english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramMűszertechnika

Tantárgykód

BMEGEMIBGMT

Követelmények

2/0/1/f

Kredit

4

Ajánlott félév

tavaszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A tantárgy célja a műszertechnika, finommechanika és optomechanika kapcsolatrendszerének bemutatása, a finommechanikai konstrukciók jellegzetességei, és a finommechanika műszertechnikában alkalmazott építőelemeinek megismerése. A gépészeti rendszerekben jellemzően előforduló mennyiségek villamos- és optoelektronikai méréséhez használatos rendszerek bemutatása. Célkitűzés az egyszerűbb finommechanikai-optikai építőelemeket tartalmazó műszerek tervezésére és összeállítására való készségek elsajátítása.  

Oktató profilkép

Dr. Samu Krisztián

tanszékvezető-helyettes, dékánhelyettes, egyetemi docens