english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramMikrovezérlők alkalmazása

Tantárgykód

BMEGEMIBMMV

Követelmények

1/0/3/f

Kredit

5

Ajánlott félév

őszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók mikrovezérlőkkel kapcsolatos ismeretekre és fejlesztési készségekre tegyenek szert, megismerkedjenek a hardveres és szoftveres fejlesztés alapelveivel, valamint a hardveres rendszerekben alkalmazott algoritmusokkal és programozási szerkezetekkel. A cél, hogy a hallgatók készség szinten elsajátítsák a mikrovezérlős rendszerek alkalmazását mérnöki gyakorlatban felmerülő problémák megoldása során. Az előadások áttekintő jellegűek, a mikrovezérlők alapvető felépítését, működését és perifériáit mutatják be. A laboratóriumi gyakorlat célja a szükséges nyomtatott áramkörök és illesztőegységek tervezése, valamint a feladatok megoldásához szükséges beágyazott szoftverek elkészítése C/C++ nyelven.

Oktató profilkép

Dr. Aradi Petra

egyetemi docens

Tantárgyfelelős

Oktató profilkép

Molnár József

mesteroktató

ELŐADÓ, LABORVEZETŐ

Oktató profilkép

Szakály Norbert

tanszéki mérnök

ELŐADÓ, LABORVEZETŐ

Oktató profilkép

Haba Tamás

PhD hallgató

DEMONSTRÁTOR