,23

0,3885

0,55

0,3429

0,87

0,2732

1,19

0,1965

1,51

0,1276

0,24

0,3876

0,56

0,3410

0,88

0,2709

1,20

0,1942

1,52

0,1257

0,25

0,3867

0,57

0,3391

0,89

0,2685

1,21

0,1919

1,53

0,1238

0,26

0,3857

0,58

0,3372

0,90

0,2661

1,22

0,1895

1,54

0,1219

0,27

0,3847

0,59

0,3352

0,91

0,2637

1,23

0,1872

1,55

0,1200

0,28

0,3836

0,60

0,3332

0,92

0,2613

1,24

0,1849

1,56

0,1182

0,29

0,3825

0,61

0,3312

0,93

0,2589

1,25

0,1826

1,57

0,1163

0,30

0,3814

0,62

0,3292

0,94

0,2565

1,26

0,1804

1,58

0,1145

0,31

0,3802

0,63

0,3271

0,95

0,2541

1,27

0,1781

1,59

0,1127

5.2.2. A t-próba

A t-próba az u-próbához hasonlóan egy statisztikai minta „m” várható értékének meghatározására szolgál, ha valamilyen előzetes információ alapján tudjuk, hogy a sokaság normál eloszlású, és az m várható értékére is van már egy „m0” becslésünk, de nem ismerjük a szórás számszerű értékét. Ennek a becslésnek a megerősítésére vagy megcáfolására az u-próba alkalmazható.

A statisztikai próba 0-hipotézise:

m=m0

A próba-statisztika:

t= n x ¯ m 0 s*

ahol x1, x2, …, xna sokaságból vett n-elemű minta,

s* az ismeretlen szórás,

m0az m várható érték becslése

ta próba kísérleti értéke

és az n elemű mintából számolt átlag:

x ¯

A próba lebonyolítása egyszerű. Adott p-hez (általában p=0,05) a Student-eloszlás táblázatból (XXX. táblázat) meghatározható olyan tp, amelyre teljesül az alábbi egyenlőség:

P(| t |> t p )=p

Ha most a mintából számított konkrét t érték abszolút értéke nagyobb, mint tp, az m=m0 hipotézist elvetjük. Ellenkező esetben nincs ellentmondás a minta és a hipotézis között, ezért a null-hipotézist elfogadhatjuk.

A Student-próba alkalmazható olyan esetben is, amikor egy j-szer megismételt kísérlet egyik jellemzőjének szignifikáns voltát akarjuk ellenőrizni. Ekkor alkalmazhatjuk az alábbi képletet:

t = | b j | s(b j )

Itt | b j | a kísérlet j-szer megismételt jellemzőjének abszolút értéke,

s(bj)az adatok tapasztalati szórásnégyzetének négyzetgyöke

ta t-próba számított értéke

Szabadsági fokok száma

kritikus t-értékek

Szabadsági fokok száma

kritikus t-értékek

Szabadsági fokok száma

kritikust-értékek

1

12,71

11

2,201

21

2,080

2

4,303

12

2,179

22

2,074

3

3,182

13

2,160

23

2,069

4

2,776

14

2,145

24

2,064

5

2,571

15

1,131

25

2,060

6

2,447

16

2,120

26

2,056

7

2,365

17

2,110

27

2,052

8

2,306

18

2,101

28

2,048

9

2,262

19

2,093

29

2,045

10

2,228

20

2,086

30

2,042

1,960

XXXIII. táblázat

A Student-féle t-eloszlás táblázat

A t-próba számított értékét össze kell hasonlítani a Student táblázatból valamilyen (pl. 5%) szignifikancia szinten „f= j-1” szabadságfokkal vett tp értékkel.

Ha most a mintából számított konkrét t érték abszolút értéke nagyobb, mint tp, akkor elvetjük a null-hipotézist, vagyis azt, hogy a konkrét bj nem szignifikáns.

.

5.2.3. Az F-próba

A Fischer-féle F-próba két szórásnégyzet nagyságának összehasonlítására szolgál normál eloszlások esetén.

Az F-próba a nagyobb szórásnégyzetnek a kisebbel való osztása alapján képezett hányadosra épül. A kapott mennyiség összevethető az F-próba táblázati értékével (XXXIV. táblázat). Ha a szórásnégyzetek hányadosára kapott F érték nagyobb a megfelelő szabadsági fokokhoz és a választott szignifikanciaszinthez tarozó táblázati értéknél, ez azt jelenti, hogy a szórásnégyzetek szignifikánsan különböznek egymástól, vagyis különbségük ellentmond annak a feltevésnek (nullhipotézisnek), hogy a szórásnégyzetek megegyeznek.

A próba elvégzéséhez meg kell határozni az F számot, a két szórás hányadosát. Ezt nevezik próba-statisztikának.

F= s 1 2 s 2 2

ahols12a nagyobbik tapasztalati szórásnégyzet

s22a kisebbik tapasztalati szórásnégyzet

Fa tapasztalati F érték

XXXIV. táblázat

Az F- próba táblázat

A Fisher-féle F-próba 5%-os szignifikanciaszinthez tartozó kritikus értékei

f2

f1

1

2

3

4

5

6

12

24

1

164,4

199,5

215,7

224,6

230,2

234,0

244,9

249,0

254,3

2

18,5

19,2

19,2

19,3

19,3

19,3

19,4

19,4

19,5

3

10,1

9,6

9,3

9,1

9,0

8,9

8,7

8,6

8,5

4

7,7

6,9

6,6

6,4

6,3

6,2

5,9

5,8

5,6

5

6,6

5,8

5,4

5,2

5,1

5,0

4,7

4,5

4,4

6

6,0

5,1

4,8

4,5

4,4

4,3

4,0

3,8

3,7

7

5,5

4,7

4,4

4,1

4,0

3,9

3,6

3,4

3,2

8

5,3

4,5

4,1

3,8

3,7

3,6

3,3

3,1

2,9

9

5,1

4,3

3,9

3,6

3,5

3,4

3,1

2,9

2,7

10

5,0

4,1

3,7

3,5

3,3

3,2

2,9

2,7

2,5

11

4,8

4,0

3,6

3,4

3,2

3,1

2,8

2,6

2,4

12

4,8

3,9

3,5

3,3

3,1

3,0

2,7

2,5

2,3

13

4,7

3,8

3,4

3,2

3,0

2,9

2,6

2,4

2,2

14

4,6

3,7

3,3

3,1

3,0

2,9

2,5

2,3

2,1

15

4,5

3,7

3,3

3,1

2,9

2,8

2,5

2,3

2,1

16

4,5

3,6

3,2

3,0

2,9

2,7

2,4

2,2

2,0

17

4,5

3,6

3,2

3,0

2,8

2,7

2,4

2,2

2,0

18

4,4

3,6

3,2

2,9

2,8

2,7

2,3

2,1

1,9

19

4,4

3,5

3,1

2,9

2,7

2,6

2,3

2,1

1,9

20

4,4

3,5

3,1

2,9

2,7

2,6

2,3

2,1

1,8

22

4,3

3,4

3,1

2,8

2,7

2,6

2,2

2,0

1,8

24

4,3

3,4

3,0

2,8

2,6

2,5

2,2

2,0

1,7

26

4,2

3,4

3,0

2,7

2,6

2,5

2,2

2,0

1,7

28

4,2

3,3

3,0

2,7

2,6

2,4

2,1

1,9

1,7

30

4,2

3,3

2,9

2,7

2,5

2,4

2,1

1,9

1,6

40

4,1

3,2

2,9

2,6

2,5

2,3

2,0

1,8

1,5

60

4,0

3,2

2,8

2,5

2,4

2,3

1,9

1,7

1,4

120

3,9

3,1

2,7

2,5

2,3

2,2

1,8

1,6

1,3

3,8

3,0

2,6

2,4

2,2

2,1

1,8

1,5

1,0

A táblázat szerkezete a következő. Az oszlopok a számlálóra, a sorok a nevezőre vonatkozóan meghatározott szabadsági fokokkal kapcsolatosak (f1 illetve f2). A megfelelő sorok és oszlopok metszésénél állnak az F-próba kritikus értékei.

A kísérlet tervezési gyakorlatban általában 5%-os szignifikanciaszinten (p=0,05) szokták a számításokat elvégezni, vagyis a becsléseket meghatározni. Ezért a megadott F-táblázat 5%-os szignifikanciaszinten adja meg a kritikus F értékeket és csak annyi szabadságfokra, amennyi a kísérletek megtervezéséhez általában szükséges. Ha ettől eltérő szignifikanciaszinten, vagy több szabadságfokkal akarjuk az F-próbát elvégezni, az [1, 2] ajánlott irodalmat lehet alkalmazni.

5.2.4. A Cochran-próba

A Cochran-próba több szórásnégyzet egyformaságának vizsgálatra szolgál. Ha az összehasonlítandó szórásnégyzetek száma nagyobb kettőnél, és az egyik szórásnégyzet lényegesen meghaladja a többit, akkor normál eloszlás esetén a Cochran-próba alkalmazható. Ez a próba azokra az esetekre vonatkozóan megfelelő, amikor az összes pontban azonos számú (mégpedig n számú) párhuzamos kísérleti beállítás van. Ekkor kiszámítandó az alábbi próba-statisztika:

G= s max 2 i=1 N s i 2

aholGa Cochran-próba kísérleti értéke

smax2 az összehasonlítandó összes szórásnégyzetek közül a legnagyobbik

si2az összes szórásnégyzet

Naz összehasonlítandó szórásnégyzetek száma

Ha a kísérletek alapján meghatározott G érték nem haladja meg a Cohran-próba táblázatban megadott kritikus értéket (XXXV. táblázat), akkor elfogadhatjuk a null-hipotézist, vagyis azt, hogy a szórásnégyzetek közt nincs szignifikáns eltérés.

A táblázat szerkezete az F táblázathoz hasonló: az oszlopok a számlálóra, a sorok a nevezőre vonatkozóan meghatározott szabadsági fokokkal kapcsolatosak (f1 illetve f2). A megfelelő sorok és oszlopok metszésénél állnak a Cochran-próba kritikus értékei.

A Cochran-próba . 5%-os szignifikanciahatárok a G= s 2 max s 1 2 + s k 2 , statisztikához, ahol s1,s2,…, sk mindegyike f szabadságfokú szórásbecslés.

XXXV. táblázat

1

2

3

4

5

6

7

2

0,9985

0,9750

0,9392

0,9057

0,8772

0,8534

0,8332

3

9669

8709

7977

7457

7071

6771

6530

4

9065

7679

6841

6287

5895

5598

5365

5

0,8412

0,6838

0,5981

0,5440

0,5063

0,4783

0,4564

6

7808

6161

5321

4803

4447

4184

3980

7

7271

5612

4800

4307

3974

3726

3535

8

0,6798

0,5157

0,4377

0,3910

0,3595

0,3362

0,3185

9

6385

4775

4027

3584

3286

3067

2901

10

6020

4450

3733

3311

3029

2823

2666

12

0,5410

0,3924

0,3264

0,2880

0,2624

0,2439

0,2299

15

4709

3346

2758

2419

2195

2034

1911

20

3894

2705

2205

1921

1735

1602

1501

24

0,3434

0,2354

0,1907

0,1656

0,1493

0,1374

0,1286

30

2929

1980

1593

1377

1237

1137

1061

40

2370

1576

1259

1082

0968

0887

0827

60

0,1737

0,1131

0,0895

0,0765

0,0682

0,0623

0,0583

120

0998

0632

0495

0419

0371

0337

0312

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

8

9

10

16

36

144

2

0,8159

0,8010

0,7880

0,7341

0,6602

0,5813

0,5000

3

6333

6167

625

5466

4748

4031

3333

4

5175

5017

4884

4366

3720

3093

2500

5

0,4387

0,4241

0,4118

0,3645

0,3066

0,2513

0,2000

6

3817

3682

3568

3135

2612

2119

1667

7

3384

3259

3154

2756

2278

1833

1429

8

0,3043

0,2926

0,2829

0,2462

0,2022

0,1616

0,1250

9

2768

2659

2568

2226

1820

1446

1111

10

2541

2439

2353

2032

1655

1308

1000

12

0,2187

0,2098

0,2020

0,1737

0,1403

0,1100

0,0833

15

1815

1736

1671

1429

1144

0889

0667

20

1422

1357

1303

1108

0879

0675

0500

24

0,1216

0,1160

0,1113

0,0942

0,0743

0,0567

0,0417

30

1002

0958

0921

0771

0604

0457

0333

40

0780

0745

0713

0595

0462

0347

0250

60

0,0552

0,0520

0,0497

0,0411

0,0316

0,0234

0,0167

120

0292

0279

0266

0218

0165

0120

0083

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

  1. A normalitás vizsgálata

Ha a valószínűségi változó, amellyel dolgozunk, sok kisebb, függetlenül ható tényező befolyása alatt áll, akkor indokolt a normális eloszlás feltételezése, és nem szükséges statisztikai próbával vizsgálni a normalitást. Ha azonban nem vagyunk biztosak abban, hogy az eloszlásunk valóban normál eloszlás, χ2-próbát kell végeznünk.

5.2.5. χ2-próba, illeszkedés vizsgálat

Ha a kérdéses statisztikai függvény χ2-eloszlású, vagy legalábbis a mintanagyság minden határon túli növelésekor aszimptotikusan χ2-eloszlású, akkor a statisztikai próbát χ2-próbának nevezzük. A χ2-próbával ellenőrizhetjük egy ξ valószínűségi változó eloszlására tett hipotézisünket. Mivel most nem csupán egy általunk ismert eloszlás paramétereire tett hipotézis, hanem a ξ valószínűségi változó egész valószínűségeloszlására tett hipotézis ellenőrzéséről van szó, a megfelelő próbát illeszkedésvizsgálatnak nevezzük. Ha ezt a hipotetikus eloszlást teljesen megadjuk, akkor tiszta illeszkedésvizsgálatról, ha pedig csak az eloszlás típusát tekintjük ismertnek, és a benne levő paramétereket a mintából becsüljük, akkor becsléses illeszkedésvizsgálatról beszélünk.

A χ2-próba alkalmazásának feltétele a nagy (minimálisan 10 elemű) mintaelem-szám.

A χ2-próbával az illeszkedésvizsgálaton kívül még két további vizsgálatot végezhetünk. Tehát tulajdonképpen a χ2-próbával (kisebb módszerbeli különbségekkel) négy különböző vizsgálat végezhető:

  1. Tiszta illeszkedés vizsgálat – az eloszlás típusának és paramétereinek meghatározása

  2. Becsléses illeszkedésvizsgálat – ismertnek tekintett eloszlás paramétereinek meghatározása

  3. Adott valószínűségi változók függetlenségének vizsgálata

  4. Adott valószínűségi változók azonos eloszláshoz tartozásának vizsgálata

A továbbiakban azt a χ2-próbát ismertetjük, amikor adott valószínűségi változók azonos valószínűségeloszláshoz tartozását vizsgáljuk.

A következő próba-statisztika konstruálható:

χ 2 = i=1 r ( ν i N p i ) 2 N p i

ahol N az Ai megfigyelések száma, amelyek közül A1 esemény γ1-szer,

A2 esemény γ2-ször, …, Ar esemény γr-szer következik be. (Az Ai

egymást kizáró események teljes eseményrendszere, tehát az Aí események valószínűségének összege 1.)

γiaz Ai események gyakorisága. A vizsgálat elvégzésénél törekedni kell arra, hogy minden γi értéke legalább 10 legyen. A γi értékekrenézve fennáll, hogy

i=1 r ν i =N

piaz Ai események valószínűsége

Ha a χ2 értéket az adatainkból kiszámoljuk, akkor a kísérleti χ2 értékhez jutunk. Ha a kísérleti χ2 érték a χ2 táblázatban (XXXVI. táblázat) található kritikus értéket nem haladja meg, akkor elfogadhatjuk a null-hipotézist, vagyis azt, hogy az A1, A2, … Ar események valószínűsége normál eloszlású, és szórásnégyzeteik megegyeznek.

A táblázatban a szabadságfokok száma

f=N-1

XXXVII. táblázat

A χ2 eloszlás táblázata

f

χ2

f

χ2

f

χ2

f

χ2

f

χ2

1

3,841

21

32,671

41

56,942

61

80,232

81

103,010

2

5,991

22

33,924

42

58,124

62

81,381

82

104,139

3

7,815

23

35,172

43

59,304

63

82,529

83

105,267

4

9,488

24

36,415

44

60,481

64

83,675

84

106,395

5

11,070

25

37,652

45

61,656

65

84,821

85

107,522

6

12,592

26

38,885

46

62,830

66

85,965

86

108,648

7

14,067

27

40,113

47

64,001

67

87,108

87

109,773

8

15,507

28

41,337

48

65,171

68

88,250

88

110,898

9

16,919

29

42,557

49

66,339

69

89,391

89

112,022

10

18,307

30

43,773

50

67,505

70

90,531

90

113,145

11

19,675

31

44,985

51

68,669

71

91,670

91

114,268

12

21,026

32

46,194

52

69,832

72

92,808

92

115,390

13

22,362

33

47,400

53

70,993

73

93,945

93

116,511

14

23,685

34

48,602

54

72,153

74

95,081

94

117,632

15

24,996

35

49,802

55

73,311

75

96,217

95

118,752

16

26,296

36

50,998

56

74,468

76

97,351

96

119,871

17

27,587

37

52,192

57

75,624

77

98,484

97

120,990

18

28,869

38

53,384

58

76,778

78

99,617

98

122,108

19

30,144

39

54,572

59

77,931

79

100,749

99

123,225

20

31,410

40

55,758

60

79,082

80

101,879

100

124,342

5.3. Randomizálás

A kísérletek lebonyolítása több napot, esetleg több hetet vehet igénybe. Ezalatt a kísérlet körülményei fokozatosan vagy hirtelen megváltozhatnak (időjárás változás, mérőszemély cseréje, gyártó berendezés kopása, stb.), és ezáltal szisztematikus, de ismeretlen mértékű hibák adódhatnak a kísérleti eredményhez. Ezeknek a hibáknak a hatását úgy lehet kiszűrni, hogy a kísérletek sorrendjét összekeverjük, véletlenszerű sorrendbe állítjuk őket. Arra kell törekedni, hogy egyik lényeges faktor összes azonos beállítása ne történjen egymáshoz közeli időpontokban. Ezt az eljárást nevezik „randomizálás”-nak.

A randomizálást a véletlen számok táblázata alapján kell elvégezni (XXXVIII. táblázat). Ha pl. egy 16 kísérletből álló sorozatot akarunk randomizálni, akkor először a megtervezés sorrendjében sorszámmal látunk el minden kísérletet. Ezután a véletlen számok táblázatában véletlenszerűen kiválasztunk egy 16 alatti számot, mint kezdőértéket. Majd innen elindulva sorban kiírjuk a 16-nál kisebb számokat, olyan sorrendben, ahogyan rájuk találunk, figyelmen kívül hagyva a 16-nál nagyobb, és a már kiírt számokat. Az így kapott számsor lesz a kísérletek elvégzésének sorrendje. A kísérleti beállítások véletlenszerűen megválasztott sorozatát ezután már nem szabad megváltoztatni.

XXXVIII. táblázat

A véletlen számok táblázata

56

66

25

32

38

64

70

26

27

67

77

40

04

34

63

98

99

89

31

16

12

90

50

28

96

88

40

52

02

29

82

69

34

50

21

74

00

91

27

52

98

72

03

45

65

30

89

71

45

91

87

63

88

23

62

51

07

69

59

02

89

49

14

98

53

41

92

36

07

76

85

37

84

37

47

32

25

21

15

08

82

34

57

57

35

22

03

33

48

84

37

37

29

38

37

89

76

25

09

69

44

61

88

23

13

01

59

47

64

04

99

59

96

20

30

87

31

33

69

45

58

48

00

83

48

94

44

08

67

79

41

61

41

15

60

11

88

83

24

82

24

07

78

61

89

42

58

88

22

16

13

24

40

09

00

65

46

38

61

12

90

62

41

11

59

85

18

42

61

29

88

76

04

21

80

78

27

84

05

99

85

75

67

80

05

57

05

71

70

21

31

99

99

06

96

53

99

25

13

63

42

39

30

02

34

99

46

68

45

15

19

74

15

50

17

44

80

13

86

38

40

45

82

13

44

04

52

43

96

38

13

83

80

72

34

20

84

56

19

49

59

14

85

42

99

71

16

34

33

79

82

85

77

30

16

69

32

46

46

30

84

20

68

72

98

94

62

63

59

44

00

89

06

15

87

38

48

84

88

24

55

46

48

60

06

90

08

83

83

98

40

90

88

25

26

85

74

55

80

85

91

19

05

68

22

58

04

63

21

16

23

38

25

43

32

98

94

65

35

35

16

91

07

12

43

54

81

87

21

31

40

46

17

62

63

99

71

14

12

64

51

68

50

60

78

22

69

51

98

37

65

43

75

12

91

20

36

25

57

92

33

65

95

48

75

00

06

65

25

90

16

29

34

14

43

49

98

71

31

80

59

57

32

43

07

85

06

64

75

27

29

17

06

11

30

68

70

97

87

21

03

98

68

89

39

71

87

32

14

99

42

10

25

37

30

08

27

75

43

97

54

20

69

93

50

56

04

21

34

92

89

81

52

15

12

84

11

12

66

87

47

21

06

86

08

35

39

52

28

09

48

09

36

95

36

20

82

53

32

89

92

68

50

88

17

37

92

02

23

43

63

24

69

80

91

23

97

10

96

57

74

07

95

26

44

93

08

43

30

41

86

45

74

33

78

84

33

38

76

73

43

97

55

45

98

35

69

45

96

80

46

26

39

96

33

60

20

73

30

79

17

19

03

47

28

40

05

08

50

79

89

58

19

86

48

27

98

99

24

08

94

19

15

81

29

82

14

35

88

03

66

97

10

69

02

25

36

43

71

76

00

67

56

12

69

07

89

55

63

31

50

72

20

33

36

15

62

38

72

92

03

76

09

30

75

77

80

04

24

54

67

60

10

79

26

21

60

03

48

14

77

81

15

14

67

55

24

22

20

55

36

93

67

69

37

72

22

43

46

32

56

15

75

25

12

18

87

05

09

96

45

14

72

41

46

12

67

46

72

02

59

06

17

49

12

73

28

23

52

48

08

58

53

63

66

13

07

04

48

41

39

07

46

96

40

20

86

79

11

81

74

11

15

23

17

16

07

79

57

61

42

19

68

15

12

60

21

59

12

07

04

99

88

22

39

75

16

69

13

84

5.4. A durva hiba kiszűrése

Minden kísérletsorozat vagy méréssorozat során előfordulhatnak olyan események, amelyek következtében a kísérlet vagy a mérés eredménye egészen biztosan hibás lesz (pl. áramkimaradás, mérőműszer meghibásodása, stb.). Ha ezt az eseményt a kísérlet közben észrevesszük, a hibás eredményt azonnal ki kell hagyni az eredmények közül. Megeshet azonban az is, hogy a hibát nem észleljük azonnal, csak később, a mérések kiértékelése során kezdünk el gyanakodni, hogy valamely kiugró kísérleti eredményt vagy az átlagtól erősen eltérő mérési eredményt nem valami durva hiba okozhatott-e. Ilyenkor nagy valószínűséggel kiszűrhetjük a durva hibát az alábbi statisztikai becslés alapján. Ilyen számítás elvégzése nélkül azonban egyetlen kísérleti vagy mérési eredményt sem szabad kihagyni a további számításokból!

| y y ¯ | s =v

ahol ya „gyanús” kísérleti eredmény

y ¯ a többi eredmény átlaga, a kiugró eredményt figyelmen kívül hagyva.

sa többi eredmény szórásnégyzetének pozitív négyzetgyöke, a kiugró

eredményt figyelmen kívül hagyva

A durva hiba kiszűrésére szolgáló táblázat (XXXIX. táblázat) 5% szignifikancia szinten megadja azokat a határszámokat, amelyeknél ha nagyobb az adatokból számolt „v” érték, akkor elvetjük azt a null-hipotézist, hogy a gyanús érték nem tér el szignifikánsan a többi értéktől. Ez esetben a gyanús értéket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

XXXIX. táblázat

A durva hiba kiszűrése

n

szignifikanciahatár

n

szignifikanciahatár

3

46,7

15

3,71

4

10,1

20

3,60

5

6,51

25

3,56

6

5,31

30

3,54

7

4,73

35

3,53

8

4,40

40

3,53

9

4,18

45

3,53

10

4,04

50

3,54