english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramMechatronikai szimuláció

Tantárgykód

BMEGEMINMMZ

Követelmények

2/0/1/f

Kredit

4

Ajánlott félév

tavaszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A tantárgy célja a mechatronika különböző területein használt szimulációs módszerek, azok matematikai alapjainak bemutatása, mechatronikai példákon történő bemutatás. A tárgy keretében ismertetendő téamkörök: Inter-, extrapoláció; Approximációs tételek; Görbék és felületek közelítése, illesztése; Variációs elvek; Optimalizációs módszerek; Numerikus módszerek; Közönséges differenciálegyenletek kezdeti érték és peremérték problémák közelítő megoldása; Egyenletek numerikus megoldása; Funkcionál analízis alapfogalmai.

Oktató profilkép

Dr. Kiss Rita Mária

tanszékvezető, egyetemi tanár

Tantárgyfelelős