english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Szakdolgozat és diplomaterv

A szakdolgozat és diplomaterv készítés tárgy legfontosabb teendői a félév elején

Szakdolgozat/diplomaterv készítése a tanszéken

A tanszéki Facebook oldalon és a Tanszék honlapján is jeleztük, hogy a szakdolgozat és diplomaterv témák a https://mogi.bme.hu/temak.php honlapon láthatók. A kiválasztott témához tartozó témavezetőt keressék meg, a végleges kiírást a témavezetővel és a konzulenssel közösen kell elkészíteni. Ha speciális témát szeretnének készíteni, akkor kérem a tématerülethez értő tanszéki oktatót keressenek fel, és a témakiírást egyeztessék és készítsék el közösen.

Tekintettel a koronavírus okozta különleges helyzetre, a tavaszi félévben is elektronikus formában kell a hallgatóknak feltölteni a szakdolgozat, valamint diplomaterv feladatkiírásokat. A feladatkiírások kezelésére az alábbi elektronikus megoldás áll rendelkezésre:

Szakdolgozat: https://mogi.bme.hu/szakdolgozat.php

Diplomaterv: https://mogi.bme.hu/diploma.php

Szakdolgozat/diplomaterv készítése cégnél

Ha cégnél írják szakdolgozatukat, diplomatervüket, akkor is a tanszéki oktatók közül témavezetőt kell választani. A szakdolgozat és a diplomaterv végleges kiírást a témavezetővel egyeztetni kell. Nagyon fontos, hogy a szakdolgozat/diplomaterv készítés helyét, valamint a konzulens adatait pontosan adják meg a honlapon, mivel ezek az adatok elengedhetetlenek a szerződéskötésnél. A végleges kiírást a fent megadott oldalra szintén fel kell tölteni.

Szakdolgozat/diplomaterv feladatkiírások feltöltési határideje: 2021. február 26. 12.00 óra.

Szakdolgozat/diplomaterv készítése más tanszéken

Főszabály szerint a hallgatók szakdolgozatukat, diplomatervüket a specializációs tanszéken készítik. Szakmailag indokolt esetben azonban más tanszéket is választhatnak. Kérem a specializáció felelőssel ezeket a kéréseket előre egyeztessék. Ennek szabályzati háttere a következő:

https://gpk.bme.hu/downloads/hu/archive/gepeszkar/doku/Szabalyzatok/2015/Szakdolgozat-es-diplomaterv-szabalyzat.pdf

(2) 18. § A hallgató a specializációját gondozó tanszék vezetője és a specializációfelelős együttes engedélye alapján más tanszéken is készítheti a feladatot, amennyiben ehhez az adott [befogadó] tanszék vezetője hozzájárul.

(3) A Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomatervezés című tantárgyat azon a tanszéken kell felvennie a hallgatónak, amely tanszék a feladatot kiadta.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy

  • kinek a részére szól (hallgató neve, azonosítója, szakja, specializációja),
  • melyik tantárgyra (Szakdolgozat-készítés, Diplomatervezés A, B vagy mindkettő),
  • egyértelmű kinyilvánítása a hozzájárulásnak, hogy más tanszéken készítse a dolgozatot,
  • dátum, aláírások (befogadó tanszék és elengedő tanszék vezetőjének aláírása, ahol a specializáció felelős szignója is szükséges).

Zárt kezelésre (titkosítás) vonatkozó információk:

A zárt kezelésre vonatkozó engedélykérelmeket a Dékáni Hivatalba kell megküldeni 2021. március 5-ig.

A titkosítás eljárásrendje a következő:

1., A hallgató vagy gazdálkodó szervezet bejelenti a zárt kezelésre vonatkozó igényét a Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére c. űrlapon:

https://gpk.bme.hu/hu/cikkek/382 oldalon található https://gpk.bme.hu/downloads/hu/dokumentumok/Kerelem_SZD_DT_zart_kezelesre_2021.docx dokumentumon

2., Az információvédelmi megállapodást (Megállapodás zárt kezelésről) a 3. oldalon először a gazdálkodó szervezet képviselője, azután a témavezető és a tanszékvezető írja alá, ebből legalább két eredeti példány készüljön és PDF formában is kérjük elküldeni. Egy a tanszéken marad, a többi a gazdálkodó szervezeté. A hallgató, mivel neki nyilvánvalóan van saját példánya a dolgozatból, külön megállapodást kell, hogy kössön a gazdálkodó szervezettel, ha az erre igényt tart, ezért nem kell a hallgatónak aláírnia az információvédelmi megállapodást.

Megállapodás elérhetősége:https://gpk.bme.hu/downloads/hu/dokumentumok/Megallapodas_Szakdolgozat_Diplomaterv_zart_kezeleserol_2021.docx

Jelezzük, hogy a szakdolgozatokat és a diplomaterveket idén is online formában kell majd beadni, a későbbiekben megadott internetes felületen.  A formai követelmények a https://gpk.bme.hu/hu/cikkek/383 oldalon megtalálhatók. A dolgozatok beadási határideje az utolsó tanítási nap. 2021. május 14. 23:59