english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramFinommechanikai konstrukció

Tantárgykód

BMEGEMINMFK

Követelmények

2/1/0/f

Kredit

4

Ajánlott félév

őszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A kis méretek hatásának, a finommechanikai konstrukció jellegzetességeinek, illetve a mechanikai jeltovábbítás és jelfeldolgozás konstrukciós megoldásainak megismerése. A tantárgyban kiemelten szerepel a finommechanika helyének mechatronikában történő meghatározása. A hagyományos gépészettől eltérő, és más módon el nem érhető jellegzetes finommechanikai és mikromechanikai konstrukciók megismerése. Az előadásokra támaszkodó projekt feladat(ok) megoldása során a hallgatók képesek lesznek mechatronikai rendszerek részét képező finommechanikai szerkezetek és jelátalakítók tervezésére.

Oktató profilkép

Dr. Samu Krisztián

tanszékvezető-helyettes, dékánhelyettes, egyetemi docens

Tantárgyfelelős, ELŐADÓ

Oktató profilkép

Valenta László

mesteroktató

LABORVEZETŐ