english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Ajánlott témák

Tudományos Diákköri Konferencia témák

Biomechatronika

Idősorok klaszterezése, osztályozása, motívumkeresés.

Mechatronika, robottechnika, rendszer- és irányítástechnika

Demonstrációs célú "okosház" készítése

Internetes eléréssel rendelkező automatikus kutyaetető fejlesztése

Mérés- és műszertechnika, finommechanika

Feszültségoptikai tört rendszám mérési bizonytalanságának meghatározása

Optika

Fuzzy alapú csíkszegmentálás moiréképeken

Profilometriás és deflektometriás képek feldolgozása

Kamerák radiometrikus kalibrációja a teljes látómezőben

Optikai felületek interferometrikus vizsgálata