english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Szakmai Gyakorlat

Tájékoztató a SZAKMAI GYAKORLATRÓL (BSc) 2023 nyár

Minden BSc szakos hallgató számára kötelező a képzés ideje alatt szakmai gyakorlaton részt venni.

Alapkövetelmény, hogy a szakmai gyakorlatot olyan kis-, közép vagy nagyvállalatnál, felsőoktatási intézménynél, közoktatási intézménynél, önkormányzati szervnél, kutatóintézetnél, non-profit szervezetnél, stb. kell lefolytatni, ahol mérnöki színvonalú feladat kiadása és szakmai konzultációja lehetséges, továbbá az adott képzési szak területének megfelel. Célszerű úgy választani gyakorló helyet, hogy a gyakorlaton megkezdett munka akár szakdolgozatként vagy tudományos diákköri munkaként folytatható, illetve a téma aktuális legyen. A szakmai gyakorlat előzetes engedéllyel külföldön is végezhető (a kérelmet a gyakorlat megkezdése előtt legalább 25 nappal kell benyújtani).

Előtanulmány: a specializációt gondozó (vagy a szakmai gyakorlatot szervező) tanszéken lehet jelentkezni a mintatanterv szerinti 6. félév után. Ettől eltérő esetben a hallgatónak rendelkeznie kell legalább 130 megszerzett kreditponttal, valamint érvényes specializáció hozzárendeléssel a gyakorlat megkezdése előtt.

Szakmai gyakorlati időszak: A szakmai gyakorlat ideje legalább 6 hét (240 munkaóra), amelyet lehetőség szerint nyáron kell elvégezni (2023. júnlius-augusztus), de indokolt esetben ettől el lehet térni. 

Tantárgy felvétele: A teljesítés esetén a mintatanterv szerinti 7. félévében kell felvenni a Szakmai gyakorlat (BMEGEMIBKSZ) nevű tantárgyat a Neptun rendszerben. Szakmai gyakorlat tanszéki felelőse: Pálya Zsófia

A szakmai gyakorlat teljesítésének lépései:

1.) Gyakorlati hely kiválasztása
Fontos, hogy a céget a hallgatónak kell felkeresnie, ahol a gyakorlatát szeretné elvégezni.

2.) Jelentkezés

 • A jelentkezési szándékot kérjük jelezzék 2023. július 7. 23:00-ig (vizsgaidőszak végéig) a MOGI honlapon keresztül (https://mogi.bme.hu/szakmai_gyakorlat.php) a személyes adatok megadásával a bejelentkezést követően. 
 • Amennyiben megvan a gyakorlati hely, elsőként a 12. számú mellékletet (Jelentkezési lap) kérjük kitöltve és aláírva leadni a tanszéki felelősnek, vagy a D407-es irodában.
 • A szakmai gyakorlatra való jelentkezés elfogadásának feltétele, hogy a gyakorlóhely a 13. melléklettel (Befogadó nyilatkozat) a hallgató jelentkezését elfogadja. Legkésőbb a gyakorlat megkezdéséig ezt a mellékletet is aláírva kérjük leadni a tanszéki felelősnek, vagy a D407-es irodában. A gyakorlat megkezdése előtt a választott gyakorlóhely adatait a MOGI honlapon is meg kell adni (az aláírás feltétele). Amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlatát a BME-n végzi, a Befogadó nyilatkozat NEM kell.

MEGJEGYÉS: A 12. és 13. számú melléklet leadására digitális formában is van lehetőség. Az aláírt dokumentumokat nem szükséges papír alapon benyújtani. A nyomtatványok digitális beküldésével kapcsolatosan előzetsen vegyék fel a kapcsolatot Pálya Zsófiával!

 

3.) Együttműködési megállapodás

A Kar a szakmai gyakorlóhellyel Együttműködési megállapodást (11. számú melléklet) köt.

a, Amennyiben a gyakorlóhely és a Gépészmérnöki Kar között korábban már köttetett ilyen megállapodás, akkor csak a dokumentum utolsó oldalát képező, 11. számú melléklet/1. melléklet kell kitölteni és a gyakorlati hely által jóváhagyott eredeti példányt kell benyújtani (digitális másolat nem elegendő).

b, Ellenkező esetben szerződést kell kötni, amely lehetővé teszi a szakmai gyakorlat végzését az adott cégnél. Ekkor a teljes dokumentumot (11. számú melléklet: Együttműködési megállapodás szakmai gyakorlat szervezéséhez) kitöltve, a cég által is jóváhagyva, 2 nyomtatott példányban kell benyújtani. (Mivel még a Gépészmérnöki Kar részéről is szükséges jóváhagyás, a digitális másolat nem elegendő). A Gépészmérnöki Kar által jóváhagyott szerződésből 1 példányt a gyakorlati hely kap.

c, A szakmai gyakorlat iskolaszövetkezet közvetítésével is végezhető. Amennyiben a gyakorlat teljesítésének igazolása iskolaszövetkezetten keresztül történik, minden esetben szükséges a háromoldalú együttműködési szerződés (11. számú melléklet: háromoldalú megállapodás) 3 nyomtatott példányban.

MEGJEGYZÉS: Az Együttműködési megállapodás meglétéről a cégnél és a tanszéki felelősnél lehet érdeklődni. Amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlatát a BME-n végzi, az Együttműködési nyilatkozat NEM kell. Az Együttműködési szerződést lehetőség szerint kérjük a gyakorlat megkezdéséig, de legkésőbb 2023. augusztus 31.-ig leadni. A szerződést az adatok kitöltése után először a gyakorlóhely képviselője (és háromoldalú együttműködése estén az iskolaszövetkezet és a gykorlóhely képviselője) majd az egyetem részéről az oktatási dékánhelyettes írja alá. Az együttműködési megállapodást nincs lehetőség digitális formában leadni!

 

4.) Beszámoló


A gyakorlat során végzett tevékenységről a beszámoló (14. számú melléklet) készülhet munkanapló formátumban (naponta rögzíteni kell az elvégzett feladatokat), vagy szöveges összefoglaló formájában is (legalább 1500 karakter). A dokumentum (14. számú melléklet) a munka leírásán kívül tartalmazza a cégnél eltöltött idő hasznosságának értékelését is. A gyakorlat végeztével a dokumentumot a szakmai gyakorlóhely képviselőjével hitelesítettni is kell.
A beszámoló nyelve azonos a képzés nyelvével, függetlenül, hogy a hallgató a gyakorlatot belföldön vagy külföldön teljesítette. A melléklet kitöltése után az adatok megadása a MOGI honlapon is szükséges (az aláírás feltétele)!

5.) Teljesítési igazolás és értékelés


A gyakorlat lehetőség szerint összefüggő 6 hét alatt végzendő el, de több részletben is teljesíthető. Ilyenkor viszont az egyes részidők legalább 1 hét hosszúságúak kell legyenek. A gyakorlat elvégzése után a szakmai gyakorlati hely Igazolást (15. számú melléklet) kell adjon az elvégzett tevékenységről és egyben értékeli a hallgató ott végzett munkáját. A dokumentumot a szakmai gyakorlóhely képviselőjének aláírással és céges bélyegzővel hitelesítenie is kell.
A beszámoló dokumentumait (14. és 15. számú mellékletek) nyomtatott formában a D407-es irodában leadni a szakmai gyakorlatot követő félév 7. hetéig (2023. október 20-ig) szükséges. (A honlapon az adatokat a 8.hét végéig, azaz 2023. október 27-ig lehet megadni! )

MEGJEGYÉS: A 14. és 15. számú melléklet leadására digitális formában is van lehetőség. Az aláírt dokumentumokat nem szükséges papír alapon benyújtani. A nyomtatványok digitális beküldésével kapcsolatosan előzetsen vegyék fel a kapcsolatot Pálya Zsófiával!

Ez a tájékoztató a szakmai gyakorlatok kari szabályzatával összhangban készült.

 

Budapest, 2023. május 18.

Szakály-Molnár Anikó és Pálya Zsófia

Ütemezés

Jelen időpontok azkora vonatkoznak, akik a 2023/24 őszi félévben vették fel a Szakmai gyakorlat c. tárgyat!

 • 2023. július 7. Jelentkezési szándék szakmai gyakorlatra a MOGI honlapon keresztül.
 • 2023. július 31. (vagy legkésőbb a gyakorlat megkezdésének időpontja): Jelentkezési lap (12. számú melléklet) leadása.
 • 2023. július 31. (vagy legkésőbb a gyakorlat megkezdésének időpontja): Befogadó nyilatkozat (13. számú melléklet) leadása. 
 • A gyakorlat megkezdéséig, de legkésőbb 2023. augusztus 31.-ig: Együttműködési megállapodás 1. számú mellékletének leadása, vagy a teljes megállapodás aláíratása 3 példányban. Adatok megadása a tanszéki honlapon is!
 • 2023.  július-augusztus: Szakmai gyakorlat elvégzése.
 • 2023. október 20. (szorgalmi időszak 7. hete): Beszámoló illetve az Igazolás beadása (14. és 15. számú mellékletek). Adatok megadása a tanszéki honlapon is!
 • 2023. augusztus 31-ig: Szakmai gyakorlat (BMEGEMIBKSZ) c. tárgy felvétele a Neptunban.
 • 2023. december 8. (szorgalmi időszak vége): Aláírás bejegyzése a Neptunba.

Választható gyakorlóhelyek listája

Határozatlan idejű együttműködési megállapodással rendelkező cégek listája

A listában szereplő céges eseten nem szükséges a teljes Együttműködési megállapodást kitölteni, csak annak 1. szám mellékletét kell aláírva leadni. Fontos, hogy amennyiben a gyakorlat elvégzése valamilyen iskolaszövetkezeten keresztül kerül leigazolásra, a háromoldalú együttműködési szerződés (11. számú mellékélet, Háromoldalú megállapodás) minden esetben szükséges, így ezen cégnél is!

 

Korábbi gyakorlóhelyek listája (tájékoztató)

Tájékoztató jelleggel megosztjuk a korábbi évek során regisztrált gyakorlóhelyek listáját. Ezen listán szereplő gyakorlóhelyek szintén felkereshetők, viszont ezen gyakorlóhelyek esetén a gyakorlat megkezdése előtt szükség van az Együttműködési megállapodás (11. számú melléklet) 2 aláírt példányára!