english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramVizualizációs eszközök

Tantárgykód

BMEGEMINMVE

Követelmények

2/0/1/v

Kredit

4

Ajánlott félév

őszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a vizualizációval és annak eszközeivel. A vizualizáció alapvető célja, hogy az emberi látás és érzékelés ingereit előállítsa, így szükséges az emberi szem optikájának és szenzorainak részletes ismerete, valamint a neurális jelfeldolgozás bemutatása. Hasonlóan, a képfelvevő rendszerek alapelemeinek tárgyalása és azok tulajdonságainak a képmegjelenítéshez való megadása is a tárgy tartalmát képezi. A képi megjelenítők paramétereinek, azok méréstechnikájának, kalibrációjának ismerete is alapvető része a tematikának. A tárgy fő célja, hogy a képi vizualizációs ismeretek komplex modelljét és annak részeit integrálja.

Oktató profilkép

Dr. Antal Ákos

adjunktus

Tantárgyfelelős

Oktató profilkép

Dr. Urbin Ágnes

adjunktus

Szemeszterfelelős

Oktató profilkép

Dr. Samu Krisztián

tanszékvezető-helyettes, dékánhelyettes, egyetemi docens

ELŐADÓ