Digitális szervo hajtások

Dr. Korondi, Péter

Dr. Fodor, Dénes

Décsei-Paróczi, Annamária

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042 azonosító számú „ Mechatronikai mérnök MSc tananyagfejlesztés ” projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A kiadásért felel a(z): BME MOGI

Felelős szerkesztő: BME MOGI

ISBN 978-963-313-138-1

2014


Tartalom
1. Bevezetés
2. Villamos motorok osztályozása
2.1. Elektromágneses motorok
2.1.1. Elektromágneses motorok nyomatéka
2.1.1.1. Egyfázisú motorok hengeres nyomatéka
2.1.1.2. Többfázisú motorok hengeres nyomatéka
2.1.1.3. Reluktancia nyomaték
2.1.1.4. Hiszterézis nyomaték
2.1.1.5. Elektronikus táplálás hatása a nyomatékra
2.1.2. Mezőorientált megközelítési mód
2.1.3. Elektromágneses motorok típusai
2.2. Elektrosztatikus motorok
3. Villamos hajtások osztályozása
3.1. Egyszerű hajtások
3.2. Négynegyedes szervohajtások
3.2.1. Nyomatékérzékelés és –mérés
4. A csúszómód szabályozás
4.1. Rövid történeti áttekintés
4.2. Bevezető példa
4.3. Jobboldalán nem folytonos differenciál egyenletek megoldása
4.4. Relés szabályozók
4.4.1. A csúszómód fennmaradásának feltétele
4.5. A bevezető példa differenciálegyenletének megoldása
4.6. Több bemenetű rendszerek csúszómódban
4.7. A csúszómód szabályozók tervezési lépései
4.7.1. A csúszófelület tervezése
4.7.2. A szabályozási törvény megválasztása
4.7.3. A csattogás elkerülése
4.7.3.1. A szakadásos jel folytonossá tétele
4.7.3.2. Állapot-megfigyelő alapú csúszómód szabályozás
4.7.4. Diszkrét idejű csúszómód szabályozás
4.8. A csúszómód szabályozók tervezési lépéseinek kísérleti alkalmazása
4.8.1. Mérési eredmények
4.9. Kéttömeg rendszer közvetlen elcsavarodás szabályozása csúszómódban
4.9.1. A nem modellezett dinamika hatása a csúszómódra
4.9.2. Kéttömeg rendszer egyenletei
4.9.3. Állapottér egyenletek
4.9.4. A csúszófelület tervezése
4.9.5. Megfigyelőre alapozott csattogásmentes szabályozási törvény
4.9.6. A kéttömeg rendszer csúszómód alapú közvetlen elcsavarodás szabályozásának kísérleti alkalmazása
4.10. Következtetés
5. Szervomotor szabályozási körének internetes távmérése (Laboratóriumi mérési gyakorlatok leírása)
5.1. A mérés célja
5.2. Bevezetés
5.3. Rendszer áttekintés
5.4. A mérésnél használt eszközök bemutatása
5.4.1. Egyenáramú szervohajtás
5.4.2. Állandó mágnessel gerjesztett egyenáramú motor
5.4.3. Motorvezérlő elektronika
5.5. Általános utasítások a mérésekhez
5.6. A PCI-1720 D/A kártya használata -- Motion control/Exercise 1 menüpont alatt található laboratóriumi mérési gyakorlat
5.6.1. A PCI 1720 kártya beállítása a „DRV_DeviceOpen” függvény segítségével
5.6.2. A feszültségszint beállítása a PCI 1720-as kártyán a DRV_AOVoltageOut függvénnyel
5.6.3. Mintaprogram a PCI 1720 kártya feszültség szintjének inicializálására és beállítására
5.7. Valós idejű óra használata a PCI 1720 D/A kártyával -- Motion control/Exercise 2 menüpont alatt található laboratóriumi mérési gyakorlat
5.7.1. Hogy valósul meg a valós idő nem valós idejű operációs rendszer alatt?
5.8. A PCI 1784 számláló használata -- Motion control/Exercise 3 menüpont alatt található laboratóriumi mérési gyakorlat
5.8.1. A PCI 1784-es kártya inicializálása a DRV_DeviceOpen függvénnyel
5.8.2. A számláló értékek visszaállítása a PCI 1784-es kártyán a DRV_CounterReset függvénnyel
5.8.3. A számlálás elindítása a PCI-1784 a kártyán a DRV_CounterEventStart függvénnyel
5.8.4. A számláló értékeinek olvasása PCI-1784 kártyán a DRV_CounterEventRead függvénnyel
5.8.5. Mintaprogram számlálási műveletekre a PCI-1784 kártyán
5.9. Nyílt szabályozó kör mérése -- Motion control/Exercise 4 menüpont alatt található laboratóriumi mérési gyakorlat
5.9.1. A DC szervomotorok elméleti háttere
5.9.2. A DC szervomotor felépítése és leíró áramköre
5.9.2.1. Egyenértékű áramkör
5.9.3. Matematikai modell
5.9.3.1. Időtartomány egyenletek
5.9.3.2. Frekvencia tartomány egyenletek
5.9.3.3. Átviteli függvények
5.9.4. A modell elemzése
5.9.4.1. Állapottér reprezentáció
5.9.4.2. Állandósult állapot
5.9.4.3. Statikus karakterisztika, munkapont
5.9.4.4. Átviteli függvény elemzése
5.9.4.5. Az átviteli függvény vizsgálata
5.9.4.6. A pontos és közelítő egyenlet:
5.9.5. A zajos fordulatszámjel szűrése
5.9.6. A mérés leírása
5.9.7. Mérési feladatok
5.10. Visszacsatolt kör mérések -- Motion control/Exercise 5 menüpont alatt található laboratóriumi mérési gyakorlat
5.10.1. Az irányításelmélet elméleti háttere
5.10.2. Áram szabályozó
5.10.3. Módszerek a PID szabályozó paramétereinek megválasztásához Ziegler-Nichols módszer
5.10.4. Mérési feladatok: fordulatszám szabályozás
5.10.5. Mérési feladatok: pozíció szabályozás
6. Mintamérések, néhány mérési feladat megoldása
6.1. A mérés célja
6.2. A PCI-1720 D/A kártya használata- 5.4 mérési feladat megoldása
6.2.1. A mintafájlból (Dasoft.cpp) a következőt kell átmásolni a szövegmezőbe:
6.2.2. A pirossal jelölt részeket töröljük ki.
6.2.3. Változtassuk meg, ahogy az zölddel van jelölve.
6.3. Valós idejű óra használata a PCI 1720 D/A kártyán - 5.5 feladat megoldása
6.4. A PCI-1784 számláló használata - 5.4 mérési feladat megoldása
6.4.1. A(Dasoft.cpp) mintafájlból a következők másolandók a szövegmezőbe:
6.4.2. Töröljük a pirossal jelölt részeket.
6.4.3. Cseréljük a kódot a zöld szerint.
6.5. Nyílt szabályozó kör mérése - Motion control/Exercise 4 menüpont alatt található laboratóriumi mérési gyakorlat megoldása
6.5.1. A motor válasza állandó nyomatékra - 5.11 feladat megoldása
6.5.2. Konstans nyomaték és digitális szűrő - 5.12 feladat megoldása
6.5.3. A motor válasza a szinuszos feszültségre és a szervoerősítő offsetjének kompenzálása - 5.13 feladat megoldása
6.5.4. Digitális szűrők összehasonlítása - 5.14 mérési feladat megoldása
6.6. Visszacsatolt kör mérések - Motion control/Exercise 5 menüpont alatt található laboratóriumi mérési gyakorlat megoldásai
6.6.1. A P szabályozó hangolása - 5.16 mérési feladat megoldása
6.6.2. A P szabályozó ugrásfüggvény válasza - 5.17 mérési feladat megoldása
6.6.3. A P szabályozó változó referenciajellel - 5.18 feladat megoldása
6.6.4. A P szabályozó válasza a terhelés ugrásszerű változásaira - 5.19 mérési feladat megoldása
6.6.5. A PI szabályozó ugrás függvényre adott válasza - 5.20 mérési feladat megoldása
6.6.6. A PI szabályozó változó referenciajellel - 5.21 mérési feladat megoldása
6.6.7. A PI szabályozó válasza a terhelés ugrásszerű változásaira - 5.22 mérési feladat megoldása
6.6.8. Hibatolerációs mérések - 5.23 mérési feladat megoldása
6.6.9. Időkésleltetett rendszer PI szabályozása - 5.24 mérési feladat megoldása
6.6.10. P és PI szabályozó ugrás függvény pozíció refereciajel válasza - 5.25 mérési feladat megoldása
6.6.11. Stick-slip jelenség - 5.26 mérési feladat megoldása
6.6.12. Pozíció szabályozás belső sebesség szabályozóval - 5.27 mérési feladat megoldása
6.6.13. Csúszómód szabályozó eredmények - 5.28 mérési feladat megoldása
6.7. Komplex tervezési és mérési feladat
6.7.1. Az állapot-visszacsatolás és tervezése
6.7.2. Alapjel korrekció alkalmazása
6.7.3. Állapot-megfigyelő tervezése
6.7.4. Integráló szabályozás
6.7.5. A rendszer identifikációja
6.7.6. A szabályozás megtervezése
6.7.7. A motor identifikációja
6.7.7.1. A karakterisztika előzetes vizsgálata
6.7.7.2. Gerjesztés megtervezése az identifikációhoz
6.7.7.3. Identifikáció MATLAB segítségével
6.7.8. Szabályozó tervezése
6.7.8.1. Integrátor nélküli szabályozó
6.7.9. Integrátoros szabályozás
6.7.10. Szűrő tervezése a sebességméréshez
6.7.11. Implementáció
6.7.12. Integrátor nélküli szabályozó
6.7.12.1. C kód
6.7.13. Eredmények
6.7.14. Integrátoros szabályozó
6.7.14.1. C kód
6.7.15. Eredmények
6.7.16. Program kód
6.7.16.1. A szabályozótervezés teljes MATLAB kódja
7. Csővezeték hálózatban használt frekvenciaváltóval ellátott aszinkron motoros hajtások gazdasági számítása
7.1. Munkapont meghatározása
7.1.1. A fojtásos szabályozás elve
7.1.2. Szabályozás a szivattyú fordulatszámának megváltoztatásával
7.1.3. A hálózatból felvett teljesítmény
7.2. Megtérülési idő számítása
8. Háromfázisú aszinkron motor matematikai modellezése
8.1. A villamos modell közös koordináta-rendszer reprezentációja
8.2. A motor mechanikai modellje
8.3. Motormodell álló koordináta rendszerben
8.4. Motormodell állapotegyenlet reprezentációja forgó és álló koordináta-rendszerben
8.5. Mezőorientáció – forgórész fluxus orientáció
8.5.1. Motormodell mágnesezési áram bevezetésével
8.5.2. Feszültségforrás jellegű feszültség inverteres szabályozott hajtás
8.6. Háromfázisú aszinkron motor folytonos és diszkrét idejű állapottér-modellje
9. Aszinkronmotor érzékelő nélküli fordulatszám becslése
9.1. A motor állapotegyenletei alapján történő fordulatszámbecslés
9.2. Modell-referenciás adaptív szabályozó
9.3. Megfigyelőn alapuló fordulatszámbecslés
9.3.1. Kalman-szűrő alapú érzékelő nélküli fordulatszám becslés
9.3.1.1. Kiterjesztett Kalman-szűrő
9.3.1.2. Aszinkron motor fordulatszámának becslése Kalman–szűrő alkalmazásával
9.3.2. Állapotbecslés diszkrét idejű H∞ szűrővel
10. H∞ szabályozó elméleti háttere
10.1. Szabályozó tervezése
Irodalmi hivatkozások
Az ábrák listája
2.1. Villamos motorok mozgástípusai
2.2. Villamos motorok energia közvetítő közege
2.3. Klasszikus és kifordított álló- és forgórész konstrukciók
2.4. Elektromágneses motorok fluxusának útja
2.5. Az elektronok perdületéből eredő áram mágneses momentumainak iránya négy szomszédos doménben
2.6. Nyomatéktípusok
2.7. Leggyakrabban előforduló motor elnevezések
2.8. Egyfázisú aszinkron motorok
2.9. Reluktancia motorok
2.10. Permanens mágneses motorok
3.1. A villamos hajtások főbb egységei
3.2. Egyszerű egyenáramú hajtás
3.3. Egyszerű váltakozó áramú hajtás
3.4. A négy síknegyed értelmezése
3.5. A feszültség és áram előjele a négy síknegyedben
3.6. Az energiaáramlási irányok a különböző üzemmódokban
3.7. Közvetlen váltakozó áramú átalakítós hajtás
3.8. Szervo hajtások szokásos felépítése
4.1. L-C áramkör
4.2. Lehetséges állapottrajektória
4.3. A hiba megszüntetése
4.4. Relés szabályozó kör
4.5. Az S felület mentén csúszó állapottrajektória
4.6. Az S felület felé mutató f(x) vektortér
4.7. Több bemenetű rendszerek csúszómódban
4.8. Relés szabályozási törvény
4.9. Folytonos átmenetű, relés jellegű szabályozási törvény
4.10. Állapot-megfigyelő alapú csúszómód szabályozás
4.11. A szervomotor csúszó egyenese a hibajel fázissíkján
4.12. Egy-szabadságfokú szervorendszer
4.13. Klasszikus csúszómód
4.14. Diszkrét idejű csúszómód
4.15. Megfigyelő alapú diszkrét idejű csúszómód
4.16. Rugalmas tengellyel összekötött, kéttömegű rendszer
4.17. A szögelfordulás időfüggvénye a három különböző csúszómód szabályozó és rugalmas tengellyel összekötött terhelés esetén
4.18. A szabályozókör egyszerűsített vázlata
4.19. fázistere
4.20. A teljes szabályozó felépítése
4.21. Szimulációs eredmények
4.22. A csattogás jelensége
4.23. A kísérleti berendezés
4.24. Mérési eredmények
5.1. A rendszer áttekintő ábrája
5.2. Maxon digitális enkóder, HEDL-5540
5.3. HEDL-5540 digitális enkóder csatlakozója
5.4. Maxon 4QD-50V/5A szervoerősítő
5.5. PWM motorszabályozás
5.6. Szervoerősítő blokkvázlata
5.7. A feladat kiválasztása
5.8. Az első feladat oldalképe
5.9. Mérési eredmény képernyőképe
5.10. Real-Time Extension architektúra
5.11. A DC szervomotor felépítése (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter1/1.htm)
5.12. Egyenértékű áramkör (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter1/1_1.htm)
5.13. Időtartomány egyenletek (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter2/2.htm)
5.14. Frekvencia tartomány egyenletek (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter2/2_1.htm)
5.15. A DC motor átviteli függvényének levezetése (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter2/2_2.htm)
5.16. A DC motor idő konstansainak levezetése (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter2/2_3.htm)
5.17. Az állapottér levezetése (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter3/3.htm)
5.18. Állandósult állapot, állapotjelzői (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter3/3_1.htm)
5.19. A statikus karakterisztikák interaktív ábrája (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter3/3_2.htm)
5.20. A zavarás elemzése az átviteli függvényen (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter3/3_3.htm)
5.21. MatLab motor szimuláció
5.22. Az átviteli függvény elemzése (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter3/3_4.htm)
5.23. A MatLab modell a közelítésekhez
5.24. Normál harmadfokú aluláteresztő szűrő Bode diagramja
5.25. Harmadfokú Bessel alul-áteresztő szűrő Bode diagramja
5.26. Klasszikus PI szabályozó (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4.htm)
5.27. A fázistartalék meghatározása (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_1.htm)
5.28. Alkalmazás (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_2.htm)
5.29. Bode-diagram (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_3.htm)
5.30. Klasszikus PID szabályozó (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_4.htm)
5.31. Lépés válasz (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_5.htm)
5.32. MatLab szabályozó, motor szimuláció
5.33. A PI szabályozó helye (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_6.htm)
5.34. Válasz a terhelés zavarára (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_7.htm)
5.35. MatLab szimuláció a sebességszabályozó hurokra
5.36. Sebesség és áramszabályozó(http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_8.htm)
5.37. Magyarázat kФ elhanyagolására. (http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_9.htm)
5.38. Tervezési koncepció http://dind.mogi.bme.hu/animation/chapter4/4_10.htm)
5.39. A Tu paraméter meghatározása (Tu≈33 ms)
5.40. Kaszkád pozíció szabályozó
6.1. Szinuszos kimeneti feszültség
6.2. Nyílt hurkú vezérlés, nyomaték=1
6.3. Nyílt hurkú vezérlés, nyomaték=0.1
6.4. A szűrt és szűretlen sebességek összehasonlítása
6.5. Különböző szűrők összehasonlítása
6.6. Digitális szűrők összehasonlítása (periódusidő 0.1 s) Színkódolás nyomaték jel: világos kék, szűrés nélküli fordulatszám jel: kék, fordulatszám jel normál szűrővel: zöld, fordulatszám jel Bessel szűrővel: piros
6.7. Digitális szűrők összehasonlítása (periódusidő 0.4 s) Színkódolás nyomaték jel:világoskék, szűrés nélküli fordulatszám jel: kék, fordulatszám jel normál szűrővel: zöld, fordulatszám jel Bessel szűrővel: piros
6.8. P szabályozó eredményei paraméter hangolásra
6.9. P szabályozó Ziegler-Nichols hangolása (P = 2.3)
6.10. P szabályozó válaszai a referencia sebesség 3 ugrásszerű változására
6.11. P szabályozó eredményei ugrásszerű terhelésre
6.12. PI szabályozó eredményei ugrásszerű referencia sebesség értékre
6.13. PI szabályozó eredménye 3 ugrásszerű változásra a referencia sebesség értékben
6.14. PI szabályozó eredményei ugrásszerű terhelés változásra
6.15. Integrátor telítődése
6.16. PI szabályozó telítődésének hatása
6.17. A hibaintegrál időfüggvénye PI szabályozás esetén
6.18. A hibaintegrál időfüggvénye PI szabályozás anti windup funkcióval
6.19. A stabilitás határa
6.20. PI szabályozás időkésleltetett rendszer esetén
6.21. P szabályozó eredményei a referencia pozíció ugrásszerű változására
6.22. P szabályozó eredményei a referencia pozíció ugrásszerű változására
6.23. PI szabályozó eredményei a referencia pozíció ugrásszerű változására
6.24. Stick-slip jelenség
6.25. Kaszkád szabályozás eredményei
6.26. Diszkrét idejű alapjel korrekció
6.27. Megfigyelőre alapozott állapot-visszacsatolás
6.28. Megfigyelőre alapozott állapo-tvisszacsatolás integrátorral
6.29. Megfigyelőre alapozott állapotvisszacsatolás integrátorral
6.30. A szöbsebesség időfüggvénye
6.31. A szöbesebesség időfüggvénye
6.32. Szögsebesség nyomaték karakterisztika
6.33. A szögsebesség változása
6.34. A modell és a mérés összehasonlítása
6.35. Ugrásválasz
6.36. Szimulációs modell
6.37. Szimulációs eredmény
6.38. Nyomaték
6.39. Állapotváltozók
6.40. Szimulációs modell integrátorral
6.41. Szimulációs eredmény
6.42. Nyomaték
6.43. Szögsebesség
6.44. Egységugrás válasz
6.45. Bode-diagram
6.46. Ugrás válasz
6.47. Szűrés
6.48. Mérési eredmény integrátor nélkül
6.49. Mérési eredmény integrátorral
7.1. Munkapont meghatározása
7.2. A fojtásos szabályozás alapelve
7.3. Fordulatszám változtatással beállított munkapont
7.4. Megtérülési idő az időbeni és mennyiségi kihasználtság függvényében
7.5. 5 évnél rövidebb megtérülési idő az időbeni és mennyiségi kihasználtság függvényében
7.6. 3 évnél rövidebb megtérülési idő az időbeni és mennyiségi kihasználtság függvényében
7.7. Az éves energia megtakarítás az időbeni és mennyiségi kihasználtság függvényében
8.1. Aszinkron motor felépítésének egyszerűsített, elvi rajza
8.2. A háromfázisú eredővektor képzése
8.3. Fluxus eloszlás az aszinkron motorban
8.4. Induktivitások modellezése
8.5. Fázis- és rendszertranszformáció
8.6. Szinkron forgó koordináta-rendszer
8.7. Az álló- és forgórész egyesítése komplex, forgó transzformátorrá
8.8. Forgórész szórt induktivitása nélküli fluxusmodell
8.9. Forgórész fluxushoz történő orientáció
8.10. Feszültségforrás jellegű feszültség inverteres szabályozott hajtás
9.1. A modell-referenciás adaptív szabályozás struktúrája
9.2. Állapot megfigyelő általános elvi struktúrája
9.3. Kalman-szűrő működési elve
9.4. Kalman-szűrő illesztése tetszőleges rendszerhez
9.5. A mezőorientációs alapú Kalman-szűrős szabályozási struktúra
10.1. H∞ szabályozási probléma
10.2. Súlyfüggvényekkel kiegészített rendszer
10.3. Aszinkron motor Simulink modellje
10.4. Rendszer Simulink modelljének felépítése
10.5. Referenciakövetés vizsgálata
10.6. Szimuláció során használt terhelő nyomaték
10.7. Nyomatékváltozás hatása a sebességre
10.8. Sebességeltérés értéke
10.9. Szimuláció során használt mérési zaj
10.10. Motor feszültégbemenete
10.11. Fluxus modell alapján becsült fluxus
10.12. Motor modelljéből számított tényleges érték
10.13. Konstans referencia erős zajok esetén
10.14. Gyorsan változó nyomaték
10.15. Referencia tartása nyomatékváltozás esetén
10.16. Mérés DS1102 DSP kártyával
10.17. DS1102 Simulink blokkok
10.18. Aszinkron motor szabályozása DS1102-vel
A táblázatok listája
5.1. A motor paraméterei
5.2. Paraméterek
5.3. Paraméterek
5.4. Paraméterek
5.5. Paraméterek: