english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Szakdolgozat és diplomamunka

Kedves Hallgatók!

Az idei szakdolgozat és diplomamunka beadására, valamint a záróvizsgák szervezésére az alábbi szabályok vonatkoznak:

 1. A dolgozatok beadásának határideje: 2024. május 24. péntek 12:00

  BSc pótleadás (pótdíj köteles) határideje:  2024. május 31. péntek 12:00

  MSc pótleadás (pótdíj köteles) határideje: 2024. május 31. péntek 12:00

 2. A dolgozatokat elektronikus formában, pdf fájlként kell beadni.

  A feltöltést a bejelentkezést követően ezen a linken teheti meg. Mindenki a saját témavezetőjét jelölje meg.

  A záróvizsgára egy nyomtatott példányt be kell hozni, amit a bizottság megtekint, majd a védést követően visszaad.

 3. A szakdolgozat/diplomamunka feladatkiírásokat a dolgozatba be kell fűzni, digitálisan vagy kézzel aláírva.

 4. Az aláírt feladatkiírást a honlapra is töltsék fel.

 5. Céges dolgozat esetén a konzultációs naplót is töltsék fel.

 6. A szakdolgozat/diplomamunka mintafájljában a 6. oldalán található nyilatkozatok közül csak a Nyilatkozat az önálló munkáról rész maradjon meg!

 7. Az elkészült végleges pdf fájlt hitelesítenie kell a hallgatónak, az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás (AVDH https://niszavdh.gov.hu/index) segítségével.

 8. A kapott fájl azonosítóját megtartva, nevezze át a következő formába:

  Szakdolgozat esetén: Minta_Hallgató_SZD_avdhA4-d195e8cc-1147-43f9-b545-00dc56279d78.pdf

  Diplomamunka esetén: Minta_Hallgató_DM_avdhA4-d195e8cc-1147-43f9-b545-00dc56279d78.pdf

 9. Az átnevezett hitelesített fájlt töltse fel a honlapra.

 10. Ellenőrizze le a dolgozat AVDH azonosítóját! Ha nem a megfelelő fájlformátumot használta, akkor adja meg a dolgozatához tartozó AVDH azonosítóját!

 11. A Beadhatósági és az Elfogadási nyilatkozat(ok) kikerültek a dolgozatból, különálló mellékletekként kerülnek beadásra.
  A nyilatkozatban meg kell adni a dolgozat AVDH azonosítóját. A megadott két nyilatkozatot (letölthető a honlapon), mint önálló dokumentumot, a konzulens és/vagy témavezető hitelesíti, majd ezeket a hallgató visszakapja a honlapon.

 12. A visszakapott nyilatkozatokat a hallgató összecsomagolja a saját mellékleteivel együtt, és feltölti.

  Használja a következő elnevezést:

  Szakdolgozat esetén: Minta_Hallgató_SZD_melleklet.zip

  Diplomamunka esetén: Minta_Hallgató_DM_melleklet.zip

 13. Az elkészült pdf dolgozatot (a megadott elnevezés szerint) és a mellékleteket tartalmazó zip fájlt töltse fel a Neptun rendszerbe is.

  Figyelem, a kari kérésnek megfelelően .pdf kiterjesztésű fájlként töltsék fel a .zip mellékletet a Neptunba (így nagyobb méretű fájlt enged feltöltni, mint a .zip kiterjesztéssel), ezért a .zip fájl mögé írják be a .pdf kiterjesztést. pl.: Minta_Hallgató_SZD_melleklet.zip.pdf

  A Neptunba csak egyszer tudnak feltölteni, és módosításra nincs lehetőség!

  Figyelem: A Zárt kezelésű dolgozatokat nem szabad feltölteni, helyette egy Nyilatkozatot kell feltölteni a dolgozat fellelhetőségéről.

 14. Ezek után hallgatói oldalról nincs további teendő. Az elkészült bírálatról értesítést kapnak.

Tovább a dolgozat feltöltése oldalra  Bejelentkezés szükséges

 

Tisztelt Témavezetők és Konzulensek!

A konzultációs napló az alábbi linken található: link

Az Elfogadási nyilatkozat (témavezetők számára) az alábbi linken található: link

A Beadhatósági nyilatkozat (konzulensek számára) az alábbi linken található: link

A Nyilatkozat a zárt kezelésű záródolgozat fellelhetőségéről (témavezetők és hallgatók számára) az alábbi linken található: link

Tovább a témavezetői oldalra  Bejelentkezés szükséges

 

Tisztelt Bírálók!

A szöveges bírálat tartalmi elemei és formai felépítése az alábbi linken található: link

Tovább a bírálatok oldalra  Bejelentkezés szükséges


Határidők

Szakdolgozat esetén:

Hallgatói feladatok (dolgozat, nyilatkozatok, melléklet feltöltése): 2024.05.31. 12:00

Témavezetői feladatok (dolgozat pontozása, bíráló felkérése): 2024.06.03. 12:00

Bírálói feladatok (dolgozat pontozása, szöveges bírálat elkészítése): 2024.06.18. 12:00


Diplomamunka esetén:

Hallgatói feladatok (dolgozat, nyilatkozatok, melléklet feltöltése): 2024.05.31. 12:00

Témavezetői feladatok (dolgozat pontozása, bíráló felkérése): 2024.06.03. 12:00

Bírálói feladatok (dolgozat pontozása, szöveges bírálat elkészítése): 2024.06.18. 12:00