english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramFinommechanika terméktervezőknek

Tantárgykód

BMEGEMIBTFT

Követelmények

1/0/1/f

Kredit

3

Ajánlott félév

tavaszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A tantárgy célja a kis méretek gépészeti/mechatronikai hatásainak, a finommechanikai konstrukció jellegzetességeinek és a finommechanika építőelemeinek megismerése. Célkitűzés az egyszerűbb finommechanikai építőelemek tervezésére és kevésbé összetett szerkezetek összeállítására való készségek elsajátítása. A tárgy kitekintést nyújt a finommechanikai szerkezetek projektszemléletű tervezésére és figyelembe veszi a szerkezetet terméktervezők számára kijelölt tervezési kompetenciák erősítését.

Oktató profilkép

Dr. Samu Krisztián

tanszékvezető-helyettes, dékánhelyettes, egyetemi docens

Tantárgyfelelős