english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tantárgy piktogramNumerikus módszerek és szimulációk

Tantárgykód

BMEGEMIBMNM

Követelmények

1/0/2/f

Kredit

3

Ajánlott félév

őszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról az oktatas.gpk.bme.hu/tad webhelyen tájékozódhat.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók a további tanulmányaikat segítő és mérnöki munka során alkalmazható további informatikai ismeretekre és készségekre tegyenek szert, megismerkedjenek a modellezés néhány alapvető matematikai módszerével, a kapcsolódó korszerű programozási módszerekkel. A tantárgy célja, hogy a hallgatók készség szinten elsajátítsák a LabVIEW használatát, valamint képesek legyenek elvégezni (és amennyiben lehetséges, grafikusan ábrázolni a) mechatronikai rendszerek és szabályozási körök szimulációját akár nemlineáris esetben is. A számítógépes laboratóriumi gyakorlatok a megismert módszerek alkalmazását és a probléma megoldási készség fejlesztését célozzák. 

Oktató profilkép

Dr. Kiss Rita Mária

tanszékvezető, egyetemi tanár

Tantárgyfelelős