english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramOptika

Tantárgykód

BMEGEMINMOP

Követelmények

2/0/1/f

Kredit

4

Ajánlott félév

őszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a fény kettős természetéből adódó jelenségeknek a műszaki rendszerekben történő felhasználási lehetőségeivel. Ismereteket szerezhetnek a geometriai optikai módszerekről, amelyekkel képalkotó optikai rendszereket tervezhetnek. Megismerik a kvantummechanikai optikai elveket, amelyekkel megérthetik a kamerák, detektorok működését, továbbá a lézerek működésének alapjait. Az elektromágneses térelmélet Maxwell egyenletei segítségével megértik a hullámoptika alapjait, amelynek segítségével megismerik az interferencia jelenségeket és ez alapján a holográfiát, továbbá a 3D képalkotás lehetőségeit. A Fourier- transzformáció segítségével képesek lesznek az optikai rendszereket az egyéb mechatronikai rendszerekhez hasonló ún. átviteli függvényekkel jellemezni és ezáltal a felhasználás számára hasznos minőség mutatókat számolni és mérni.

Oktató profilkép

Dr. Nagy Balázs Vince

egyetemi docens

Tantárgyfelelős

Oktató profilkép

Dr. Urbin Ágnes

adjunktus

Szemeszterfelelős