english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramSzámítógépes mérésadatgyűjtés

Tantárgykód

BMEGEMIBMSM

Követelmények

2/1/1/f

Kredit

4

Ajánlott félév

tavaszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók a további tanulmányaikat segítő és a mérnöki munka során alkalmazható számítógépes mérésadatgyűjtési ismeretekre és készségekre tegyenek szert, megismerkedjenek a számítógépes mérésadatgyűjtés elméleti hátterével, hardver- és szoftver vonatkozásaival. A tantárgy célja, hogy a hallgatók készség szinten elsajátítsák a számítógépek alkalmazását a mérnöki gyakorlatban felmerülő mérésadatgyűjtési problémák megoldásához. A számítógépes laboratóriumi gyakorlatok a megismert módszerek alkalmazását és a problémamegoldási készség fejlesztését célozzák.

Oktató profilkép

Dr. Gárdonyi Gábor

adjunktus

Tantárgyfelelős

Oktató profilkép

Raj Levente

tanársegéd