english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramMéréstechnika

Tantárgykód

BMEGEMIBXMT

Követelmények

2/0/1/f

Kredit

4

Ajánlott félév

őszi/tavaszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A tantárgy célja a gépészeti és a mechatronikai rendszerekben jellemzően előforduló geometriai mennyiségek mérése és a mérési adatok feldolgozása. A hibák rendszerezése, jellegük, eredetük, és hatásuk csökkentésének módjai. Az időben változó, nemvillamos mennyiségek villamos mérése. A mérőlánc felépítése, szenzorok és jelátalakítók rendszerezése köztes mennyiségek szerepe, mérési eljárások. Dinamikus és frekvencia-átviteli hibák. Jelek frekvencia analízisének alapjai. Bevezetés a digitális méréstechnikába és a mintavételezés szabályaiba.

Oktató profilkép

Dr. Samu Krisztián

tanszékvezető-helyettes, dékánhelyettes, egyetemi docens

Tantárgyfelelős, ELŐADÓ

Oktató profilkép

Dr. Czmerk András

adjunktus

ELŐADÓ, GYAKORLATVEZETŐ, LABORVEZETŐ

Oktató profilkép

Décsei-Paróczi Annamária

tanársegéd

ELŐADÓ, GYAKORLATVEZETŐ, LABORVEZETŐ

Oktató profilkép

Szakály-Molnár Anikó

tanszéki mérnök

GYAKORLATVEZETŐ, LABORVEZETŐ

Oktató profilkép

Gavallér Dávid

DEMONSTRÁTOR

Oktató profilkép

Sándor Alexandra

DEMONSTRÁTOR

Oktató profilkép

Zsibók Marcell

demonstrátor

DEMONSTRÁTOR